Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:1385) om ändring i arkivlagen (1990:782)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:1385) om ändring i arkivlagen (1990:782)

» Läs arkivlagen (1990:782) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:1385 :
prop. 1993/94:113 Förvaring av allmänna handlingar hos andra organ än myndigheter (Kulturdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1994/95:KU4 Förvaring av allmänna handlingar hos andra organ än myndigheter (vilande grundlagsbeslut och följdlagstiftning), rskr. 1994/95:10

Förarbeten till arkivlagen (1990:782) och ändringar i lagen

Arkivlag (1990:782)
Departement: Kulturdepartementet
Ikraft: 1991‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1989/90:72 om arkiv m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1989/90:KrU29 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:307
Ändring, SFS 1993:1296
Rubrik: Lag (1993:1296) om ändring i arkivlagen (1990:782)
Omfattning: ändr. 8, 14, 15, 16 §§; ny 2 a §
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1385
Rubrik: Lag (1994:1385) om ändring i arkivlagen (1990:782)
Omfattning: ändr. 1, 2, 7, 11 §§
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1994:1386
Rubrik: Lag (1994:1386) om ändring i lagen (1993:1296) om ändring i arkivlagen (1990:782)
Omfattning: ändr. 8, 14 §§ i 1993:1296
Ändring, SFS 1998:774
Rubrik: Lag (1998:774) om ändring i arkivlagen (1990:782)
Omfattning: upph. 4 p övergångsbest.; ändr. 10 §
Ikraft: 1998‑10‑24 överg.best.
Ändring, SFS 1999:75
Rubrik: Förordning (1999:75) om ikraftträdande av lagen (1998:774) om ändring i arkivlagen (1990:782)
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1998:774 i övrigt
Ikraft: 1999‑04‑01
Ändring, SFS 1999:305
Rubrik: Lag (1999:305) om ändring i arkivlagen (1990:782)
Omfattning: ändr. 1, 2, 7, 8, 11 §§
Ikraft: 2000‑01‑01
Ändring, SFS 2004:787
Rubrik: Lag (2004:787) om ändring i arkivlagen (1990:782)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2005‑01‑01
Ändring, SFS 2009:445
Rubrik: Lag (2009:445) om ändring i arkivlagen (1990:782)
Omfattning: ändr. 2, 2 a, 8 §§
Ikraft: 2009‑06‑30
Ändring, SFS 2010:1999
Rubrik: Lag (2010:1999) om ändring i arkivlagen (1990:782)
Omfattning: ändr. 7, 8, 11, 13 §§
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2012:889
Rubrik: Lag (2012:889) om ändring i arkivlagen (1990:782)
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2013‑01‑01
Förarbeten: Framst. 2012/13:RS1, bet. 2012/13:KU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2012/13:66 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2013:553
Rubrik: Lag (2013:553) om ändring i arkivlagen (1990:782)
Omfattning: ny 17 §, rubr. närmast före 17 §
Ikraft: 2014‑01‑01
Ändring, SFS 2015:604
Rubrik: Lag (2015:604) om ändring i arkivlagen (1990:782)
Omfattning: ändr. 1, 11, 14 §§
Ikraft: 2016‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:1912
Rubrik: Lag (2018:1912) om ändring i arkivlagen (1990:782)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2019‑01‑01
Ändring, SFS 2019:866
Rubrik: Lag (2019:866) om ändring i arkivlagen (1990:782)
Omfattning: ändr. 8, 14, 15, 16 §§
Ikraft: 2020‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman