Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:1383) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:1383) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring

» Läs lagen (1994:1383) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:1383 :
prop. 1993/94:113 Förvaring av allmänna handlingar hos andra organ än myndigheter (Kulturdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1994/95:KU4 Förvaring av allmänna handlingar hos andra organ än myndigheter (vilande grundlagsbeslut och följdlagstiftning), rskr. 1994/95:10

Förarbeten till lagen (1994:1383) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring och ändringar i lagen

Lag (1994:1383) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring
Departement: Kulturdepartementet
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Upphävd: 2016‑01‑01
Ändring, SFS 1999:314
Rubrik: Lag (1999:314) om ändring i lagen (1994:1383) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring
Omfattning: ändr. 1, 7 §§
Ikraft: 2000‑01‑01
Ändring, SFS 2009:462
Rubrik: Lag (2009:462) om ändring i lagen (1994:1383) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring
Omfattning: ändr. 1, 7 §§
Ikraft: 2009‑06‑30
Ändring, SFS 2015:602
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman