Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:1375) om ändring i regeringsformen

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:1375) om ändring i regeringsformen


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/themes/twentytwelve-child/snuttar/en-sfs.php on line 141

Förarbeten till SFS 1994:1375 :
prop. 1993/94:114 Grundlagsändringar inför ett svenskt medlemskap i Europeiska unionen (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:KU21 Grundlagsändringar inför ett svenskt medlemskap i Europeiska unionen, 1994/95:KU9, rskr. 1993/94:275, 1994/95:24

Alla förarbeten till kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform och ändringar i regeringsformen

Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform
Departement: Justitiedepartementet L6
Förarbeten: prop. 1973:90 med förslag till ny regeringsform och ny riksdagsordning m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1973:KU26 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1973:265, bet. 1974:KU8 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1974:19
Ändring, SFS 1976:870
Rubrik: Lag (1976:870) om ändring i regeringsformen
Omfattning: ändr. 8 kap 19 §
Förarbeten: prop. 1975/76:112 om kungörande av lagar och andra författningar [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], KU 1975/76:51, rskr 1975/76:362, bet. 1976/77:KU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1976/77:2
Ändring, SFS 1976:871
Rubrik: Lag (1976:871) om ändring i regeringsformen
Omfattning: nuvarande 1 kap 2–8 §§ betecknas 1 kap 3–9 §§; ändr. 1 kap 9 §, 2 kap, 8 kap 1, 3, 7, 10, 11 §§, 10 kap 5 §, 11 kap 1, 3, 6 §§; ny 1 kap 2 §; omtryck
Förarbeten: prop. 1975/76:209 om ändring i regeringsformen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], KU 1975/76:56, rskr 1975/76:414, bet. 1976/77:KU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1976/77:2
Ändring, SFS 1979:932
Rubrik: Lag (1979:932) om ändring i regeringsformen
Omfattning: ändr. 1 kap 5 §
Förarbeten: prop. 1977/78:71 om kvinnlig tronföljd [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1977/78:KU36 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1977/78:233, bet. 1979/80:KU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1979/80:2
Ändring, SFS 1979:933
Rubrik: Lag (1979:933) om ändring i regeringsformen
Omfattning: nuvarande 13 kap 7–11 §§ betecknas 13 kap 8–12 §§; ändr. 2 kap 7, 9, 10, 12, 18, 20 §§, 8 kap 1, 4, 7, 15, 16, 18 §§, 10 kap 5 §, 9 p övergångsbest.; nya 11 kap 14 §, 13 kap 7 §; omtryck
Förarbeten: prop. 1978/79:195 om förstärkt skydd för fri- och rättigheter m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1978/79:KU39 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1978/79:359, bet. 1979/80:KU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1979/80:2
Ändring, SFS 1982:937
Rubrik: Lag (1982:937) om ändring i regeringsformen
Omfattning: ändr. 9 p övergångsbest.
Förarbeten: prop. 1981/82:77 om formerna för den kyrkliga lagstiftningen m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:KU36 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:263, bet. 1982/83:KU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1982/83:1
Ändring, SFS 1982:940
Rubrik: Lag (1982:940) om ändring i regeringsformen
Omfattning: ändr. 13 kap 3, 10 §§; omtryck
Förarbeten: prop. 1981/82:52 om ändring i regeringsformen [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:KU16 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:67, bet. 1982/83:KU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1982/83:1
Ändring, SFS 1985:862
Rubrik: Lag (1985:862) om ändring i regeringsformen
Omfattning: ändr. 4 p övergångsbest. till 1976:871
Ikraft: 1986‑01‑01
Förarbeten: prop. 1984/85:83 om ändring i regeringsformen m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:KU20 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:117, bet. 1985/86:KU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1985:86
Ändring, SFS 1985:863
Rubrik: Lag (1985:863) om ändring i regeringsformen
Omfattning: ny 13 kap 13 §
Ikraft: 1986‑01‑01
Förarbeten: prop. 1984/85:83 om ändring i regeringsformen m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:KU18 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:116, bet. 1985/86:KU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1985/86:1
Ändring, SFS 1985:864
Rubrik: Lag (1985:864) om ändring i regeringsformen
Omfattning: ändr. 9 p övergångsbest., övergångsbest. till 1982:937; nya 10–14 p övergångsbest.
Ikraft: 1986‑01‑01
Förarbeten: prop. 1984/85:36 om svenska kyrkans centralstyrelses rättsliga ställning m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:KU16 [ pdf|Ikon för riksdagen ] rskr 1984/85:54, Ku 1985/86:1 rskr 1985/86:1
Ändring, SFS 1985:865
Rubrik: Lag (1985:865) om ändring i regeringsformen
Omfattning: ändr. 10 kap 5 §
Ikraft: 1986‑01‑01
Förarbeten: prop. 1984/85:61 om överlåtelse av vissa offentligrättsliga uppgifter till internationella organ [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:KU21 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:121, bet. 1985/86:KU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ] rskr 1985/86:1
Ändring, SFS 1985:866
Rubrik: Lag (1985:866) om ändring i regeringsformen
Omfattning: ändr. 9 kap 11 §; omtryck
Ikraft: 1986‑01‑01
Förarbeten: prop. 1984/85:83 om ändring i regeringsformen m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:KU34 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:295, bet. 1985/86:KU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1985/86:1
Ändring, SFS 1988:1437
Rubrik: Lag (1988:1437) om ändring i regeringsformen
Omfattning: ändr. 9 kap 11 §
Ikraft: 1989‑01‑01
Förarbeten: bet. 1986/87:KU19 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:111, bet. 1988/89:KU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:11
Ändring, SFS 1988:1438
Rubrik: Lag (1988:1438) om ändring i regeringsformen
Omfattning: ändr. 13 kap 2, 3, 7, 8, 10, 11 §§
Ikraft: 1989‑01‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:6 om de offentliga organens verksamhet vid krig eller krigsfara [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1987/88:KU16 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1987/88:113, bet. 1988/89:KU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:11
Ändring, SFS 1988:1439
Rubrik: Lag (1988:1439) om ändring i regeringsformen
Omfattning: ändr. 2 kap 3, 20 §§, 8 kap 18 §
Ikraft: 1989‑01‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:57 om grundlagsfäst integritetsskydd [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1987/88:KU19 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1987/88:117, bet. 1988/89:KU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:11
Ändring, SFS 1988:1440
Rubrik: Lag (1988:1440) om ändring i regeringsformen
Omfattning: ändr. 11 kap 11 §
Ikraft: 1989‑01‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:58 om rätten att besluta om resning m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1987/88:KU35 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1987/88:168, bet. 1988/89:KU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:11
Ändring, SFS 1988:1441
Rubrik: Lag (1988:1441) om ändring i regeringsformen
Omfattning: ändr. 9, 10, 12 p övergångsbest.
Ikraft: 1989‑01‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:31 om ny organisation på lokal- och stiftsplanet i svenska kyrkan, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1987/88:KU39 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1987/88:181, bet. 1988/89:KU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:11
Ändring, SFS 1988:1442
Rubrik: Lag (1988:1442) om ändring i regeringsformen
Omfattning: ändr. 8 kap 15 §
Ikraft: 1989‑01‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:22 om vissa grundlagsfrågor m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1987/88:KU32 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1987/88:182, bet. 1988/89:KU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:11
Ändring, SFS 1988:1443
Rubrik: Lag (1988:1443) om ändring i regeringsformen
Omfattning: ändr. 2 kap 12, 14 §§, 3 kap 2, 10 §§
Ikraft: 1989‑01‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:151 om ändringar i tryckfrihetsförordningen m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1987/88:KU36 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1987/88:290, prop. 1987/88:32 om ändringar i regeringsformen och tryckfrihetsförordningen [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1987/88:KU33 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1987/88:314, bet. 1988/89:KU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:11
Ändring, SFS 1988:1444
Rubrik: Lag (1988:1444) om ändring i regeringsformen
Omfattning: ändr. 9 kap 10, 12, 13 §§; omtryck
Ikraft: 1989‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1986/87:143 om ny riksbankslag och ändrat huvudmannaskap för riksgäldskontoret [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1987/88:KU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1987/88:4, bet. 1988/89:KU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:11
Ändring, SFS 1991:1471
Rubrik: Lag (1991:1471) om ändring i regeringsformen
Omfattning: ändr. 1 kap 3 §, 2 kap 1 §, 8 kap 18 §
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:64 om yttrandefrihetsgrundlag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:KU21, rskr 1990/91:254, 1991/92:KU1, rskr 1991/92:2
Ändring, SFS 1991:1501
Rubrik: Lag (1991:1501) om ändring i regeringsformen
Omfattning: ändr. 8 kap 11, 13, 14 §§, 9 kap 13 §
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: 1990/91:KU20, rskr 1990/91:101, 1991/92:KU2, rskr 1991/92:3
Ändring, SFS 1991:1502
Rubrik: Lag (1991:1502) om ändring i regeringsformen
Omfattning: ändr. 11 kap 1 §
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:66 om ersättare för justitieråd och regeringsråd [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:KU23, rskr 1990/91:178, 1991/92:KU2, rskr 1991/92:3
Ändring, SFS 1991:1503
Rubrik: Lag (1991:1503) om ändring i regeringsformen
Omfattning: ändr. 9, 10 p övergångsbest.; omtryck
Ikraft: 1992‑01‑01
Ändring, SFS 1994:1375
Rubrik: Lag (1994:1375) om ändring i regeringsformen
Omfattning: ändr. 8 kap 4 §, 10 kap 5 §
Ikraft: 1994‑12‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1468
Rubrik: Lag (1994:1468) om ändring i regeringsformen
Omfattning: nuvarande 2 kap 20 § betecknas 2 kap 22 §; ändr. 2 kap 18, 22 §§, 8 kap 18 §; nya 2 kap 20, 21, 23 §§
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1994:1469
Rubrik: Lag (1994:1469) om ändring i regeringsformen
Omfattning: ändr. 3 kap 1, 3, 6 §§, 5 kap 2, 4 §§, 13 kap 12 §
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1470
Rubrik: Lag (1994:1470) om ändring i regeringsformen
Omfattning: upph. 8 kap 6 §; ändr. 4 kap 3 §, 9 kap 4 §, 12 kap 7 §, 13 kap 1 §
Ikraft: 1995‑01‑01
Förarbeten: bet. 1993/94:KU18 Reformera riksdagsarbetet, 1994/95:KU2, rskr. 1993/94:424, 1994/95:4
Ändring, SFS 1994:1480
Rubrik: Lag (1994:1480) om ändring i regeringsformen
Omfattning: ändr. 8 kap 7 §, 11 kap 11 §
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1994:1481
Rubrik: Lag (1994:1481) om ändring i regeringsformen
Omfattning: upph. 9 kap 11 §
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1994:1483
Rubrik: Lag (1994:1483) om ändring i regeringsformen
Omfattning: ändr. 3 kap 2 §; omtryck
Ikraft: 1995‑01‑01
Förarbeten: bet. 1992/93:KU5 Författningsfrågor, 1994/95:KU8, rskr. 1992/93:31, 1994/95:25
Ändring, SFS 1998:1402
Rubrik: Lag (1998:1402) om ändring i regeringsformen
Omfattning: ändr. 9 kap 12 §; ny 9 kap 11 §
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1998:1435
Rubrik: Lag (1998:1435) om ändring i regeringsformen
Omfattning: ändr. 8 kap 7 §
Ikraft: 1999‑01‑01
Förarbeten: prop. 1997/98:44 Personuppgiftslag (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1997/98:KU18 Personuppgiftslag, bet. 1998/99:KU3 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1997/98:180, 1998/99:1
Ändring, SFS 1998:1437
Rubrik: Lag (1998:1437) om ändring i regeringsformen
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §, 8 kap 18 §; omtryck
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1998:1700
Rubrik: Lag (1998:1700) om ändring i regeringsformen
Omfattning: upph. 9–13 p övergångsbest., 3 p övergångsbest. till 1976:871, 2, 3 p övergångsbest. till 1982:937; ändr. 11 kap 6 §; ny 8 kap 6 §
Ikraft: 2000‑01‑01
Ändring, SFS 2002:902
Rubrik: Lag (2002:902) om ändring i regeringsformen
Omfattning: ändr. 8 kap 14 §
Ikraft: 2003‑01‑01
Förarbeten: prop. 2001/02:RB4, bet. 2001/02:KU13 [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 2002/03:KU4 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2001/02:170, 2002/03:5
Ändring, SFS 2002:903
Rubrik: Lag (2002:903) om ändring i regeringsformen
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §, 8 kap 7, 18 §§, 10 kap 2, 5, 6 §§, rubr. till 10 kap
Ikraft: 2003‑01‑01
Förarbeten: prop. 2001/02:72 Ändringar i regeringsformen – samarbetet i EU m.m. (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2001/02:KU18 [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 2002/03:KU6 [ pdf|Ikon för riksdagen ], prot. 2001/02:124, rskr. 2002/03:15
Ändring, SFS 2002:904
Rubrik: Lag (2002:904) om ändring i regeringsformen
Omfattning: nuvarande 9 kap 11, 12, 13 §§ betecknas 9 kap 12, 13, 14 §§; ny 9 kap 11 §; omtryck
Ikraft: 2003‑01‑01
Förarbeten: Förs. 2000/01:RS1, bet. 2000/01:KU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 2002/03:KU3 [ pdf|Ikon för riksdagen ], prot. 2000/01:124, rskr. 2002/03:3
Ändring, SFS 2002:905
Rubrik: Lag (2002:905) om ändring i regeringsformen
Omfattning: ändr. 12 kap 7 §
Ikraft: 2003‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2001/02:73 Riksrevisionen – ändringar i regeringsformen (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2001/02:KU25 [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 2002/03:KU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], prot. 2001/02:123, rskr. 2002/03:9
Ändring, SFS 2003:593
Rubrik: Regeringsform (1974:152) (2003:593)
Omfattning: omtryck
Ändring, SFS 2010:1408
Rubrik: Lag (2010:1408) om ändring i regeringsformen
Omfattning: upph. 2, 3, 8, 9, 10, 11 kap., 12 kap. 8 §; nuvarande 12, 13 kap. betecknas 13, 15 kap., nuvarande 4 kap. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 §§ betecknas 4 kap. 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 §§, nuvarande 5 kap. 1, 3, 4, 5, 6, 7 §§, betecknas 5 kap. 3, 4, 5, 6, 7, 8 §§, nuvarande 6 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 §§ betecknas 6 kap. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 §§, nuvarande 6 kap. 9 § betecknas 6 kap. 2 §, nuvarande 7 kap. 8 § betecknas 6 kap. 10 §, nuvarande 12 kap. 8 § betecknas 11 kap. 8 §, nuvarande 13 kap. 9, 10, 11, 12, 13 §§ betecknas 15 kap. 15, 9, 10, 11, 12 §§; ändr. 1 kap. 2, 4, 5, 7, 9 §§, 4 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 §§, 5 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 §§, 6 kap. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 §§, 7 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 §§, 13 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 §§, 15 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 §§, rubr. närmast före 4 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 14 §§, 6 kap. 1, 4, 7, 10, 11, 12 §§, 7 kap. 1, 2, 3, 6 §§, 13 kap. 1, 3, 4, 5, 6, 7 §§, 15 kap. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 §§, p 4 övergångsbest. till 1976:871; nya 1 kap. 10 §, 4 kap. 8, 9 §§, 5 kap. 1 §, 6 kap. 3 §, 13 kap. 8, 9 §§, 15 kap. 13, 14, 16 §§, rubr. närmast före 4 kap. 8, 9 §§, 6 kap. 3 §, 15 kap. 13, 14, 16 §§, nya kap. 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 14
Ikraft: 2011‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:109
Rubrik: Regeringsform (1974:152) (2011:109)
Omfattning: omtryck
Ändring, SFS 2014:1385
Rubrik: Lag (2014:1385) om ändring i regeringsformen
Omfattning: ändr. 3 kap. 1, 7, 8, 13 §§, p 6 i övergångsbest. till 1974:152, p 2 i övergångsbest. till 1976:871; omtryck
Ikraft: 2015‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:1903
Rubrik: Lag (2018:1903) om ändring i regeringsformen
Omfattning: ändr. 13 kap. 7, 8 §§; omtryck
Ikraft: 2019‑01‑01
Förarbeten: Framst. 2017/18:RS4, bet. 2017/18:KU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2017/18:211 [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 2018/19:KU4 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2018/19:18 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman