Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:1360) om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:1360) om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt

» Läs lagen (1961:372) om bensinskatt (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:1360 :
prop. 1994/95:11 Differentierad skatt på blyfri bensin (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1994/95:SkU1 Differentierad skatt på blyfri bensin, rskr. 1994/95:16

Förarbeten till lagen (1961:372) om bensinskatt och ändringar i lagen

Lag (1961:372) om bensinskatt
Departement: Finansdepartementet S6
Förarbeten: prop. 1961:7 med förslag till förordning om bensinskatt, m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]; BeU 1961:9; rskr 1961:133
Upphävd: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1961:626
Omfattning: ändr. 2 §
Ändring, SFS 1964:271
Omfattning: ändr. 7 § 2 mom
Ändring, SFS 1965:78
Omfattning: ändr. 2 §
Ändring, SFS 1971:89
Omfattning: upph. 9 §
Förarbeten: prop. 1971:10 med förslag till skattebrottslag, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1971:SkU16 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 72
Ändring, SFS 1971:252
Omfattning: ändr. 1–7 §§
Ändring, SFS 1973:993
Omfattning: upph. 8 §; ändr. 3, 4 §§, 7 § 1 mom
Förarbeten: prop. 1973:187 med förslag till tullförordning, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1973:SkU69 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1973:358
Ändring, SFS 1975:274
Omfattning: upph. 10 §; ändr. författningsrubr., 1, 3, 7 §§; omtryck
Förarbeten: prop. 1975:92 om sänkning av den statliga inkomstskatten, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1975:30, rskr 1975:204
Ändring, SFS 1978:117
Rubrik: Lag (1978:117) om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt
Omfattning: ändr. 2 §
Förarbeten: prop. 1977/78:94 om höjning av bensinskatten, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1977/78:39, rskr 1977/78:192
Ändring, SFS 1979:282
Rubrik: Lag (1979:282) om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt
Omfattning: ändr. 6 §
Ändring, SFS 1979:533
Rubrik: Lag (1979:533) om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt
Omfattning: ändr. 2 §
Förarbeten: prop. 1978/79:115 om riktlinjer för energipolitiken [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1978/79:SkU44 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1978/79:430
Ändring, SFS 1979:1048
Rubrik: Lag (1979:1048) om ändring i lagen (1979:533) om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt
Omfattning: ändr. 1979:533
Förarbeten: prop. 1979/80:30 om höjning av skatten på energi, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1979/80:15, rskr 1979/80:71
Ändring, SFS 1980:678
Rubrik: Lag (1980:678) om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt
Omfattning: ändr. 2 §
Förarbeten: prop. 1980 U:1, SkU U:2, rskr U:2
Ändring, SFS 1980:1084
Rubrik: Lag (1980:1084) om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt
Omfattning: ändr. 2 §
Förarbeten: prop. 1980/81:49 om stöd för åtgärder för att ersätta olja, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1980/81:NU19 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1980/81:100
Ändring, SFS 1981:430
Rubrik: Lag (1981:430) om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt
Omfattning: ändr. 1, 2 §§, 7 § 1 mom i 1961:372; upph. 1964:352
Förarbeten: prop. 1980/81:121 om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1980/81:SkU49 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1980/81:292
Ändring, SFS 1982:163
Rubrik: Lag (1982:163) om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt
Omfattning: ändr. 2 §
Förarbeten: prop. 1981/82:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1982/83 [ pdf ] bil. 2, bet. 1981/82:SkU30 [ pdf|Ikon för riksdagen ], 45, rskr 1981/82:173
Ändring, SFS 1982:287
Rubrik: Lag (1982:287) om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt
Omfattning: ändr. 6 §
Förarbeten: prop. 1981/82:201 med förslag till ändrad uppbörd av bensinskatt, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:SkU63 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:310
Ändring, SFS 1982:452
Rubrik: Lag (1982:452) om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt
Omfattning: ändr. 2 §
Ändring, SFS 1983:118
Rubrik: Lag (1983:118) om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 1983‑04‑01
Förarbeten: prop. 1982/83:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1983/84 [ pdf ] (bil. 14), bet. 1982/83:SkU22 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1982/83:150
Ändring, SFS 1983:1005
Rubrik: Lag (1983:1005) om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt
Omfattning: ändr. 7 § 1 mom
Ikraft: 1984‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1983/84:28 om beskattningen av energi [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1983/84:SkU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:97
Ändring, SFS 1984:166
Rubrik: Lag (1984:166) om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt
Omfattning: upph. 6 §; ändr. 3–5 §§, 7 § 1 mom; ny 8 §
Ikraft: 1984‑07‑01
Ändring, SFS 1984:187
Rubrik: Lag (1984:187) om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1984‑05‑01
Förarbeten: prop. 1983/84:163 om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1983/84:SkU37 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:251
Ändring, SFS 1984:851
Rubrik: Lag (1984:851) om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1984‑12‑01
Förarbeten: prop. 1984/85:45 om vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:SkU14 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:28
Ändring, SFS 1984:993
Rubrik: Lag (1984:993) om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt
Omfattning: ändr. 1, 2 §§, 7 § 1 mom; ny 6 §; omtryck
Ikraft: 1985‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1984/85:64 om ändringar i energibeskattningen [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:SkU19 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:79
Ändring, SFS 1985:1079
Rubrik: Lag (1985:1079) om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt
Omfattning: ändr. 2, 5 §§
Ikraft: 1986‑01‑01
Förarbeten: prop. 1985/86:61 om skärpta avgasreningskrav för personbilar, m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] bil. 2, SkU 1985/86:16, rskr 1985/86:102
Ändring, SFS 1987:509
Rubrik: Lag (1987:509) om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt
Omfattning: ändr. 1–3 §§, 7 § 1 mom
Ikraft: 1987‑07‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:139 om ändringar i beskattningen av bensin, m.m. [ pdf|Ikon för riksdagen ], SkU 1986/87:48, rskr 1986/87:311
Ändring, SFS 1987:1233
Rubrik: Lag (1987:1233) om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt
Omfattning: ändr. 1, 5 §§
Ikraft: 1988‑01‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:42 om följdändringar till ny tullagstiftning m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1987/88:16, rskr 1987/88:97
Ändring, SFS 1988:107
Rubrik: Lag (1988:107) om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1988‑04‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:50 om trafikpolitiken inför 1990-talet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] Bilaga 2, SkU 1987/88:21, rskr 1987/88:131
Ändring, SFS 1989:1029
Rubrik: Lag (1989:1029) om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1990‑01‑01
Förarbeten: prop. 1989/90:50 om inkomstskatten för år 1990, m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1989/90:SkU10, rskr 1989/90:96
Ändring, SFS 1990:585
Rubrik: Lag (1990:585) om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt
Omfattning: ändr. 2, 4, 6, 7 §§
Ikraft: 1990‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1989/90:111 om reformerad mervärdeskatt m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1989/90:SkU31, rskr 1989/90:357
Ändring, SFS 1991:169
Rubrik: Lag (1991:169) om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1991‑05‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:674
Rubrik: Lag (1991:674) om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1991‑07‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:90 En god livsmiljö [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:SkU24, rskr 1990/91:343
Ändring, SFS 1991:839
Rubrik: Lag (1991:839) om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1991‑07‑01
Förarbeten: 1990/91:SkU26, rskr 1990/91:375
Ändring, SFS 1991:1821
Rubrik: Lag (1991:1821) om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1991/92:67 om skatten på etanol, m.m. [ pdf|Ikon för riksdagen ], 1991/92:SkU6, rskr 1991/92:99
Ändring, SFS 1992:1478
Rubrik: Lag (1992:1478) om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt
Omfattning: ändr. 2, 7 §§
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:477
Rubrik: Lag (1993:477) om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt
Omfattning: ändr. 4, 6 §§
Ikraft: 1993‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:1373
Rubrik: Lag (1993:1373) om ändring i lagen (1992:1478) om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt
Omfattning: ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. till 1992:1478
Ikraft: 1993‑12‑20
Förarbeten: bet. 1993/94:SkU18, rskr. 1993/94:52
Ändring, SFS 1993:1509
Rubrik: Lag (1993:1509) om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt
Omfattning: ändr. 2 §; ny 2 a §
Ikraft: 1994‑01‑01
Ändring, SFS 1994:206
Rubrik: Lag (1994:206) om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1994:333
Rubrik: Lag (1994:333) om ändring i lagen (1992:1478) om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt
Omfattning: ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. till 1992:1478
Ikraft: 1994‑06‑15
Förarbeten: bet. 1993/94:SkU34, rskr. 1993/94:297
Ändring, SFS 1994:1360
Rubrik: Lag (1994:1360) om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1994‑12‑01
Ändring, SFS 1994:1776
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman