Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1994:1340) om ändring i förordningen (1988:1379) om statens spåranläggningar

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1994:1340) om ändring i förordningen (1988:1379) om statens spåranläggningar

» Läs förordningen (1988:1379) om statens spåranläggningar (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:1340 :
Jfr prop. 1992/93:176 om investeringar i trafikens infrastruktur m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1992/93:TU35 Investeringar i trafikens infrastruktur m.m., rskr. 1992/93:446

Ändringar i förordningen (1988:1379) om statens spåranläggningar

Förordning (1988:1379) om statens spåranläggningar
Departement: Kommunikationsdepartementet
Ikraft: 1989‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1987/88:50 om trafikpolitiken inför 1990-talet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1987/88:TU19 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1987/88:260
Upphävd: 1996‑07‑01
Ändring, SFS 1990:1166
Rubrik: Förordning (1990:1166) om ändring i förordningen (1988:1379) om statens spåranläggningar
Omfattning: upph. 2, 6, 11, 12 §§; ändr. 13, 16, 17 §§, rubr. närmast före 13 §
Ikraft: 1991‑01‑01
Ändring, SFS 1992:1720
Rubrik: Förordning (1992:1720) om ändring i förordningen (1988:1379) om statens spåranläggningar
Omfattning: ändr. 7, 10 §§
Ikraft: 1993‑01‑01
Ändring, SFS 1993:330
Rubrik: Förordning (1993:330) om ändring i förordningen (1988:1379) om statens spåranläggningar
Omfattning: ändr. 3, 10 §§
Ikraft: 1993‑06‑01
Ändring, SFS 1993:1085
Rubrik: Förordning (1993:1085) om ändring i förordningen (1988:1379) om statens spåranläggningar
Omfattning: ändr. 5, 7 §§
Ikraft: 1993‑12‑01
Ändring, SFS 1994:178
Rubrik: Förordning (1994:178) om ändring i förordningen (1988:1379) om statens spåranläggningar
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1994:1075
Rubrik: Förordning (1994:1075) om ändring i förordningen (1988:1379) om statens spåranläggningar
Omfattning: ny 9 a §
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1994:1114
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1994:1075
Ändring, SFS 1994:1340
Rubrik: Förordning (1994:1340) om ändring i förordningen (1988:1379) om statens spåranläggningar
Omfattning: ny 15 a §
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1996:734
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman