Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1994:1311) om ändring i förordningen (1985:672) om stöd till jordbruk och livsmedelsindustri i norra Sverige

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1994:1311) om ändring i förordningen (1985:672) om stöd till jordbruk och livsmedelsindustri i norra Sverige

» Läs förordningen (1985:672) om stöd till jordbruk och livsmedelsindustri i norra Sverige (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:1311 :
Jfr prop. 1993/94:236 Vissa jordbrukspolitiska frågor (Jordbruksdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:JoU26 Vissa jordbrukspolitiska frågor, rskr. 1993/94:326

Ändringar i förordningen (1985:672) om stöd till jordbruk och livsmedelsindustri i norra Sverige

Förordning (1985:672) om stöd till jordbruk och livsmedelsindustri i norra Sverige
Departement: Jordbruksdepartementet
Ikraft: 1985‑07‑15 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1984/85:166 om livsmedelspolitiken [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:JoU33 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:393
Upphävd: 1996‑05‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1986:633
Rubrik: Förordning (1986:633) om ändring i förordningen (1985:672) om prisstöd till vissa jordbruk
Omfattning: upph. 7 §; ändr. 3–6 §§
Ikraft: 1986‑07‑15 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1985/86:166 om reglering av priserna på jordbruksprodukter, m.m. [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1985/86:JoU24 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1985/86:344
Ändring, SFS 1988:513
Rubrik: Förordning (1988:513) om ändring i förordningen (1985:672) om prisstöd till vissa jordbruk
Omfattning: ändr. 4–6 §§
Ikraft: 1988‑07‑01
Förarbeten: Jfr prop. 1987/88:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1988/89 [ pdf ] (bil.11 p.C 6), bet. 1987/88:JoU17 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1987/88:184
Ändring, SFS 1990:734
Rubrik: Förordning (1990:734) om ändring i förordningen (1985:672) om prisstöd till vissa jordbruk
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1990‑07‑01
Ändring, SFS 1990:863
Rubrik: Förordning (1990:863) om ändring i förordningen (1985:672) om prisstöd till vissa jordbruk
Omfattning: ny 7 §
Ikraft: 1990‑08‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1990:981
Rubrik: Förordning (1990:981) om ändring i förordningen (1985:672) om prisstöd till vissa jordbruk
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1990‑12‑01
Förarbeten: Jfr prop. 1989/90:146 om livsmedelspolitiken [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1989/90:JoU25 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:327
Ändring, SFS 1990:1093
Rubrik: Förordning (1990:1093) om ändring i förordningen (1985:672) om prisstöd till vissa jordbruk
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1990‑12‑15
Förarbeten: Jfr prop. 1989/90:146 om livsmedelspolitiken [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1989/90:JoU25 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:327
Ändring, SFS 1991:897
Rubrik: Förordning (1991:897) om ändring i förordningen (1985:672) om prisstöd till vissa jordbruk
Omfattning: nuvarande 7, 8, 9 §§ betecknas 10, 11, 12 §§; ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4, 6 §§, de nya 10, 11, 12 §§; nya 7, 8, 9 §§
Ikraft: 1991‑07‑01
Ändring, SFS 1991:1452
Rubrik: Förordning (1991:1452) om ändring i förordningen (1985:672) om stöd till jordbruk och livsmedelsinudustri i norra Sverige
Omfattning: ny 13 §
Ikraft: 1991‑12‑10
Ändring, SFS 1991:1863
Rubrik: Förordning (1991:1863) om ändring i förordningen (1985:672) om stöd till jordbruk och livsmedelsindustri i norra Sverige
Omfattning: ny övergångsbest. till 1991:897
Ikraft: 1992‑01‑15
Ändring, SFS 1992:438
Rubrik: Förordning (1992:438) om ändring i förordningen (1985:672) om stöd till jordbruk och livsmedelsindustri i norra Sverige
Omfattning: ändr. 4, 5 §§
Ikraft: 1992‑07‑01
Förarbeten: Jfr prop. 1991/92:96 om vissa jordbrukspolitiska frågor, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:JoU15, rskr 1991/92:253
Ändring, SFS 1994:1311
Rubrik: Förordning (1994:1311) om ändring i förordningen (1985:672) om stöd till jordbruk och livsmedelsindustri i norra Sverige
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 §§; ny 6 a §
Ikraft: 1994‑10‑20 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1493
Rubrik: Förordning (1994:1493) om ändring i förordningen (1985:672) om stöd till jordbruk och livsmedelsindustri i norra Sverige
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1994‑12‑17
Ändring, SFS 1995:258
Rubrik: Förordning (1995:258) om ändring i förordningen (1985:672) om stöd till jordbruk och livsmedelsindustri i norra Sverige
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1995‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:1013
Rubrik: Förordning (1995:1013) om ändring i förordningen (1985:672) om stöd till jordbruk och livsmedelsindustri i norra Sverige
Omfattning: upph. 5, 6, 6 a, 7, 8 §§; ändr. 2, 3, 4 §§
Ikraft: 1995‑07‑15 överg.best.
Ändring, SFS 1995:1042
Rubrik: Förordning (1995:1042) om ändring i förordningen (1985:672) om stöd till jordbruk och livsmedelsindustri i norra Sverige
Omfattning: ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. till 1995:1013
Ikraft: 1995‑08‑30
Ändring, SFS 1995:1097
Rubrik: Förordning (1995:1097) om ändring i förordningen (1985:672) om stöd till jordbruk och livsmedelsindustri i norra Sverige
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1995‑10‑01
Ändring, SFS 1996:8
Rubrik: Förordning (1996:8) om ändring i förordningen (1985:672) om stöd till jordbruk och livsmedelsindustri i norra Sverige
Omfattning: ändr. 2 §; ny 5 §
Ikraft: 1996‑01‑25 överg.best.
Ändring, SFS 1996:92
Rubrik: Förordning (1996:92) om ändring i förordningen (1985:672) om stöd till jordbruk och livsmedelsindustri i norra Sverige
Omfattning: upph. 5 §; ändr. 2, 4 §§
Ikraft: 1996‑03‑15 överg.best.
Ändring, SFS 1996:93
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman