Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1994:1278) om dels ikraftträdande av förordningen (1994:1162) om skeppsmätning, dels ändring i samma förordning

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1994:1278) om dels ikraftträdande av förordningen (1994:1162) om skeppsmätning, dels ändring i samma förordning

Förarbeten till SFS 1994:1278 :
Jfr prop. 1993/94:195 om ny sjölag (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:LU31 Ny sjölag, rskr. 1993/94:393

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman