Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1994:1277) om ikraftträdande av förordningen (1994:1165) om ändring i förordningen (1977:1118) om fyravgift

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1994:1277) om ikraftträdande av förordningen (1994:1165) om ändring i förordningen (1977:1118) om fyravgift

» Läs förordningen (1977:1118) om fyravgift (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:1277 :
Jfr prop. 1993/94:195 om ny sjölag (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:LU31 Ny sjölag, rskr. 1993/94:393

Ändringar i förordningen (1977:1118) om fyravgift

Förordning (1977:1118) om fyravgift
Departement: Kommunikationsdepartementet
Upphävd: 1998‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1980:822
Rubrik: Förordning (1980:822) om ändring i förordningen (1977:1118) om fyravgift
Omfattning: ändr. 3, 7, 8, 12 §§
Förarbeten: Jfr prop. 1979/80:166 om sjöfartspolitiken m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], TU 1979/80:30, rskr 1979/80:412
Ändring, SFS 1981:1072
Rubrik: Förordning (1981:1072) om ändring i förordningen (1977:1118) om fyravgift
Omfattning: ändr. 3, 5–10 §§
Ändring, SFS 1982:654
Rubrik: Förordning (1982:654) om ändring i förordningen (1977:1118) om fyravgift
Omfattning: ändr. 3, 5, 6, 9, 10 §§
Ändring, SFS 1982:1214
Rubrik: Förordning (1982:1214) om ändring i förordningen (1977:1118) om fyravgift
Omfattning: ändr. 14 §
Ändring, SFS 1983:234
Rubrik: Förordning (1983:234) om ändring i förordningen (1977:1118) om fyravgift
Omfattning: ändr. 3, 6 §§
Ikraft: 1983‑06‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1983:839
Rubrik: Förordning (1983:839) om ändring i förordningen (1977:1118) om fyravgift
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1983‑11‑15 överg.best.
Ändring, SFS 1984:117
Rubrik: Förordning (1984:117) om ändring i förordningen (1977:1118) om fyravgift
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1984‑07‑01
Ändring, SFS 1985:908
Rubrik: Förordning (1985:908) om ändring i förordningen (1977:1118) om fyravgift
Omfattning: ändr. 6, 8, 13 §§
Ikraft: 1986‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1986:913
Rubrik: Förordning (1986:913) om ändring i förordningen (1977:1118) om fyravgift
Omfattning: ändr. 6–9 §§
Ikraft: 1987‑01‑01
Ändring, SFS 1987:1106
Rubrik: Förordning (1987:1106) om ändring i förordningen (1977:1118) om fyravgift
Omfattning: ändr. 6, 9 §§
Ikraft: 1988‑01‑01
Ändring, SFS 1988:1233
Rubrik: Förordning (1988:1233) om ändring i förordningen (1977:1118) om fyravgift
Omfattning: ändr. 6, 8, 9 §§
Ikraft: 1989‑01‑01
Ändring, SFS 1989:887
Rubrik: Förordning (1989:887) om ändring i förordningen (1977:1118) om fyravgift
Omfattning: ändr. 6, 9 §§
Ikraft: 1990‑01‑01
Ändring, SFS 1991:1173
Rubrik: Förordning (1991:1173) om ändring i förordningen (1977:1118) om fyravgift
Omfattning: ändr. 6, 9 §§
Ikraft: 1991‑08‑01
Ändring, SFS 1991:1785
Rubrik: Förordning (1991:1785) om ändring i förordningen (1977:1118) om fyravgift
Omfattning: ändr. 6, 9 §§
Ikraft: 1992‑01‑01
Ändring, SFS 1992:1074
Rubrik: Förordning (1992:1074) om ändring i förordningen (1977:1118) om fyravgift
Omfattning: ändr. 14, 15 §§
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:1239
Rubrik: Förordning (1993:1239) om ändring i förordningen (1977:1118) om fyravgift
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 1994‑01‑01
Ändring, SFS 1994:1165
Rubrik: Förordning (1994:1165) om ändring i förordningen (1977:1118) om fyravgift
Omfattning: ändr. 1–13, 17 §§; omtryck
Ikraft: 1994‑07‑18 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1277
Rubrik: Förordning (1994:1277) om ikraftträdande av förordningen (1994:1165) om ändring i förordningen (1977:1118) om fyravgift
Omfattning: ikrafttr. av SFS 4 § i 1994:1165
Ikraft: 1994‑10‑01
Förarbeten: Jfr prop. 1993/94:195 om ny sjölag (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:LU31, rskr. 1993/94:393
Ändring, SFS 1997:1121
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman