Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1994:1276) om ändring i förordningen (1980:770) om beräkning av kapitalbelopp m.m. inom sjömanspensioneringen

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1994:1276) om ändring i förordningen (1980:770) om beräkning av kapitalbelopp m.m. inom sjömanspensioneringen

» Läs förordningen (1980:770) om beräkning av kapitalbelopp m.m. inom sjömanspensioneringen (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:1276 :
Jfr prop. 1993/94:223 Avveckling av Handelsflottans pensionsanstalt (Kommunikationsdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:TU31 Avveckling av Handelsflottans pensionsanstalt, rskr. 1993/94:325

Ändringar i förordningen (1980:770) om beräkning av kapitalbelopp m.m. inom sjömanspensioneringen

Förordning (1980:770) om beräkning av kapitalbelopp m.m. inom sjömanspensioneringen
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Ändring, SFS 1994:1276
Rubrik: Förordning (1994:1276) om ändring i förordningen (1980:770) om beräkning av kapitalbelopp m.m. inom sjömanspensioneringen
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1994‑10‑01
Ändring, SFS 2004:1074
Rubrik: Förordning (2004:1074) om ändring i (1980:770) om beräkning av kapitalbelopp m.m. inom sjömanspensioneringen
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2005‑01‑01
Ändring, SFS 2009:1179
Rubrik: Förordning (2009:1179) om ändring i förordningen (1980:770) om beräkning av kapitalbelopp m.m. inom sjömanspensioneringen
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2010‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman