Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1994:1275) om ändring i kungörelsen (1972:412) om sjömanspension

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1994:1275) om ändring i kungörelsen (1972:412) om sjömanspension

» Läs kungörelsen (1972:412) om sjömanspension (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:1275 :
Jfr prop. 1993/94:223 Avveckling av Handelsflottans pensionsanstalt (Kommunikationsdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:TU31 Avveckling av Handelsflottans pensionsanstalt, rskr. 1993/94:325

Förarbeten till kungörelse (1972:412) om sjömanspension och ändringar i lagen

Kungörelse (1972:412) om sjömanspension
Departement: Kommunikationsdepartementet
Förarbeten: prop. 1972:1 Statsverkets tillstånd och behov under budgetåret 1972/73 [ pdf ] (bil. 8 p D 5), TU 1, rskr 64
Upphävd: 1990‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1975:984
Omfattning: ändr. 1, 2, 6, 8, 19 §§
Ändring, SFS 1976:400
Rubrik: Förordning (1976:400) om ändring i kungörelsen (1972:412) om sjömanspension
Omfattning: ändr. 3 §
Förarbeten: Jfr prop. 1975/76:188 om ändrade regler för sjömanspension [ pdf|Ikon för riksdagen ], SfU 1975/76:43, rskr 1975/76:361
Ändring, SFS 1980:432
Rubrik: Förordning (1980:432) om ändring i kungörelsen (1972:412) om sjömanspension
Omfattning: ändr. 2, 4, 6, 8 §§; ny 11 a §
Förarbeten: Jfr prop. 1979/80:84 om sjömanspensioneringen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], TU 1979/80:22, rskr 1979/80:286
Ändring, SFS 1988:1342
Rubrik: Förordning (1988:1342) om ändring i kungörelsen (1972:412) om sjömanspension
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 1989‑01‑01
Ändring, SFS 1989:264
Rubrik: Förordning (1989:264) om ändring i kungörelsen (1972:412) om sjömanspension
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1990‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1989:996
Rubrik: Förordning (1989:996) om upphävande av kungörelsen (1972:412) om sjömanspension
Omfattning: upph.
Ikraft: 1990‑01‑01
Förarbeten: Jfr prop. 1989/90:4 om sjömanspensioneringen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1989/90:TU7 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:62
Ändring, SFS 1994:1275
Rubrik: Förordning (1994:1275) om ändring i kungörelsen (1972:412) om sjömanspension
Omfattning: ändr. 6 p övergångsbest. till 1989:996
Ikraft: 1994‑10‑01
Ändring, SFS 2002:1098
Rubrik: Förordning (2002:1098) om ändring i förordningen (1989:996) om upphävande av kungörelsen (1972:412) om sjömanspension
Omfattning: ändr. 5 p övergångsbest. till 1989:996
Ikraft: 2003‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman