Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1994:1274) om upphävande av förordningen (1988:1112) med instruktion för Handelsflottans pensionsanstalt

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1994:1274) om upphävande av förordningen (1988:1112) med instruktion för Handelsflottans pensionsanstalt

Förarbeten till SFS 1994:1274 :
Jfr prop. 1993/94:223 Avveckling av Handelsflottans pensionsanstalt (Kommunikationsdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:TU31 Avveckling av Handelsflottans pensionsanstalt, rskr. 1993/94:325

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman