Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1994:1266) om förbud mot export av snus

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1994:1266) om förbud mot export av snus

» Läs förordningen (1994:1266) om förbud mot export av snus (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:1266 :
Jfr prop. 1993/94:203 Ändringar i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet) m.m. (Utrikesdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:UU23 Ändringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet) m.m., rskr. 1993/94:367

Ändringar i förordningen (1994:1266) om förbud mot export av snus

Förordning (1994:1266) om förbud mot export av snus
Departement: Utrikesdepartementet
Ikraft: 1994‑10‑01
CELEX-nr: 392L0041 [ pdf ]
Ändring, SFS 1994:1968
Rubrik: Förordning (1994:1968) om ändring i förordningen (1994:1266) om export av snus
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 2008:566
Rubrik: Förordning (2008:566) om ändring i förordningen (1994:1266) om förbud mot export av snus
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1 §, bil.
Ikraft: 2008‑08‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman