Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1993:1651) om ikraftträdande av lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1993:1651) om ikraftträdande av lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning

Förarbeten till SFS 1994:1257 :
Jfr prop. 1993/94:75 Arvoden till privatpraktiserande läkare och sjukgymnaster samt vissa ersättningar till sjukvårdshuvudmännen m.m. (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:SoU14 Arvoden till privatpraktiserande läkare och sjukgymnaster samt vissa ersättningar till sjukvårdshuvudmännen m.m., rskr. 1993/94:118

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman