Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:1253) om ändring i lagen (1979:558) om handikappanpassad kollektivtrafik

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:1253) om ändring i lagen (1979:558) om handikappanpassad kollektivtrafik

» Läs lagen (1979:558) om handikappanpassad kollektivtrafik (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:1253 :
prop. 1993/94:100 Förslag till statsbudget för budgetåret 1994/95 (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ] bil.7, bet. 1993/94:TU22 Funktionshindrades resemöjligheter, rskr. 1993/94:244

Förarbeten till lagen (1979:558) om handikappanpassad kollektivtrafik och ändringar i lagen

Lag (1979:558) om handikappanpassad kollektivtrafik
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Förarbeten: prop. 1978/79:99 om en ny trafikpolitik [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1978/79:TU18 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1978/79:419
Ändring, SFS 1987:159
Rubrik: Lag (1987:159) om ändring i lagen (1979:558) om handikappanpassad kollektivtrafik
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1987‑07‑01
Ändring, SFS 1988:268
Rubrik: Lag (1988:268) om ändring i lagen (1979:558) om handikappanpassad kollektivtrafik
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1989‑01‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:78 om avreglering av yrkestrafiken [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1987/88:TU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1987/88:166
Ändring, SFS 1994:1253
Rubrik: Lag (1994:1253) om ändring i lagen (1979:558) om handikappanpassad kollektivtrafik
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 2010:906
Rubrik: Lag (2010:906) om ändring i lagen (1979:558) om handikappanpassad kollektivtrafik
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2011‑05‑02
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman