Hem: Teman: Förarbeten:

Elförordning (1994:1250)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Elförordning (1994:1250)

» Läs elförordning (1994:1250) (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 1994:1250.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i elförordningen (1994:1250)

Elförordning (1994:1250)
Departement: Näringsdepartementet
Ikraft: 1994‑10‑01 överg.best.
Upphävd: 2013‑06‑01
Ändring, SFS 1994:1807
Rubrik: Förordning (1994:1807) om ändring i elförordningen (1994:1250)
Omfattning: ändr. ikrafttr.best.
Ändring, SFS 1995:1176
Rubrik: Förordning (1995:1176) om ikraftträdande och ändring i elförordningen (1994:1250)
Omfattning: ändr. ikrafttr.- och övergångsbest.; nya 15 a §, rubr. närmast före 15 a §
Ikraft: 1996‑01‑01
Ändring, SFS 1996:35
Rubrik: Förordning (1996:35) om ändring i elförordningen (1994:1250)
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 1996‑02‑15 överg.best.
Ändring, SFS 1997:863
Rubrik: Förordning (1997:863) om ändring i elförordningen (1994:1250)
Omfattning: upph. rubr. närmast före 14 §; ändr. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 15 a, 16, 17 §§, rubr. närmast före 1, 10 §§; nya 15 b §, rubr. närmast före 2, 15 b §§; omtryck
Ikraft: 1998‑01‑01
Ändring, SFS 1998:881
Rubrik: Förordning (1998:881) om ändring i elförordningen (1994:1250)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1999:10
Rubrik: Förordning (1999:10) om ändring i elförordningen (1994:1250)
Omfattning: ny 16 a §
Ikraft: 1999‑02‑03
Ändring, SFS 1999:930
Rubrik: Förordning (1999:930) om ändring i elförordningen (1994:1250)
Omfattning: upph. 11, 12, 13, 14 §§, rubr. närmast före 11, 12, 13 §§; ändr. 1, 17 §§
Ikraft: 1999‑12‑15
Ändring, SFS 2002:693
Rubrik: Förordning (2002:693) om ändring i elförordningen (1994:1250)
Omfattning: upph. 15 §, rubr. närmast före 15 §; ändr. 2 §; ny 16 b §
Ikraft: 2002‑08‑01
Ändring, SFS 2005:208
Rubrik: Förordning (2005:208) om ändring i elförordningen (1994:1250)
Omfattning: ny 18 §
Ikraft: 2005‑05‑15
Ändring, SFS 2006:23
Rubrik: Förordning (2006:23) om ändring i elförordningen (1994:1250)
Omfattning: ny 16 c §
Ikraft: 2006‑04‑01
Ändring, SFS 2006:1138
Rubrik: Förordning (2006:1138) om ändring i elförordningen (1994:1250)
Omfattning: upph. 16 a, 16 b, 16 c, 17, 18 §§; nuvarande 15 a, 15 b, 16 §§ betecknas 11, 12, 15 §§; ändr. 8 § de nya 12, 15 §§, rubr. närmast före nuvarande 15 a, 15 b, 16 §§ sätts närmast före de nya 11, 12, 15 §§; nya 13, 14, 15 a, 16 §§, rubr. närmast före 13 §, bil. 1, 2; omtryck
Ikraft: 2006‑11‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:1320
Rubrik: Förordning (2007:1320) om ändring i elförordningen (1994:1250)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2008‑01‑01
Ändring, SFS 2009:1029
Rubrik: Förordning (2009:1029) om ändring i elförordningen (1994:1250)
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2010‑01‑01
Ändring, SFS 2009:1100
Rubrik: Förordning (2009:1100) om ändring i elförordningen (1994:1250)
Omfattning: ändr. 16 §; ny 9 a §
Ikraft: 2009‑12‑27 överg.best.
Förarbeten: EUTL376/2006 s36
CELEX-nr: 32006L0123 [ pdf ]
Ändring, SFS 2010:758
Rubrik: Förordning (2010:758) om ändring i elförordningen (1994:1250)
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2010‑12‑01
Ändring, SFS 2010:966
Rubrik: Förordning (2010:966) om ändring i elförordningen (1994:1250)
Omfattning: ändr. 9 a, 16 §§
Ikraft: 2010‑09‑01
Ändring, SFS 2010:1108
Rubrik: Förordning (2010:1108) om ändring i elförordningen (1994:1250)
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2010‑12‑01
Ändring, SFS 2011:716
Rubrik: Förordning (2011:716) om ändring i elförordningen (1994:1250)
Omfattning: ändr. 15 §; ny 14 a §, rubr. närmast före 14 a §
Ikraft: 2011‑08‑01
Förarbeten: EUTL211/2009 s55
CELEX-nr: 32009L0072 [ pdf ]
Ändring, SFS 2011:1087
Rubrik: Förordning (2011:1087) om ändring i elförordningen (1994:1250)
Omfattning: ny 11 a §, rubr. närmast före 11 a §
Ikraft: 2012‑01‑01
Ändring, SFS 2012:337
Rubrik: Förordning (2012:337) om ändring i elförordningen (1994:1250)
Omfattning: ändr. 15 §; ny 15 b §
Ikraft: 2012‑07‑01
Förarbeten: EUTL211/2009 s55
CELEX-nr: 32009L0072 [ pdf ]
Ändring, SFS 2013:208
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman