Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:1226) om ändring i bokföringslagen (1976:125)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:1226) om ändring i bokföringslagen (1976:125)

» Läs bokföringslagen (1976:125) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:1226 :
prop. 1993/94:9 om stiftelser (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:LU12 Stiftelser, rskr. 1993/94:225

Förarbeten till bokföringslagen (1976:125) och ändringar i lagen

Bokföringslag (1976:125)
Departement: Justitiedepartementet L1
Förarbeten: prop. 1975:104 med förslag till ny bokföringslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], LU 1975/76:15, rskr 1975/76:205
Upphävd: 2000‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1976:455
Rubrik: Lag (1976:455) om ändring i bokföringslagen (1976:125)
Omfattning: ny 7 p övergångsbest.
Förarbeten: LU 1975/76:34, rskr 1975/76:401
Ändring, SFS 1976:991
Rubrik: Lag (1976:991) om ändring i bokföringslagen (1976:125)
Omfattning: ändr. 1, 12, 22, 23 §§
Ändring, SFS 1979:142
Rubrik: Lag (1979:142) om ändring i bokföringslagen (1976:125)
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: prop. 1978/79:44 med förslag till en ny jordbruksbokföringslag, m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1978/79:SkU34 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1978/79:188
Ändring, SFS 1979:1065
Rubrik: Lag (1979:1065) om ändring i lagen (1979:142) om ändring i bokföringslagen (1976:125)
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: bet. 1979/80:LU14 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1979/80:48
Ändring, SFS 1981:1198
Rubrik: Lag (1981:1198) om ändring i bokföringslagen (1976:125)
Omfattning: ändr. 1 §
Ändring, SFS 1982:151
Rubrik: Lag (1982:151) om ändring i bokföringslagen (1976:125)
Omfattning: ändr. 22 §
Förarbeten: prop. 1981/82:85 om ändring i brottsbalken m.m. (bokföringsbrott) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:JuU31 [ pdf ], rskr 1981/82:159
Ändring, SFS 1985:929
Rubrik: Lag (1985:929) om ändring i bokföringslagen (1976:125)
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 1986‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1986:1298
Rubrik: Lag (1986:1298) om ändring i bokföringslagen (1976:125)
Omfattning: ändr. 12, 22, 23 §§
Ikraft: 1987‑01‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:47 om ändringar i taxeringsorganisationen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1986/87:11, rskr 1986/87:95
Ändring, SFS 1987:463
Rubrik: Lag (1987:463) om ändring i bokföringslagen (1976:125)
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 1987‑07‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:101 om ändring i bokföringslagen (1976:125) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:LU30 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:265
Ändring, SFS 1990:368
Rubrik: Lag (1990:368) om ändring i bokföringslagen (1976:125)
Omfattning: ändr. 12, 22, 23 §§
Ikraft: 1990‑06‑30 överg.best.
Förarbeten: prop. 1989/90:74 om ny taxeringslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1989/90:SkU32, rskr 1989/90:217
Ändring, SFS 1990:665
Rubrik: Lag (1990:665) om ändring i bokföringslagen (1976:125)
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 1990‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1990:1439
Rubrik: Lag (1990:1439) om ändring i bokföringslagen (1976:125)
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 1991‑01‑01
Ändring, SFS 1993:57
Rubrik: Bokföringslag (1976:125) (1993:57)
Omfattning: omtryck
Ändring, SFS 1993:1557
Rubrik: Lag (1993:1557) om ändring i bokföringslagen (1976:125)
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 1994‑01‑01
Ändring, SFS 1994:492
Rubrik: Lag (1994:492) om ändring i bokföringslagen (1976:125)
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1226
Rubrik: Lag (1994:1226) om ändring i bokföringslagen (1976:125)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1996‑01‑01
Förarbeten: prop. 1993/94:9 om stiftelser (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:LU12, rskr. 1993/94:225
Ändring, SFS 1994:1930
Rubrik: Lag (1994:1930) om ändring i lagen (1994:1226) om ändring i bokföringslagen (1976:125)
Omfattning: ändr. 1 §, ikrafttr.- och övergångsbest. till 1994:1226
Ändring, SFS 1995:1556
Rubrik: Lag (1995:1556) om ändring i bokföringslagen (1976:125)
Omfattning: ändr. 22 §; nya 11 a, 11 b §§
Ikraft: 1996‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1995/96:10, bet. 1995/96:LU4, rskr. 1995/96:91
Ändring, SFS 1996:1141
Rubrik: Lag (1996:1141) om ändring i bokföringslagen (1976:125)
Omfattning: ändr. 2 p ikrafttr.- och övergångsbest. till 1995:1556; nya 11 c, 11 d, 11 e, 11 f, 11 g §§
Ikraft: 1997‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1996/97:32, bet. 1996/97:LU3, rskr. 1996/97:56
Ändring, SFS 1997:979
Rubrik: Lag (1997:979) om ändring i bokföringslagen (1976:125)
Omfattning: ändr. 2 p ikrafttr.- och övergångsbest. till 1995:1556
Ikraft: 1998‑01‑01
Ändring, SFS 1999:1078
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman