Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:1225) om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:1225) om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)

» Läs handelsregisterlagen (1974:157) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:1225 :
prop. 1993/94:9 om stiftelser (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:LU12 Stiftelser, rskr. 1993/94:225

Förarbeten till handelsregisterlagen (1974:157) och ändringar i lagen

Handelsregisterlag (1974:157)
Departement: Justitiedepartementet L1
Förarbeten: prop. 1974:4 med förslag till ny firmalag, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1974:LU6 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1974:56
Ändring, SFS 1976:128
Rubrik: Lag (1976:128) om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)
Omfattning: ändr. 2 §
Förarbeten: prop. 1975:104 med förslag till ny bokföringslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], LU 1975/76:15, rskr 1975/76:205
Ändring, SFS 1977:707
Rubrik: Lag (1977:707) om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)
Omfattning: ändr. 17–19 §§
Ändring, SFS 1987:697
Rubrik: Lag (1987:697) om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)
Omfattning: ändr. 16, 18 §§
Ikraft: 1988‑01‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:90 om ny konkurslag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:LU32 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:320
Ändring, SFS 1991:302
Rubrik: Lag (1991:302) om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:68 om ändring i brottsbalken m.m. (böter) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:JuU10, rskr 1990/91:155
Ändring, SFS 1992:1448
Rubrik: Lag (1992:1448) om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)
Omfattning: ändr. 1, 3, 4, 7, 8, 13, 17, 18 §§
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:761
Rubrik: Lag (1993:761) om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1994:1225
Rubrik: Lag (1994:1225) om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)
Omfattning: ändr. 2 § i 1993:761, 3, 4, 9 §§
Ikraft: 1996‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:33
Rubrik: Lag (1995:33) om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 1995‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:794
Rubrik: Lag (1995:794) om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1996:770
Rubrik: Lag (1996:770) om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 1996‑09‑01
Ändring, SFS 1998:308
Rubrik: Lag (1998:308) om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1998‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2003:866
Rubrik: Lag (2003:866) om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)
Omfattning: ändr. 4, 7, 17 §§
Ikraft: 2004‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:239
Rubrik: Lag (2004:239) om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)
Omfattning: ändr. 1, 13 §§
Ikraft: 2004‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:690
Rubrik: Lag (2006:690) om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2006:865
Rubrik: Lag (2006:865) om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)
Omfattning: ändr. 2, 3, 4, 9 §§
Ikraft: 2007‑01‑01
Ändring, SFS 2007:136
Rubrik: Lag (2007:136) om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2007‑05‑01
Ändring, SFS 2008:92
Rubrik: Lag (2008:92) om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)
Omfattning: ändr. 9, 16, 17, 18, 19, 21 §§; nya 15 a, 23 §§
Ikraft: 2008‑04‑01
Ändring, SFS 2013:429
Rubrik: Lag (2013:429) om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)
Omfattning: upph. 23 §
Ikraft: 2013‑07‑01
Ändring, SFS 2016:198
Rubrik: Lag (2016:198) om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 2016‑09‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:1658
Rubrik: Lag (2018:1658) om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)
Omfattning: ändr. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 15, 16, 21 §§
Ikraft: 2019‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman