Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:1224) om ändring i permutationslagen (1972:205)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:1224) om ändring i permutationslagen (1972:205)

» Läs permutationslagen (1972:205) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:1224 :
prop. 1993/94:9 om stiftelser (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:LU12 Stiftelser, rskr. 1993/94:225

Förarbeten till permutationslagen (1972:205) och ändringar i lagen

Permutationslag (1972:205)
Departement: Justitiedepartementet L2
Förarbeten: prop. 1972:8 med förslag till permutationslag, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], LU 11, rskr 182
Ändring, SFS 1994:1224
Rubrik: Lag (1994:1224) om ändring i permutationslagen (1972:205)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1996‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:247
Rubrik: Lag (2009:247) om ändring i permutationslagen (1972:205)
Omfattning: ändr. 3, 4 §§
Ikraft: 2010‑01‑01 överg.best.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman