Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:1222) om ändring i brottsbalken

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:1222) om ändring i brottsbalken


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/themes/twentytwelve-child/snuttar/en-sfs.php on line 141

Förarbeten till SFS 1994:1222 :
prop. 1993/94:9 om stiftelser (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:LU12 Stiftelser, rskr. 1993/94:225

Alla förarbeten till brottsbalken (1962:700) och ändringar i brottsbalken

Brottsbalk (1962:700)
Departement: Justitiedepartementet L5
Ikraft: 1965‑01‑01
Förarbeten: prop. 1962:10 med förslag till brottsbalk [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]; 1LU 1962:42, 43; rskr 1962:390
Ändring, SFS 1965:280
Omfattning: ändr. 20 kap 4 §, 21 kap 18 § 31 kap 3 §, 33 kap 5 §, 36 kap 13 §
CELEX-nr:
Ändring, SFS 1965:620
Omfattning: ändr. 26 kap 6–10, 23 §§
Ändring, SFS 1965:726
Omfattning: ändr. 16 kap 13 §
Ändring, SFS 1966:188
Omfattning: ändr. 37 kap 1, 2 §§
Ändring, SFS 1966:295
Omfattning: ändr. 30 kap 7 §, 31 kap 3 §
Ändring, SFS 1966:415
Omfattning: ändr. 21 kap 20 §
Ändring, SFS 1967:942
Omfattning: ändr. 30 kap 7 §, 31 kap 3 §
Ändring, SFS 1968:165
Omfattning: ändr. 36 kap 1–4, 9, 10 §§; nya 36 kap 11, 12 §§
Ändring, SFS 1969:162
Omfattning: ändr. 6 kap 4, 7, 8 §§
Ändring, SFS 1969:259
Omfattning: ändr. 38 kap 6 §
Ändring, SFS 1969:512
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1969:259
Ändring, SFS 1970:224
Omfattning: ändr. 16 kap 8 §; ny 16 kap 8 a §
Ändring, SFS 1970:225
Omfattning: upph. 16 kap 7, 9 §§, 19 kap 10 §; nuvarande 16 kap 8 a § betecknas 9 §; ändr. 5 kap 5 §, 16 kap 5, 11 §§, 19 kap 11, 16 §§
Förarbeten: prop. 1970:125 med förslag till ändring i tryckfrihetsförordningen, m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1970:1LU47, rskr 267
Ändring, SFS 1970:414
Omfattning: ändr. 9 kap 8 §
Förarbeten: prop. 1970:57 med förslag till lag om otillbörlig marknadsföring, m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1970:3LU45, rskr 260
Ändring, SFS 1970:489
Omfattning: ändr. 14 kap 5 §
Förarbeten: prop. 1969:168 med förslag till mönsterskyddslag, m. m. [ pdf |Paragraftecken ], 1LU 1970:44, rskr 263
Ändring, SFS 1971:188
Omfattning: ny 13 kap 5 a §; ändr. 2 kap 3 §, 13 kap 12 §
Ändring, SFS 1971:570
Omfattning: ändr. 37 kap 6 §
Ändring, SFS 1971:874
Omfattning: ändr. 5 kap 5 §, 8 kap 3, 13 §§, 17 kap 11 §
Ändring, SFS 1971:964
Omfattning: upph. 35 kap 5 §; ändr. 2 kap 5 §, 35 kap 6, 8 §§
Ändring, SFS 1972:41
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1971:964 såvitt avser 2 kap 5 §
Ändring, SFS 1972:222
Omfattning: ändr. 16 kap 14 §; nya 16 kap 14 a, 17 §§
Förarbeten: prop. 1972:96 med förslag till lag om ändring i brottsbalken [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1972:JuU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 206
Ändring, SFS 1972:362
Omfattning: ändr. 21 kap 20, 21 §§
Ändring, SFS 1972:629
Omfattning: ändr. 16 kap 13 §
Förarbeten: prop. 1972:122 med förslag till lag om ändring i brottsbalken [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1972:JuU27 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 298
Ändring, SFS 1972:812
Omfattning: ändr. 2 kap 1–3, 6 §§; ny 2 kap 5 a §
Ändring, SFS 1973:17
Omfattning: upph. 22 kap 19 §; ändr. 32 kap 6 §
Förarbeten: prop. 1972:138 med förslag till lag om ändring i brottsbalken, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1972:JuU28 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1972:344
Ändring, SFS 1973:43
Omfattning: upph. 33 kap 3 §; ändr. 26 kap 8 §; nya 33 kap 5–8 §§
Förarbeten: prop. 1972:146 med förslag till lag om ändring i brottsbalken m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1973:JuU3 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1973:23
Ändring, SFS 1973:342
Omfattning: ändr. 2 kap 3 §, 13 kap 5 a, 6, 11, 12 §§
Ändring, SFS 1973:648
Omfattning: upph. 7 kap 2 §; ändr. 6 kap 5 §, 7 kap 6 §, 35 kap 4 §
Förarbeten: prop. 1973:32 med förslag till lag om ändring i giftermålsbalken, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1973:LU20 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1973:256
Ändring, SFS 1973:918
Omfattning: upph. 38 kap 11 §; ändr. 26 kap 12, 14, 15, 18–20 §§, 27 kap 4, 6 §§, 28 kap 5, 7–9 §§, 29 kap 8 §, 30 kap 11 §, 34 kap 4–6 §§, 37 kap 7–9 §§, 38 kap 9 §
Ändring, SFS 1974:205
Omfattning: ändr. 26 kap 5, 7–9 §§, 28 kap 3 §, 29 kap 3 §, 30 kap 4 §, 38 kap 9 §
Ändring, SFS 1974:565
Omfattning: upph. 38 kap 13 §; ändr. 2 kap 5, 5 a §§, 5 kap 5 §, 17 kap 1 §, 18 kap 1, 2, 8 §§, 19 kap 1, 4, 12, 16 §§, 20 kap 12–14 §§, 21 kap 20 §, 22 kap 14, 16 §§, 37 kap 1–4 §§, 38 kap 1 §
Ändring, SFS 1974:596
Omfattning: upph. 3 kap 4 §; ändr. 3 kap 10, 11 §§
Förarbeten: prop. 1974:70 med förslag till abortlag, m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SoU 1974:21, rskr 1974:268
Ändring, SFS 1974:753
Omfattning: ny 15 kap 4 a §
Förarbeten: prop. 1974:95 med förslag till lag om nordisk vittnesplikt m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1974:JuU28 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1974:297
Ändring, SFS 1975:239
Omfattning: ändr. 4 kap 11 §; nya 4 kap 9 a, 9 b §§
Förarbeten: prop. 1975:19 om lagstiftning om skydd mot avlyssning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1975:JuU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1975:90
Ändring, SFS 1975:293
Omfattning: ändr. 38 kap 4, 6, 8, 9 §§; ny 34 kap 18 §
Ändring, SFS 1975:297
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1974:753
Ändring, SFS 1975:667
Omfattning: upph. 17 kap 3, 14 §§, 20 kap 6–15 §§, 21 kap 17 §, 32 kap 1–5 §§, 34 kap 14–17 §§, 35 kap 2 §; ändr. 1 kap 3–5 §§, 5 kap 5 §, 17 kap 1, 2, 4, 5, 7, 8, 15 §§, 20 kap 1–5 §§, 21 kap 18, 21, 22 §§, 33 kap 5 §, 35 kap 4 §, 38 kap 4, 6, 8, 9 §§, rubr. till 20, 32 kap; nya 32 kap 8 §, 33 kap 9 §
Ändring, SFS 1975:1292
Omfattning: ändr. 15 kap 1, 4 a §§
Förarbeten: prop. 1975/76:64 med förslag till lag om ändring i rättegångsbalken m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], JuU 1975/76:18, rskr 1975/76:124
Ändring, SFS 1975:1395
Omfattning: upph. 26 kap 3 §; ändr. 8 kap 4, 5 §§, 27 kap 6 §, 28 kap 9 §, 34 kap 5, 6 §§, 38 kap 6 §
Förarbeten: prop. 1975/76:42 med förslag till lag om ändring i brottsbalken m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], JuU 1975/76:16, rskr 1975/76:111
Ändring, SFS 1976:20
Rubrik: Lag (1976:20) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap. 5 a §; ny 2 kap. 3 a §
Ändring, SFS 1976:56
Rubrik: Lag (1976:56) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 11 kap. 1, 3–5 §§; ny 11 kap. 8 §
Förarbeten: prop. 1975/76:82 om ändring i brottsbalken [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], JuU 1975/76:20, rskr 1975/76:150
Ändring, SFS 1976:509
Rubrik: Lag (1976:509) om ändring i brottsbalken
Omfattning: upph. 16 kap 6 §, 17 kap 6 §, 19 kap 8, 13 §§; ändr. 19 kap 4, 5, 7, 9, 14, 15 §§; nya 19 kap 8, 10 §§, 22 kap 2 a §
Förarbeten: prop. 1975/76:174 om ändring i brottsbalken [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], JuU 1975/76:46, rskr 1975/76:393
Ändring, SFS 1976:510
Rubrik: Lag (1976:510) om ändring i brottsbalken
Omfattning: upph. 16 kap 15 §, 21 kap 15 §; ändr. 16 kap 16 §
Förarbeten: prop. 1975/76:113 om ändring i brottsbalken m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], JuU 1975/76:37, rskr 1975/76:351
Ändring, SFS 1976:601
Rubrik: Lag (1976:601) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 20 kap 2, 4 §§
Förarbeten: prop. 1975/76:105 med förslag till arbetsrättsreform m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] (bil. 2), bet. 1975/76:InU45 [ pdf ], rskr 1975/76:404
Ändring, SFS 1976:614
Rubrik: Lag (1976:614) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 7 kap 4 §
Förarbeten: prop. 1975/76:170 om ändring i föräldrabalken, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], LU 1975/76:33, rskr 1975/76:397
Ändring, SFS 1976:905
Rubrik: Förordning (1976:905) om ikraftträdande av lagen (1976:510) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1976:510
Ändring, SFS 1976:1139
Rubrik: Lag (1976:1139) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 9 kap 2, 3, 12 §§
Ändring, SFS 1977:103
Rubrik: Lag (1977:103) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 17 kap 7, 8 §§, 20 kap 2, 5 §§, rubr. till 17 kap; ny 17 kap 17 §
Förarbeten: prop. 1975/76:176 om ändring i brottsbalken m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1976/77:JuU17 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1976/77:141
Ändring, SFS 1977:312
Rubrik: Lag (1977:312) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 37 kap 1 §
Förarbeten: prop. 1976/77:88 ändring i brottsbalken [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1976/77:JuU31 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1976/77:287
Ändring, SFS 1977:492
Rubrik: Lag (1977:492) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ny 16 kap 15 §
Förarbeten: prop. 1976/77:121 om ändring i 16 kap. brottsbalken, m.m. [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1976/77:JuU35 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1976/77:329
Ändring, SFS 1977:984
Rubrik: Lag (1977:984) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 10 kap 10 §
Förarbeten: prop. 1976/77:123 med förslag till konsumentkreditlag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1977/78:LU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1977/78:25
Ändring, SFS 1978:101
Rubrik: Förordning (1978:101) om ikraftträdande av lagen (1976:20) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1976:20
Ändring, SFS 1978:103
Rubrik: Lag (1978:103) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 6 kap 4, 8 §§
Förarbeten: prop. 1977/78:69 om ändring i 6 kap. brottsbalken [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1977/78:JuU26 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1977/78:155
Ändring, SFS 1978:597
Rubrik: Lag (1978:597) om ändring i lagen (1977:984) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 10 kap 10 §
Förarbeten: prop. 1977/78:142 om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], LU 1977/78/30, rskr 1977/78:372
Ändring, SFS 1978:802
Rubrik: Lag (1978:802) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 34 kap 18 §
Ändring, SFS 1978:894
Rubrik: Lag (1978:894) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 11 kap 1, 3 §§, 17 kap 13 §
Ändring, SFS 1979:190
Rubrik: Lag (1979:190) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 25 kap 7 §, 35 kap 7 §
Förarbeten: prop. 1978/79:40 med förslag till lag om bötesverkställighet m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1978/79:LU10 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1978/79:159
Ändring, SFS 1979:375
Rubrik: Lag (1979:375) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ny 16 kap 10 a §
Förarbeten: prop. 1978/79:179 om ändring i tryckfrihetsförordningen m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1978/79:KU33 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1978/79:317
Ändring, SFS 1979:680
Rubrik: Lag (1979:680) om ändring i brottsbalken
Omfattning: upph. 29 kap, 34 kap 7, 8, 12 §§; ändr. 1 kap 3 §, 26 kap 1, 4, 6, 19, 23 §§, 28 kap 1, 3, 4, 7–9, 11 §§, 33 kap 2, 4, 5, 7 §§, 34 kap 1, 4, 6, 9–11, 13, 18 §§, 35 kap 10 §, 36 kap 6 §, 37 kap 1, 4–6, 8, 9, 11 §§, 38 kap 1, 4, 6–9, 12 §§; ny 28 kap 6 a §
Förarbeten: prop. 1978/79:212 om ändring i brottsbalken, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1978/79:JuU38 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1978/79:408
Ändring, SFS 1980:102
Rubrik: Lag (1980:102) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 20 kap 3 §
Förarbeten: prop. 1979/80:2 med förslag till sekretesslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1979/80:KU37 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1979/80:179
Ändring, SFS 1980:107
Rubrik: Lag (1980:107) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 3 kap 11 §, 9 kap 6, 7 §§
Ändring, SFS 1980:579
Rubrik: Lag (1980:579) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 22 kap 14 §, 24 kap 2, 3 §§
Förarbeten: prop. 1979/80:122 om ordningsvakter och bevakningsföretag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1979/80:JuU44 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1979/80:391
Ändring, SFS 1980:892
Rubrik: Lag (1980:892) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ny 16 kap 18 §
Ändring, SFS 1980:1022
Rubrik: Lag (1980:1022) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 21 kap 20 §
Ändring, SFS 1980:1133
Rubrik: Lag (1980:1133) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 16 kap 16 §, 25 kap 1–3, 5 §§
Förarbeten: prop. 1980/81:38 om ändring i brottsbalken, m.m. (bötesstraffen) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1980/81:JuU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1980/81:115
Ändring, SFS 1981:29
Rubrik: Lag (1981:29) om ändring i brottsbalken
Omfattning: upph. 31 kap 2 §; ändr. 17 kap 12 §, 28 kap 1 §, 31 kap 1 §, 38 kap 2 §
Förarbeten: prop. 1979/80:1 om socialtjänsten [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1980/81:SoU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1980/81:130
Ändring, SFS 1981:85
Rubrik: Förordning (1981:85) om ikraftträdande av lagen (1980:1133) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1980:1133
Ändring, SFS 1981:211
Rubrik: Lag (1981:211) om ändring i brottsbalken
Omfattning: upph. 30 kap, 34 kap 9, 13 §§, 35 kap 10 §, 37 kap 4, 9 §§, 38 kap 7 §; ändr. 1 kap 3 §, 26 kap 1, 7 §§, 33 kap 5, 7 §§, 34 kap 1, 10, 11, 18 §§, 36 kap 6 §, 37 kap 1, 5, 6, 10, 11 §§, 38 kap 1, 3–6, 8, 9, 12 §§; ny 26 kap 3 §
Ändring, SFS 1981:328
Rubrik: Lag (1981:328) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 28 kap 3 §
Förarbeten: prop. 1980/81:44 om sänkt minimitid för fängelsestraff [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1980/81:JuU32 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1980/81:252
Ändring, SFS 1981:331
Rubrik: Lag (1981:331) om ändring i lagen (1981:211) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 26 kap 1 §
Förarbeten: prop. 1980/81:44 om sänkt minimitid för fängelsestraff [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1980/81:JuU32 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1980/81:252
Ändring, SFS 1981:462
Rubrik: Lag (1981:462) om ändring i lagen (1981:29) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 17 kap 12 §
Ändring, SFS 1981:463
Rubrik: Lag (1981:463) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 17 kap 16 §
Ändring, SFS 1981:469
Rubrik: Lag (1981:469) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 13 kap 9, 11 §§; ny 13 kap 8 a §
Förarbeten: prop. 1980/81:108 om ändring i brottsbalken (miljöbrott) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1980/81:JuU37 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1980/81:379
Ändring, SFS 1981:827
Rubrik: Lag (1981:827) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 11 kap 1, 3 §§, 17 kap 13 §, 36 kap 4 §
Ändring, SFS 1981:1126
Rubrik: Lag (1981:1126) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 37 kap 3 §
Ändring, SFS 1981:1165
Rubrik: Lag (1981:1165) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 19 kap 5, 7, 9, 16 §§; ny 19 kap 13 §
Förarbeten: prop. 1979/80:176 om ändring i brottsbalken (spioneri m.m.) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:JuU8 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:43
Ändring, SFS 1981:1252
Rubrik: Lag (1981:1252) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ny 31 kap 2 §
Förarbeten: prop. 1981/82:8 om lag om vård av missbrukare i vissa fall, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:SoU22 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:91
Ändring, SFS 1981:1253
Rubrik: Lag (1981:1253) om ändring i lagen (1981:29) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 38 kap 2 §; ny 3 p övergångsbest. till 1981:29
Förarbeten: prop. 1981/82:8 om lag om vård av missbrukare i vissa fall, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:SoU22 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:91
Ändring, SFS 1981:1313
Rubrik: Lag (1981:1313) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 3 kap 11 §
Förarbeten: prop. 1981/82:43 om ändring i brottsbalken (åtalsregler vid misshandel) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:JuU18 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:104
Ändring, SFS 1982:102
Rubrik: Lag (1982:102) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 20 kap 2, 4 §§
Ikraft: 1982‑04‑01
Förarbeten: prop. 1981/82:90 om anställningsskyddet i statliga tjänster, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], AU 1981/82:11, rskr 1981/82:153
Ändring, SFS 1982:150
Rubrik: Lag (1982:150) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 11 kap 5, 7, 8 §§, 14 kap 4 §, 35 kap 4 §
Förarbeten: prop. 1981/82:85 om ändring i brottsbalken m.m. (bokföringsbrott) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:JuU31 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:159
Ändring, SFS 1982:271
Rubrik: Lag (1982:271) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 5 kap 5 §, 16 kap 8 §
Ändring, SFS 1982:335
Rubrik: Lag (1982:335) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 36 kap 4 §; ny 36 kap 3 a §
Ändring, SFS 1982:363
Rubrik: Lag (1982:363) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 26 kap 6, 8 §§
Ändring, SFS 1982:396
Rubrik: Lag (1982:396) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 24 kap 2 §
Ändring, SFS 1982:405
Rubrik: Lag (1982:405) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 17 kap 10 §
Förarbeten: prop. 1981/82:141 om ändring i lagstiftningen om kriminalvård i anstalt m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:JuU49 [ pdf|Ikon för riksdagen ], 60, rskr 1981/82:361
Ändring, SFS 1982:1061
Rubrik: Lag (1982:1061) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 16 kap 14, 14 a §§
Förarbeten: prop. 1981/82:170 med förslag till lotterilag, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1982/83:JuU7 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1982/83:59
Ändring, SFS 1983:48
Rubrik: Lag (1983:48) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 7 kap 4 §
Ikraft: 1983‑07‑01
Förarbeten: prop. 1981/82:168 om vårdnad och umgänge m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1982/83:LU17 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1982/83:131
Ändring, SFS 1983:224
Rubrik: Lag (1983:224) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 36 kap 3 §
Ikraft: 1983‑07‑01
Ändring, SFS 1983:240
Rubrik: Lag (1983:240) om ändring i brottsbalken
Omfattning: upph. 28 kap 6 a §; nuvarande 37 kap 3 § betecknas 37 kap 4 §; ändr. 26 kap 6, 7, 9–16, 18, 19, 22, 23 §§, 27 kap 1, 2 §§, 28 kap 1–7, 11 §§, 31 kap 1 §, 34 kap 5, 6 §§, 37 kap 1, 2, nya 4, 7, 8, 10 §§, 38 kap 1, 3, 9, 12 §§; nya 37 kap 3 §, 38 kap 13, 14 §§
Ikraft: 1983‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1983:295
Rubrik: Lag (1983:295) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 21 kap 20 §
Ikraft: 1983‑06‑01
Ändring, SFS 1983:351
Rubrik: Lag (1983:351) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 25 kap 7 §, 26 kap 2 §, 34 kap 11 §, 35 kap 7 §
Ikraft: 1983‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1982/83:93 om ändring i brottsbalken m.m. (förvandling av böter) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1982/83:JuU29 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1982/83:264
Ändring, SFS 1983:377
Rubrik: Lag (1983:377) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 38 kap 6 §
Ikraft: 1983‑07‑01
Förarbeten: prop. 1982/83:126 om underrätternas sammansättning m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1982/83:JuU32 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1982/83:314
Ändring, SFS 1983:486
Rubrik: Lag (1983:486) om ändring i lagen (1983:48) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 7 kap 4 §
Ikraft: 1983‑07‑01
Ändring, SFS 1984:275
Rubrik: Lag (1984:275) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 22 kap 14 §
Ikraft: 1984‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1984:389
Rubrik: Lag (1984:389) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 24 kap 2, 3, 5 §§
Ikraft: 1984‑10‑01
Förarbeten: prop. 1983/84:111 med förslag till polislag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1983/84:JuU27 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:331
Ändring, SFS 1984:399
Rubrik: Lag (1984:399) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap 3 §, 6 kap
Ikraft: 1984‑07‑01
Förarbeten: prop. 1983/84:105 om ändring i brottsbalken m.m. (sexualbrotten) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1983/84:JuU25 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:332
Ändring, SFS 1984:723
Rubrik: Förordning (1984:723) om ikraftträdande av lagen (1984:389) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1984:389
Ikraft: 1984‑10‑01
Ändring, SFS 1985:397
Rubrik: Lag (1985:397) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 31 kap 1 §
Ikraft: 1985‑07‑01
Ändring, SFS 1985:518
Rubrik: Lag (1985:518) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ny 2 kap 7 a §
Ikraft: 1985‑07‑01
Ändring, SFS 1985:740
Rubrik: Lag (1985:740) om ändring i lagen (1975:667) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. övergångsbest. till 1975:667
Ikraft: 1986‑01‑01
Ändring, SFS 1985:942
Rubrik: Lag (1985:942) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 37 kap 3 §
Ikraft: 1986‑01‑01
Förarbeten: prop. 1985/86:7 om utlänningars rättsliga ställning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1985/86:LU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1985/86:33
Ändring, SFS 1986:43
Rubrik: Lag (1986:43) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. rubr. till 11 kap, 11 kap 1–7 §§
Ikraft: 1986‑04‑01
Ändring, SFS 1986:47
Rubrik: Lag (1986:47) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 20 kap 2 §
Ikraft: 1986‑04‑01
Ändring, SFS 1986:118
Rubrik: Lag (1986:118) om ändring i brottsbalken
Omfattning: nuvarande 36 kap 3 a-5 §§ betecknas 36 kap 4–6 §§, nuvarande 36 kap 6–12 §§ betecknas 36 kap 11–17 §§; ändr. 1 kap 8 §, nya 36 kap 5, 14, 15, 17 §§, rubr. till 36 kap; nya 36 kap 7–10 §§, rubr. närmast före 36 kap 1 §, rubr. närmast före nya 36 kap 7, 11 §§
Ikraft: 1986‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1985/86:23 om ändring i brottsbalken m.m. (företagsbot) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1985/86:JuU13 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1985/86:110
Ändring, SFS 1986:123
Rubrik: Lag (1986:123) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 9 kap 1, 5 §§, 10 kap 5, 7 §§, 20 kap 2 §
Ikraft: 1986‑07‑01
Ändring, SFS 1986:444
Rubrik: Lag (1986:444) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 16 kap 9 §
Ikraft: 1986‑07‑01
Förarbeten: prop. 1985/86:98 om invandrarpolitiken [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1985/86:SfU20 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1985/86:301
Ändring, SFS 1986:645
Rubrik: Lag (1986:645) om ändring i brottsbalken
Omfattning: upph. 21 kap 18–22 §§, 22 kap 2 a, 12–18 §§, 32 kap, 35 kap 11 §; ändr. 1 kap 3, 4 §§, 2 kap 3, 5 §§, 16 kap 5, 17 §§, 20 kap 2 §, 21 kap 1–14, 16 §§, 22 kap 1–11 §§, 24 kap 6 §, 33 kap 5, 9 §§, 34 kap 11 §, rubr. till 22 kap; nya 16 kap 6 §, 21 kap 15 §
Ikraft: 1987‑06‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1985/86:9 om lag om disciplinförseelser av krigsmakt m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1985/86:JuU24 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1985/86:213
Ändring, SFS 1986:1007
Rubrik: Lag (1986:1007) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 16 kap 14 §, 36 kap 1, 4, 7, 16, 17 §§
Ikraft: 1987‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1986/87:6 om förverkande m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:JuU7 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:43
Ändring, SFS 1986:1104
Rubrik: Lag (1986:1104) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 16 kap 15 §
Ikraft: 1987‑01‑01
Förarbeten: prop. 1985/86:170 om räddningstjänstlag, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:FöU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:58
Ändring, SFS 1987:610
Rubrik: Lag (1987:610) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 5 kap 5 §, 16 kap 9 §
Ikraft: 1987‑07‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:124 om de homosexuellas situation i samhället [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:SoU31 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:351
Ändring, SFS 1987:761
Rubrik: Lag (1987:761) om ändring i brottsbalken
Omfattning: upph. 33 kap 7 §; ändr. 2 kap 5 a §, 27 kap 5 §, 28 kap 1, 3, 5, 6, 8, 9, 11 §§, 33 kap 5 §, 34 kap 6 §, 38 kap 3, 6, 8, 9 §§
Ikraft: 1988‑01‑01
Ändring, SFS 1987:791
Rubrik: Lag (1987:791) om ändring i brottsbalken
Omfattning: upph. 8 kap 3 §; ändr. 8 kap 4, 13 §§, 17 kap 11 §, 36 kap 5 §
Ikraft: 1988‑01‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:86 om följdlagstiftning till äktenskapsbalken m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:LU26 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:247
Ändring, SFS 1988:2
Rubrik: Lag (1988:2) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 3 kap 6 §, 8 kap 4 §
Ikraft: 1988‑02‑01
Ändring, SFS 1988:821
Rubrik: Lag (1988:821) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 31 kap 1 §
Ikraft: 1988‑07‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:135 om åtgärder mot unga lagöverträdare [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1987/88:JuU36 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1987/88:403
Ändring, SFS 1988:835
Rubrik: Lag (1988:835) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 16 kap 8 §; nya 16 kap 10 b, 10 c, 19 §§
Ikraft: 1989‑01‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:151 om ändringar i tryckfrihetsförordningen m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1987/88:KU36 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1987/88:290
Ändring, SFS 1988:925
Rubrik: Lag (1988:925) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 13 kap 9 §
Ikraft: 1989‑07‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:85 om miljöpolitiken inför 1990-talet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1987/88:JoU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1987/88:373
Ändring, SFS 1988:942
Rubrik: Lag (1988:942) om ändring i brottsbalken
Omfattning: upph. 1 kap 7 §, 26 kap 4 §, 33 kap 1, 2, 4, 9 §§; ändr. 1 kap 3–6 §§, 13 kap 11 §, 20 kap 4 §, 26 kap 2, 11 §§, 27 kap 1, 2 §§, 28 kap 1–3, 6–9 §§, 31 kap 1 §, 33 kap 8 §, 34 kap 4–6 §§, 37 kap 7 §, 38 kap 6, 8 §§, rubr. till 33 kap; nya 29, 30 kap, 28 kap 6 a §, 38 kap 2 a §
Ikraft: 1989‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1988:1324
Rubrik: Lag (1988:1324) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 37 kap 3 §
Ikraft: 1989‑01‑01
Förarbeten: bet. 1988/89:LU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:10
Ändring, SFS 1988:1483
Rubrik: Lag (1988:1483) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 31 kap 2 §
Ikraft: 1989‑01‑01
Ändring, SFS 1989:136
Rubrik: Lag (1989:136) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 36 kap 3 §
Ikraft: 1989‑07‑01
Ändring, SFS 1989:608
Rubrik: Lag (1989:608) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. rubr. till 20 kap, 20 kap 1 §
Ikraft: 1989‑10‑01
Förarbeten: prop. 1988/89:113 om ändring i brottsbalken (tjänstefel) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:JuU24 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:312
Ändring, SFS 1990:36
Rubrik: Lag (1990:36) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 38 kap 2 a §
Ikraft: 1990‑04‑01
Förarbeten: bet. 1989/90:JuU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:106
Ändring, SFS 1990:64
Rubrik: Lag (1990:64) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 7 kap 4 §, 31 kap 1 §
Ikraft: 1990‑07‑01
Förarbeten: prop. 1989/90:28, bet. 1989/90:SoU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:112
Ändring, SFS 1990:218
Rubrik: Lag (1990:218) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 21 kap 3 §
Ikraft: 1991‑04‑01
Förarbeten: prop. 1989/90:54 om skydd för samhällsviktiga anläggningar m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1989/90:FöU6 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:227
Ändring, SFS 1990:416
Rubrik: Lag (1990:416) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap 3 §, 13 kap 5 a, 6, 11, 12 §§; ny 13 kap 5 b §
Ikraft: 1990‑07‑01
Ändring, SFS 1990:894
Rubrik: Lag (1990:894) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 16 kap 10 b §
Ikraft: 1991‑01‑01
Förarbeten: prop. 1989/90:70 om våldsskildringar i rörliga bilder m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1989/90:KrU30 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:309
Ändring, SFS 1990:1009
Rubrik: Lag (1990:1009) om ändring i brottsbalken
Omfattning: upph. 38 kap 14 §; ändr. 26 kap 11–16 §§, 28 kap 6 a §, 37 kap 7, 10 §§, 38 kap 12, 13 §§
Ikraft: 1991‑01‑01
Ändring, SFS 1991:240
Rubrik: Lag (1991:240) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 16 kap 16 §, 25 kap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 §§, 27 kap 2 §, 28 kap 2 §, 31 kap 1 §, 34 kap 5, 6 §§; ny 25 kap 9 §
Ikraft: 1992‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1990/91:68 om ändring i brottsbalken m.m. (böter) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:JuU10, rskr 1990/91:155
Ändring, SFS 1991:451
Rubrik: Lag (1991:451) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 9 kap 6, 7 §§, 26 kap 8 §
Ikraft: 1991‑07‑01
Ändring, SFS 1991:510
Rubrik: Lag (1991:510) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 37 kap 3 §
Ikraft: 1991‑07‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:153 om ny folkbokföringslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:SkU28, rskr 1990/91:320
Ändring, SFS 1991:679
Rubrik: Lag (1991:679) om ändring i brottsbalken
Omfattning: nuvarande 3 kap 10, 11 §§ betecknas 3 kap 11, 12 §§; ändr. den nya 3 kap 12 §; ny 3 kap 10 §
Ikraft: 1991‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1990/91:140 Arbetsmiljö och rehabilitering [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:AU22, rskr 1990/91:302
Ändring, SFS 1991:1138
Rubrik: Lag (1991:1138) om ändring i brottsbalken
Omfattning: upph. 31 kap 4 §; ändr. 29 kap 3 §, 30 kap 6 §,
Ikraft: 1992‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1990/91:58 om psykiatrisk tvångsvård, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:JuU34, rskr 1990/91:330
Ändring, SFS 1991:1560
Rubrik: Lag (1991:1560) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 16 kap 19 §
Ikraft: 1992‑01‑01
Ändring, SFS 1992:147
Rubrik: Lag (1992:147) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 6 kap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 §§
Ikraft: 1992‑07‑01
Förarbeten: prop. 1991/92:35 om sexuella övergrepp mot barn, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:JuU7, rskr 1991/92:159
Ändring, SFS 1992:373
Rubrik: Lag (1992:373) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 33 kap 5 §; ny 28 kap 6 b §
Ikraft: 1992‑07‑01
Förarbeten: prop. 1991/92:109 om utvidgad användning av samhällstjänst m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:Ju24, rskr 1991/92:259
Ändring, SFS 1992:1154
Rubrik: Lag (1992:1154) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap 3, 5 §§
Ikraft: 1993‑01‑01
Ändring, SFS 1993:83
Rubrik: Lag (1993:83) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap 3, 5 §§; ny 15 kap 4 b §
Ikraft: 1994‑01‑01
Ändring, SFS 1993:201
Rubrik: Lag (1993:201) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 25 kap 1, 6 §§, 26 kap 6, 7, 8, 9, 11 §§; ny 26 kap 6 a §
Ikraft: 1993‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:207
Rubrik: Lag (1993:207) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 3 kap 5 §, 4 kap 5, 7 §§, 6 kap 7 §, 7 kap 4, 5 §§, 8 kap 10 §, 9 kap 6, 9 §§, 10 kap 7 §, 13 kap 1, 3 §§, 16 kap 10, 10 a, 15 §§, 17 kap 10, 11, 12 §§, 19 kap 10 §, 20 kap 2 §, 38 kap 12 §
Ikraft: 1993‑07‑01
Förarbeten: prop. 1992/93:141 om ändring i brottsbalken m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1992/93:JuU16, rskr. 1992/93:220
Ändring, SFS 1993:209
Rubrik: Lag (1993:209) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 26 kap 15 §, 28 kap 6, 6 a §§
Ikraft: 1993‑07‑01
Ändring, SFS 1993:350
Rubrik: Lag (1993:350) om ändring i lagen (1993:83) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap 3, 5 §§ i 1993:83
Ändring, SFS 1993:601
Rubrik: Lag (1993:601) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap 8 §
Ikraft: 1993‑07‑01
Ändring, SFS 1993:1462
Rubrik: Lag (1993:1462) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 3 kap 7, 8 §§
Ikraft: 1994‑02‑01
Ändring, SFS 1993:1646
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1993:83
Ändring, SFS 1994:97
Rubrik: Lag (1994:97) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 31 kap 2 §, 38 kap 2 §
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:119
Rubrik: Lag (1994:119) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap 3 §; ny 22 kap 6 a §
Ikraft: 1997‑04‑29
Ändring, SFS 1994:306
Rubrik: Lag (1994:306) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 29 kap 2 §
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1994:335
Rubrik: Lag (1994:335) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 11 kap 1, 3 §§
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1994:458
Rubrik: Lag (1994:458) om ändring i brottsbalken
Omfattning: nuvarande 24 kap 5, 6 §§ betecknas 24 kap 6, 8 §§; ändr. 1 kap 1, 2 §§, 23 kap 4 §, 24 kap 1, 2, 3, 4 §§, de nya 24 kap 6, 8 §§, 29 kap 3 §; nya 24 kap 5, 7, 9 §§
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1037
Rubrik: Lag (1994:1037) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 37 kap 8 §
Ikraft: 1994‑10‑01
Ändring, SFS 1994:1119
Rubrik: Lag (1994:1119) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 7 kap 1 §; ny 7 kap 1 a §
Ikraft: 1995‑01‑01
Förarbeten: bet. 1993/94:LU28 Registrerat partnerskap m.m., rskr. 1993/94:414
Ändring, SFS 1994:1222
Rubrik: Lag (1994:1222) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 11 kap 5 §
Ikraft: 1996‑01‑01
Ändring, SFS 1994:1411
Rubrik: Lag (1994:1411) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 9 kap 12 §, 10 kap 10 §
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1994:1499
Rubrik: Lag (1994:1499) om ändring i brottsbalken
Omfattning: upph. 6 kap 5 §; ändr. 6 kap 3, 4, 7, 12, 13 §§, 35 kap 4 §
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1622
Rubrik: Lag (1994:1622) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 37 kap 2 §
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1721
Rubrik: Lag (1994:1721) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 22 kap 6 §
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1995:316
Rubrik: Lag (1995:316) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 15 kap 4 b §
Ikraft: 1995‑05‑01
Ändring, SFS 1996:401
Rubrik: Lag (1996:401) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ny 2 kap 7 b §
Ikraft: 1996‑07‑01
Ändring, SFS 1996:659
Rubrik: Lag (1996:659) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 35 kap 4 §
Ikraft: 1996‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:1623
Rubrik: Lag (1996:1623) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ny 37 kap 9 §
Ikraft: 1997‑12‑01
Ändring, SFS 1997:120
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1994:119
Ändring, SFS 1997:389
Rubrik: Lag (1997:389) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 17 kap 10 §
Ikraft: 1997‑07‑01
Ändring, SFS 1998:206
Rubrik: Lag (1998:206) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap 10 §; ny 4 kap 9 c §
Ikraft: 1998‑10‑24
Ändring, SFS 1998:393
Rubrik: Lag (1998:393) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 3 kap 5 §, 4 kap 1, 2, 3 §§, 5 kap 5 §, 6 kap 1, 3, 4, 8, 11, 12 §§; ny 4 kap 4 a §
Ikraft: 1998‑07‑01
Ändring, SFS 1998:598
Rubrik: Lag (1998:598) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 37 kap 2 §
Ikraft: 1998‑09‑01
Ändring, SFS 1998:604
Rubrik: Lag (1998:604) om ändring i brottsbalken
Omfattning: upph. 26 kap 6 a §; ändr. 26 kap 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19 §§, 27 kap 4, 6 §§, 28 kap 3, 5, 6 a, 9 §§, 30 kap 5, 7, 8, 9 §§, 31 kap 1 §, 33 kap 5 §, 34 kap 1, 4, 5, 6, 10, 11 §§, 37 kap 7, 10 §§, 38 kap 1, 2, 2 a, 3, 6, 8, 9, 12, 13 §§; nya 27 kap 2 a §, 28 kap 2 a, 5 a §§, 31 kap 1 a §, 34 kap 7 §, 35 kap 10 §, 38 kap 14, 15, 16 §§
Ikraft: 1999‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:809
Rubrik: Lag (1998:809) om ändring i brottsbalken
Omfattning: upph. 13 kap 8 a §; ändr. 13 kap 9, 11 §§
Ikraft: 1999‑01‑01
Förarbeten: prop. 1997/98:45, bet. 1997/98:JoU20 Miljöbalk, rskr. 1997/98:278
Ändring, SFS 1998:1444
Rubrik: Lag (1998:1444) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 16 kap 10 a, 10 b, 10 c, 12, 17 §§
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1999:164
Rubrik: Lag (1999:164) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 9 kap 6 §; nya 9 kap 6 a, 7 a §§
Ikraft: 1999‑07‑01
Ändring, SFS 1999:197
Rubrik: Lag (1999:197) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap 5 a §, 17 kap 7, 17 §§, 20 kap 2, 5 §§; ny 9 kap 3 a §
Ikraft: 1999‑07‑01
Förarbeten: prop. 1998/99:32 EU-bedrägerier och korruption (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1998/99:JuU16 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:167
Ändring, SFS 1999:792
Rubrik: Lag (1999:792) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 17 kap 15 §
Ikraft: 2000‑01‑01
Förarbeten: prop. 1998/99:108 Advokaters etableringsrätt (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1998/99:JuU24 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:4
Ändring, SFS 1999:845
Rubrik: Lag (1999:845) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap 4 a §
Ikraft: 2000‑01‑01
Ändring, SFS 1999:1081
Rubrik: Lag (1999:1081) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 11 kap 5 §
Ikraft: 2000‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1998/99:130 Ny bokföringslag m.m. (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:LU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:50
Ändring, SFS 1999:1154
Rubrik: Lag (1999:1154) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap 3, 5 §§
Ikraft: 2000‑01‑01
Förarbeten: prop. 1999/2000:1 Budgetpropositionen för 2000 (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ] utg.omr. 4, bet. 1999/2000:JuU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:78
Ändring, SFS 2000:175
Rubrik: Lag (2000:175) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 26 kap 8 §, 33 kap 5, 6, 7, 8 §§
Ikraft: 2000‑10‑01
Ändring, SFS 2000:345
Rubrik: Lag (2000:345) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap 3, 5 §§
Ikraft: 2000‑08‑01
Ändring, SFS 2000:563
Rubrik: Lag (2000:563) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap 5 a §
Ikraft: 2000‑10‑01
Ändring, SFS 2000:646
Rubrik: Förordning (2000:646) om ikraftträdande av lagen (2000:345) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ikraftr. av 2000:345
Ändring, SFS 2000:1157
Rubrik: Lag (2000:1157) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap 3 §
Ikraft: 2000‑12‑08
Förarbeten: bet. 2000/01:JuU8 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:77
Ändring, SFS 2001:31
Rubrik: Lag (2001:31) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap 3 §, 14 kap 6, 12 §§; ny 14 kap 6 a §
Ikraft: 2001‑04‑01
Förarbeten: prop. 2000/01:40 Penningförfalskning m.m. (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2000/01:JuU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:138
Ändring, SFS 2001:348
Rubrik: Lag (2001:348) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 3 kap 7, 8 §§, 23 kap 2 §
Ikraft: 2001‑07‑01
Förarbeten: prop. 2000/01:85 Förberedelse till brott m.m. (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2000/01:JuU25 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:224
Ändring, SFS 2001:457
Rubrik: Lag (2001:457) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 31 kap 1, 2 §§
Ikraft: 2001‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2000/01:80 Ny socialtjänstlag m.m. (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2000/01:SoU18 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:259
Ändring, SFS 2001:780
Rubrik: Lag (2001:780) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap 5 a §, 9 kap 11 §
Ikraft: 2002‑01‑01
Ändring, SFS 2002:117
Rubrik: Lag (2002:117) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 17 kap 10 §
Ikraft: 2002‑07‑01
Förarbeten: prop. 2001/02:59 Hets mot folkgrupp, m.m. (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2001/02:JuU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2001/02:164
Ändring, SFS 2002:332
Rubrik: Lag (2002:332) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 29 kap 2 §
Ikraft: 2002‑07‑01
Förarbeten: prop. 2001/02:59 Hets mot folkgrupp, m.m. (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2001/02:KU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2001/02:234
Ändring, SFS 2002:436
Rubrik: Lag (2002:436) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap 2, 3, 10 §§; ny 4 kap 1 a §
Ikraft: 2002‑07‑01
Ändring, SFS 2002:800
Rubrik: Lag (2002:800) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 16 kap 8 §
Ikraft: 2003‑01‑01
Förarbeten: prop. 2001/02:59 Hets mot folkgrupp, m.m. (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2001/02:KU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 2002/03:KU7 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2001/02:234, 2002:03:8
Ändring, SFS 2003:149
Rubrik: Lag (2003:149) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap 3 §, 13 kap 5 a §
Ikraft: 2003‑07‑01
Förarbeten: prop. 2002/03:38 Straffansvar för terroristbrott (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2002/03:JuU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2002/03:148
Ändring, SFS 2003:408
Rubrik: Lag (2003:408) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr., 3 kap 12 §, 5 kap 5 §, 29 kap 2 §
Ikraft: 2003‑07‑01
Ändring, SFS 2003:780
Rubrik: Lag (2003:780) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 16 kap 15 §
Ikraft: 2004‑01‑01
Ändring, SFS 2003:857
Rubrik: Lag (2003:857) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 12 kap 1, 5 §§
Ikraft: 2004‑01‑01
Ändring, SFS 2003:1157
Rubrik: Lag (2003:1157) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap 5 a, 8 §§, 33 kap 7 §, 34 kap 18 §
Ikraft: 2004‑01‑01
Ändring, SFS 2004:404
Rubrik: Lag (2004:404) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 17 kap 7, 17 §§, 20 kap 2, 5 §§
Ikraft: 2004‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:406
Rubrik: Lag (2004:406) om ändring i brottsbalken
Omfattning: upph. 4 kap 3 §; ändr. 4 kap 1 a, 10 §§
Ikraft: 2004‑07‑01
Ändring, SFS 2004:785
Rubrik: Lag (2004:785) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 20 kap 2 §
Ikraft: 2005‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:1000
Rubrik: Lag (2004:1000) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap 7 b §
Ikraft: 2005‑01‑01
Ändring, SFS 2004:1072
Rubrik: Lag (2004:1072) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 16 kap 19 §
Ikraft: 2005‑01‑01
Ändring, SFS 2005:45
Rubrik: Lag (2005:45) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 37 kap 8 §
Ikraft: 2005‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2005:90
Rubrik: Lag (2005:90) om ändring i brottsbalken
Omfattning: upph. 6 kap; ändr. 2 kap 2 §, 4 kap 1 a §, 16 kap 10 a §, 35 kap 4 §; nya 6 kap
Ikraft: 2005‑04‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2004/05:45 En ny sexualbrottslagstiftning (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2004/05:JuU16 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2004/05:164
Ändring, SFS 2005:242
Rubrik: Lag (2005:242) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 11 kap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 §§
Ikraft: 2005‑07‑01
Ändring, SFS 2005:283
Rubrik: Lag (2005:283) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 36 kap 1, 2, 5, 17 §§; ny 36 kap 1 a §
Ikraft: 2005‑07‑01
Ändring, SFS 2005:437
Rubrik: Lag (2005:437) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 5 kap 5 §
Ikraft: 2005‑07‑01
Ändring, SFS 2005:688
Rubrik: Lag (2005:688) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 37 kap 8 §
Ikraft: 2008‑11‑01
Ändring, SFS 2005:885
Rubrik: Lag (2005:885) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. rubr. till 6 kap
Ikraft: 2006‑01‑01
Förarbeten: bet. 2005/06:JuU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2005/06:56 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2005:967
Rubrik: Lag (2005:967) om ändring i brottsbalken
Omfattning: upph. 38 kap 15 §; nuvarande 38 kap 16 § betecknas 38 kap 19 §; ändr. 26 kap 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 §§, 27 kap 4 §, 28 kap 5 a, 6 a §§, 37 kap 2 §, p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 1998:604, 37 kap 7, 10 §§, 38 kap 12, 13, 14 §§; nya 38 kap 15, 16, 17, 18 §§
Ikraft: 2006‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:274
Rubrik: Lag (2006:274) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 7 kap 5 §; ny 7 kap 2 §
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2006:283
Rubrik: Lag (2006:283) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 36 kap 7, 8, 9, 10 §§; ny 36 kap 10 a §
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2006:431
Rubrik: Lag (2006:431) om ändring i brottsbalken
Omfattning: nuvarande 38 kap 19 §, betecknas 38 kap 20 §; ändr. 26 kap 6, 7, 9 §§, 38 kap 14 §; ny 38 kap 19 §
Ikraft: 2007‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:549
Rubrik: Lag (2006:549) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 11 kap. 2 §
Ikraft: 2007‑01‑01
Ändring, SFS 2006:574
Rubrik: Lag (2006:574) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 25 kap 2, 3, 6 §§
Ikraft: 2006‑10‑01
Ändring, SFS 2006:891
Rubrik: Lag (2006:891) om ändring i brottsbalken
Omfattning: upph. 31 kap 1, 1 a §§; ändr. 30 kap 1, 5 §§, 33 kap 6 §, 34 kap 11 §, 38 kap 2, 3, 6, 8, 9 §§, rubr. närmast före 31 kap; nya 34 kap 8 §, 35 kap 11 §, nytt 32 kap
Ikraft: 2007‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:892
Rubrik: Lag (2006:892) om ändring i lagen (2006:431) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 38 kap 20 § i 2006:431; ny 4 p övergångsbest. till 2006:431
Ändring, SFS 2007:213
Rubrik: Lag (2007:213) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap 9 c §
Ikraft: 2007‑06‑01
Ändring, SFS 2007:636
Rubrik: Förordning (2007:636) om ikraftträdande av lagen (2005:688) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2005:688
Ändring, SFS 2008:34
Rubrik: Lag (2008:34) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 26 kap 15 §
Ikraft: 2008‑04‑01
Ändring, SFS 2008:264
Rubrik: Lag (2008:264) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 8 kap 12 §; ny 8 kap 10 a §
Ikraft: 2008‑07‑01
Ändring, SFS 2008:320
Rubrik: Lag (2008:320) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 29 kap 3 §, 30 kap 6 §
Ikraft: 2008‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:370
Rubrik: Lag (2008:370) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 36 kap 1, 1 a, 5 §§; nya 36 kap 1 b, 1 c, 5 a, 5 b §§, rubr. närmast före 36 kap 1, 2, 5 §§
Ikraft: 2008‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:569
Rubrik: Lag (2008:569) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 5 kap 5 §, 16 kap 9 §
Ikraft: 2009‑01‑01
Ändring, SFS 2009:255
Rubrik: Lag (2009:255) om ändring i brottsbalken
Omfattning: upph. 7 kap. 1 a §
Ikraft: 2009‑05‑01
Förarbeten: bet. 2008/09:CU19 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2008/09:208 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2009:343
Rubrik: Lag (2009:343) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 6 kap 14 §; ny 6 kap 10 a §
Ikraft: 2009‑07‑01
Ändring, SFS 2009:396
Rubrik: Lag (2009:396 ) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 3 kap. 1 §, 4 kap. 1 §, 13 kap. 2, 3, 5, 5 a, 5 b, 7 §§, 16 kap. 6 §, 18 kap. 1 §, 19 kap. 1, 3, 6 §§, 22 kap. 6, 6 a, 6 b §§, 26 kap. 1, 2, 3 §§ 29 kap. 7 §
Ikraft: 2009‑07‑01
Ändring, SFS 2009:398
Rubrik: Lag (2009:398) om ändring i lagen (1998:1703) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 22 kap. 6 c § i 1998:1703
Ändring, SFS 2009:776
Rubrik: Lag (2009:776) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 38 kap. 18 §
Ikraft: 2010‑02‑15
Ändring, SFS 2009:1281
Rubrik: Lag (2009:1281) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap. 3 §, 15 kap. 4 b §, 16 kap. 4 §, 17 kap. 10, 11, 17 §§, 20 kap. 5 §; nya 2 kap. 7 c §, 17 kap. 6 §
Ikraft: 2010‑01‑01
Ändring, SFS 2009:1283
Rubrik: Lag (2009:1283) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 9 kap. 3 a §
Ikraft: 2010‑01‑01
Förarbeten: bet. 2009/10:JuU4 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2009/10:81 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2010:60
Rubrik: Lag (2010:60) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ny 35 kap. 2 §
Ikraft: 2010‑07‑01 överg.best.