Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:1221) om införande av stiftelselagen (1994:1220)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:1221) om införande av stiftelselagen (1994:1220)

» Läs lagen (1994:1221) om införande av stiftelselagen (1994:1220) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:1221 :
prop. 1993/94:9 om stiftelser (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:LU12 Stiftelser, rskr. 1993/94:225

Förarbeten till lagen (1994:1221) om införande av stiftelselagen (1994:1220) och ändringar i lagen

Lag (1994:1221) om införande av stiftelselagen (1994:1220)
Departement: Justitiedepartementet L1
Ikraft: 1996‑01‑01
Ändring, SFS 1995:1460
Rubrik: Lag (1995:1460) om ändring i lagen (1994:1221) om införande av stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: ändr. 1, 4 §§
Ändring, SFS 1999:313
Rubrik: Lag (1999:313) om ändring i lagen (1994:1221) om införande av stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2000‑01‑01
Ändring, SFS 2009:245
Rubrik: Lag (2009:245) om ändring i lagen (1994:1221) om införande av stiftelselagen (1994:1220)
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2010‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman