Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna

» Läs lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:1219 :
prop. 1993/94:117 Inkorporering av Europakonventionen och andra fri- och rättighetsfrågor (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:KU24 Inkorporering av Europakonventionen och andra fri- och rättighetsfrågor, rskr. 1993/94:246

Förarbeten till lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och ändringar i lagen

Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
Departement: Justitiedepartementet L6
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1995:462
Rubrik: Lag (1995:462) om ändring i lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
Omfattning: ändr.
Ikraft: 1995‑08‑01
Ändring, SFS 1995:1026
Rubrik: Förordning (1995:1026) om ikraftträdande av lagen (1995:462) om ändring i lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1995:462
Ändring, SFS 1998:712
Rubrik: Lag (1998:712) om ändring i lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
Omfattning: ändr.; omtryck
Ikraft: 1998‑11‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2003:74
Rubrik: Lag (2003:74) om ändring i lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
Omfattning: ändr.
Ikraft: 2003‑08‑01
Ändring, SFS 2003:474
Rubrik: Förordning (2003:474) om ikraftträdande av lagen (2003:74) om ändring i lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2003:74
Ändring, SFS 2005:816
Rubrik: Lag (2005:816) om ändring i lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
Omfattning: ändr.
Ikraft: 2010‑06‑01
Ändring, SFS 2009:1540
Rubrik: Lag (2009:1540) om ändring i lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
Omfattning: ändr.
Ikraft: 2010‑01‑01
Ändring, SFS 2009:1541
Rubrik: Förordning (2009:1541) om ikraftträdande av lagen (2009:1540) om ändring i lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2009:1540
Ändring, SFS 2010:239
Rubrik: Förordning (2010:239) om ikraftträdande av lagen (2005:816) om ändring i lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2005:816
Ändring, SFS 2016:1358
Rubrik: Lag (2016:1358) om ändring i lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
Omfattning: ändr.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman