Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1994:1215) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1994:1215) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m.

» Läs förordningen (1994:1215) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 1994:1215.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i förordningen (1994:1215) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m.

Förordning (1994:1215) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m.
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1995‑07‑01
CELEX-nr: 389L0106 [ pdf ]
Upphävd: 2011‑05‑02
Ändring, SFS 1994:1528
Rubrik: Förordning (1994:1528) om ändring i förordningen (1994:1215) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m.
Omfattning: ändr. ikrafttr. best.
Ändring, SFS 1995:193
Rubrik: Förordning (1995:193) om ändring i förordningen (1994:1215) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m.
Omfattning: ändr. 35 §
Ändring, SFS 1995:598
Rubrik: Förordning (1995:598) om ändring i förordningen (1994:1215) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m.
Omfattning: upph. 26 §; ändr. 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 33, 37, 38 §§, rubr. närmast före 20 §; ny 19 a §
Ändring, SFS 1997:1240
Rubrik: Förordning (1997:1240) om ändring i förordningen (1994:1215) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m.
Omfattning: ändr. 21, 22, 23, 28, 35 §§
Ikraft: 1998‑01‑01
Ändring, SFS 1999:372
Rubrik: Förordning (1999:372) om ändring i förordningen (1994:1215) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m.
Omfattning: upph. 19, 19 a §§, rubr. närmast före 19 §; ändr. 1, 18 §§; nya 35 a, 35 b, 35 c, 35 d, 35 e §§, rubr. närmast före 35 a §
Ikraft: 1999‑07‑01
Förarbeten: EGTL213/95 s1, EGTL167/92 s17, EGTL220/93 s1
CELEX-nr: 395L0016 [ pdf ] 392L0042 [ pdf ] 393L0068 [ pdf ]
Ändring, SFS 1999:774
Rubrik: Förordning (1999:774) om ändring i förordningen (1994:1215) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m.
Omfattning: ändr. 18. 24 §§
Ikraft: 1999‑12‑01
Ändring, SFS 2002:186
Rubrik: Förordning (2002:186) om ändring i förordningen (1994:1215) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m.
Omfattning: ändr. rubr. närmast före 35 a §; nya 19, 35 f §§
Ikraft: 2002‑05‑01
Förarbeten: EGTL106/2000 s21
CELEX-nr: 32000L0009 [ pdf ]
Ändring, SFS 2005:152
Rubrik: Förordning (2005:152) om ändring i förordningen (1994:1215) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m.
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 2005‑05‑01
Förarbeten: EGTL106/2000 s21
CELEX-nr: 32000L0009 [ pdf ]
Ändring, SFS 2006:138
Rubrik: Förordning (2006:138) om ändring i förordningen (1994:1215) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m.
Omfattning: nya 17 a, 17 b, 17 c, 19 a §§, rubr. närmast före 17 a §
Ikraft: 2006‑04‑13 överg.best.
Ändring, SFS 2007:621
Rubrik: Förordning (2007:621) om ändring i förordningen (1994:1215) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m.
Omfattning: ändr. 5, 7, 18 §§; ny 19 b §, rubr. närmast före 19 b §
Ikraft: 2007‑08‑01
Ändring, SFS 2008:51
Rubrik: Förordning (2008:51) om ändring i förordningen (1994:1215) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m.
Omfattning: ändr. 10 §, rubr. närmast före 9 §
Ikraft: 2008‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:132
Rubrik: Förordning (2010:132) om ändring i förordningen (1994:1215) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m.
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2010‑04‑01
Ändring, SFS 2011:338
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman