Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:1212) om upphävande av lagen (1976:225) om avdrag vid inkomsttaxeringen för bidrag till hypoteksförening m.m.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:1212) om upphävande av lagen (1976:225) om avdrag vid inkomsttaxeringen för bidrag till hypoteksförening m.m.

Förarbeten till SFS 1994:1212 :
prop. 1993/94:216 Ombildning av Landshypotek (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:NU27 Ombildning av Landshypotek, rskr. 1993/94:446

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman