Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1994:1205) om producentansvar för returpapper

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1994:1205) om producentansvar för returpapper

» Läs förordningen (1994:1205) om producentansvar för returpapper (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 1994:1205.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i förordningen (1994:1205) om producentansvar för returpapper

Förordning (1994:1205) om producentansvar för returpapper
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 1994‑10‑01
Upphävd: 2014‑11‑01
Ändring, SFS 1996:1083
Rubrik: Förordning (1996:1083) om ändring i förordningen (1994:1205) om producentansvar för returpapper
Omfattning: ändr. 4, 5, 8 §§
Ikraft: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 1998:917
Rubrik: Förordning (1998:917) om ändring i förordningen (1994:1205) om producentansvar för returpapper
Omfattning: upph. 9 §; ändr. 4, 6, 7, 8, 10 §§; ny 6 a §
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 2004:557
Rubrik: Förordning (2004:557) om ändring i förordningen (1994:1205) om producentansvar för returpapper
Omfattning: ändr. 1, 4 §§; nya 5 a, 5 b, 5 c, 6 b, 6 c §§
Ikraft: 2005‑01‑01
Ändring, SFS 2011:19
Rubrik: Förordning (2011:19) om ändring i förordningen (1994:1205) om producentansvar för returpapper
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2011‑03‑01
Ändring, SFS 2014:1074
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman