Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1994:1191) om ändring i förordningen (1988:890) om bilstöd till handikappade

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1994:1191) om ändring i förordningen (1988:890) om bilstöd till handikappade

» Läs förordningen (1988:890) om bilstöd till handikappade (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:1191 :
Jfr prop. 1993/94:173 Bostadstillägg till pensionärer (Statsrådsberedningen) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:SfU16 Bostadstillägg till pensionärer, rskr. 1993/94:305

Ändringar i förordningen (1988:890) om bilstöd till personer med funktionshinder

Förordning (1988:890) om bilstöd till personer med funktionshinder
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1988‑10‑01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1987/88:99 om förbättrat bilstöd till handikappade [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1987/88:SfU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1987/88:300
Upphävd: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 1989:211
Rubrik: Förordning (1989:211) om ändring i förordningen (1988:890) om bilstöd till handikappade
Omfattning: ändr. 5, 8 §§
Ikraft: 1989‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:709
Rubrik: Förordning (1991:709) om ändring i förordningen (1988:890) om bilstöd till handikappade
Omfattning: ändr. 6, 7 §§
Ikraft: 1991‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1990/19:100 (bil.7 p.G 11), 1990/91:SoU12, rskr 1990/91:211
Ändring, SFS 1991:1799
Rubrik: Förordning (1991:1799) om ändring i förordningen (1988:890) om bilstöd till handikappade
Omfattning: ändr. 5, 8 §§
Ikraft: 1992‑01‑01
Ändring, SFS 1994:1191
Rubrik: Förordning (1994:1191) om ändring i förordningen (1988:890) om bilstöd till handikappade
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1995:664
Rubrik: Förordning (1995:664) om ändring i förordningen (1988:890) om bilstöd till handikappade
Omfattning: ändr. 3, 4, 5 §§; ny 5 a §
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1996:229
Rubrik: Förordning (1996:229) om ändring i förordningen (1988:890) om bilstöd till handikappade
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1996‑05‑01
Ändring, SFS 1996:1291
Rubrik: Förordning (1996:1291) om ändring i förordningen (1988:890) om bilstöd till handikappade
Omfattning: ändr. 5, 8 §§
Ikraft: 1997‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:707
Rubrik: Förordning (1997:707) om ändring i förordningen (1988:890) om bilstöd till handikappade
Omfattning: ändr. 1 §; ny 4 a §
Ikraft: 1997‑11‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:1044
Rubrik: Förordning (2000:1044) om ändring i förordningen (1988:890) om bilstöd till handikappade
Omfattning: ändr. 5, 8 §§
Ikraft: 2001‑01‑01
Ändring, SFS 2001:265
Rubrik: Förordning (2001:265) om ändring i förordningen (1988:890) om bilstöd till handikappade
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2001‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2002:786
Rubrik: Förordning (2002:786) om ändring i förordningen (1988:890) om bilstöd till handikappade
Omfattning: ändr. 5, 8 §§
Ikraft: 2003‑01‑01
Ändring, SFS 2004:893
Rubrik: Förordning (2004:893) om ändring i förordningen (1988:890) om bilstöd till handikappade
Omfattning: ändr. 12, 15, 17 §§
Ikraft: 2005‑01‑01
Ändring, SFS 2006:491
Rubrik: Förordning (2006:491) om ändring i förordningen (1988:890) om bilstöd till handikappade
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1 §
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2006:662
Rubrik: Förordning (2006:662) om ändring i förordningen (1988:890) om bilstöd till personer med funktionshinder
Omfattning: ändr. 2, 3, 4, 5, 5 a, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 §§; ny 2 a §
Ikraft: 2007‑01‑01
Ändring, SFS 2007:212
Rubrik: Förordning (2007:212) om ändring i förordningen (1988:890) om bilstöd till personer med funktionshinder
Omfattning: upph. 16 §
Ikraft: 2007‑07‑01
Ändring, SFS 2008:1210
Rubrik: Förordning (2008:1210) om ändring i förordningen (1988:890) om bilstöd till personer med funktionshinder
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2009‑01‑01
Ändring, SFS 2010:111
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman