Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1994:1190) om ändring i kungörelsen (1962:394) med vissa bestämmelser rörande ansökan om pension enligt lagen om allmän försäkring, m.m.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1994:1190) om ändring i kungörelsen (1962:394) med vissa bestämmelser rörande ansökan om pension enligt lagen om allmän försäkring, m.m.

» Läs kungörelsen (1962:394) med vissa bestämmelser rörande ansökan om pension enligt lagen om allmän försäkring, m.m. (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:1190 :
Jfr prop. 1993/94:173 Bostadstillägg till pensionärer (Statsrådsberedningen) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:SfU16 Bostadstillägg till pensionärer, rskr. 1993/94:305

Förarbeten till kungörelse (1962:394) med vissa bestämmelser rörande ansökan om pension enligt lagen om allmän försäkring, m.m. och ändringar i lagen

Kungörelse (1962:394) med vissa bestämmelser rörande ansökan om pension enligt lagen om allmän försäkring, m.m.
Departement: Socialdepartementet
Upphävd: 2003‑01‑01
Ändring, SFS 1964:160
Omfattning: ändr. 3 §
Ändring, SFS 1972:168
Omfattning: ändr. 4 §
Ändring, SFS 1973:489
Omfattning: ändr. 1 §
Ändring, SFS 1973:914
Omfattning: ändr. 3, 4 §§
Ändring, SFS 1975:480
Omfattning: ändr. 4, 6 §§
Förarbeten: Jfr prop. 1975:97 angående rörlig pensionsålder m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1975:SfU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1975:222
Ändring, SFS 1988:276
Rubrik: Förordning (1988:276) om ändring i kungörelsen (1962:394) med vissa bestämmelser rörande ansökan om pension enligt lagen om allmän försäkring, m.m.
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1988‑07‑01
Ändring, SFS 1988:1335
Rubrik: Förordning (1988:1335) om ändring i kungörelsen (1962:394) med vissa bestämmelser rörande ansökan om pension enligt lagen om allmän försäkring, m.m.
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1989‑01‑01
Ändring, SFS 1989:237
Rubrik: Förordning (1989:237) om ändring i kungörelsen (1962:394) med vissa bestämmelser rörande ansökan om pension enligt lagen om allmän försäkring, m.m.
Omfattning: ändr. 4, 6 §§
Ikraft: 1990‑01‑01
Ändring, SFS 1990:207
Rubrik: Förordning (1990:207) om ändring i kungörelsen (1962:394) med vissa bestämmelser rörande ansökan om pension enligt lagen om allmän försäkring, m.m.
Omfattning: ändr. 4, 5 §§
Ikraft: 1990‑07‑01
Ändring, SFS 1991:761
Rubrik: Förordning (1991:761) om ändring i kungörelsen (1962:394) med vissa bestämmelser rörande ansökan om pension enligt lagen om allmän försäkring, m.m.
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: Jfr prop. 1990/91:153 om ny folkbokföringslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:SkU28, rskr 1990/91:320
Ändring, SFS 1992:1557
Rubrik: Förordning (1992:1557) om ändring i kungörelsen (1962:394) med vissa bestämmelser rörande ansökan om pension enligt lagen om allmän försäkring, m.m.
Omfattning: ändr. 6, 7 §§
Ikraft: 1993‑01‑01
Ändring, SFS 1994:1190
Rubrik: Förordning (1994:1190) om ändring i kungörelsen (1962:394) med vissa bestämmelser rörande ansökan om pension enligt lagen om allmän försäkring, m.m.
Omfattning: ändr. 1, 3, 5 §§
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1998:1265
Rubrik: Förordning (1998:1265) om ändring i kungörelsen (1962:394) med vissa bestämmelser rörande ansökan om pension enligt lagen om allmän försäkring, m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 2000:1037
Rubrik: Förordning (2000:1037) om ändring i kungörelsen (1962:394) med vissa bestämmelser rörande ansökan om pension enligt lagen om allmän försäkring, m.m.
Omfattning: ändr. 1, 4 §§
Ikraft: 2001‑01‑01
Ändring, SFS 2001:955
Rubrik: Förordning (2001:955) om ändring i kungörelsen (1962:394) med vissa bestämmelser rörande ansökan om pension enligt lagen om allmän försäkring, m.m.
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2002‑01‑01
Ändring, SFS 2002:782
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman