Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1994:1187) om ändring i förordningen (1980:759) om utbetalning av statliga tjänstepensionsförmåner och vissa socialförsäkringsförmåner, m.m.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1994:1187) om ändring i förordningen (1980:759) om utbetalning av statliga tjänstepensionsförmåner och vissa socialförsäkringsförmåner, m.m.

» Läs förordningen (1980:759) om utbetalning av statliga tjänstepensionsförmåner och vissa socialförsäkringsförmåner, m.m. (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:1187 :
Jfr prop. 1993/94:173 Bostadstillägg till pensionärer (Statsrådsberedningen) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:SfU16 Bostadstillägg till pensionärer, rskr. 1993/94:305

Ändringar i förordningen (1980:759) om utbetalning av statliga tjänstepensions- och grupplivförmåner samt vissa socialförsäkringsförmåner

Förordning (1980:759) om utbetalning av statliga tjänstepensions- och grupplivförmåner samt vissa socialförsäkringsförmåner
Departement: Justitiedepartementet PP
Upphävd: 2003‑01‑01
Ändring, SFS 1987:1062
Rubrik: Förordning (1987:1062) om ändring i förordningen (1980:759) om utbetalning av statliga tjänstepensionsförmåner och vissa socialförsäkringsförmåner, m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1988‑01‑01
Ändring, SFS 1988:238
Rubrik: Förordning (1988:238) om ändring i förordningen (1980:759) om utbetalning av statliga tjänstepensionsförmåner och vissa socialförsäkringsförmåner, m.m.
Omfattning: nuvarande 9 § betecknas 13 §; ändr. 1 §; nya 9–12 §§
Ikraft: 1988‑06‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1988:1514
Rubrik: Förordning (1988:1514) om ändring i förordningen (1980:759) om utbetalning av statliga tjänstepensionsförmåner och vissa socialförsäkringsförmåner, m.m.
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1989‑02‑01
Ändring, SFS 1990:72
Rubrik: Förordning (1990:72) om ändring i förordningen (1980:759) om utbetalning av statliga tjänstepensionsförmåner och vissa socialförsäkringsförmåner, m.m.
Omfattning: ändr. 1, 10 §§
Ikraft: 1990‑04‑01
Ändring, SFS 1990:1053
Rubrik: Förordning (1990:1053) om ändring i förordningen (1980:759) om utbetalning av statliga tjänstepensionsförmåner och vissa socialförsäkringsförmåner, m.m.
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1991‑01‑01
Ändring, SFS 1990:1511
Rubrik: Förordning (1990:1511) om ändring i förordningen (1980:759) om utbetalning av statliga tjänstepensionsförmåner och vissa socialförsäkringsförmåner, m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1991‑02‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:1429
Rubrik: Förordning (1991:1429) om ändring i förordningen (1980:759) om utbetalning av statliga tjänstepensionsförmåner och vissa socialförsäkringsförmåner, m.m.
Omfattning: ändr. 1, 10 §§
Ikraft: 1992‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:1813
Rubrik: Förordning (1991:1813) om ändring i förordningen (1991:1429) om ändring i förordningen (1980:759) om utbetalning av statliga tjänstepensionsförmåner och vissa socialförsäkringsförmåner, m.m.
Omfattning: ändr. 10, övergångsbest. till 1991:1429
Ikraft: 1992‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1992:779
Rubrik: Förordning (1992:779) om ändring i förordningen (1980:759) om utbetalning av statliga tjänstepensionsförmåneroch vissa socialförsäkringsförmåner, m.m.
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1992‑07‑01
Ändring, SFS 1992:1531
Rubrik: Förordning (1992:1531) om ändring i förordningen (1980:759) om utbetalning av statliga tjänstepensionsförmåner och vissa socialförsäkringsförmåner, m.m.
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 10 §§; ny 10 a §
Ikraft: 1993‑01‑01
Ändring, SFS 1993:628
Rubrik: Förordning (1993:628) om ändring i förordningen (1980:759) om utbetalning av statliga tjänstepensionsförmåner och vissa socialförsäkringsförmåner, m.m.
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1993‑07‑01
Ändring, SFS 1993:1226
Rubrik: Förordning (1993:1226) om ändring i förordningen (1980:759) om utbetalning av statliga tjänstepensionsförmåner och vissa socialförsäkringsförmåner, m.m.
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1994‑01‑01
Ändring, SFS 1993:1732
Rubrik: Förordning (1993:1732) om ändring i förordningen (1980:759) om utbetalning av statliga tjänstepensionsförmåner och vissa socialförsäkringsförmåner, m.m.
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1994‑03‑01
Ändring, SFS 1994:150
Rubrik: Förordning (1994:150) om ändring i förordningen (1980:759) om utbetalning av statliga tjänstepensionsförmåner och vissa socialförsäkringsförmåner, m.m.
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1187
Rubrik: Förordning (1994:1187) om ändring i förordningen (1980:759) om utbetalning av statliga tjänstepensionsförmåner och vissa socialförsäkringsförmåner, m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1995:1019
Rubrik: Förordning (1995:1019) om ändring i förordningen (1980:759) om utbetalning av statliga tjänstepensionsförmåner och vissa socialförsäkringsförmåner, m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1995‑10‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:332
Rubrik: Förordning (1996:332) om ändring i förordningen (1980:759) om utbetalning av statliga tjänstepensionsförmåner och vissa socialförsäkringsförmåner, m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1996‑06‑01
Ändring, SFS 1997:779
Rubrik: Förordning (1997:779) om ändring i förordningen (1980:759) om utbetalning av statliga tjänstepensionsförmåner och vissa socialförsäkringsförmåner, m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1997‑12‑01
Ändring, SFS 1997:911
Rubrik: Förordning (1997:911) om ändring i förordningen (1980:759) om utbetalning av statliga tjänstepensionsförmåner och vissa socialförsäkringsförmåner, m.m.
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 5, 9, 10, 11 §§; omtryck
Ikraft: 1998‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:1543
Rubrik: Förordning (1998:1543) om ändring i förordningen (1980:759) om utbetalning av statliga tjänstepensions- och grupplivförmåner samt vissa socialförsäkringsförmåner
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10 a, 11, 12, 13 §§
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1998:1816
Rubrik: Förordning (1998:1816) om ändring i förordningen (1980:759) om utbetalning av statliga tjänstepensions- och grupplivförmåner samt vissa socialförsäkringsförmåner
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1999‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1999:176
Rubrik: Förordning (1999:176) om ändring i förordningen (1980:759) om utbetalning av statliga tjänstepensions- och grupplivförmåner samt vissa socialförsäkringsförmåner
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1999‑05‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1999:868
Rubrik: Förordning (1999:868) om ändring i förordningen (1980:759) om utbetalning av statliga tjänstepensions- och grupplivförmåner samt vissa socialförsäkringsförmåner
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2000‑01‑01
Ändring, SFS 2001:243
Rubrik: Förordning (2001:243) om ändring i förordningen (1980:759) om utbetalning av statliga tjänstepensions- och grupplivförmåner samt vissa socialförsäkringsförmåner
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2001‑07‑01
Ändring, SFS 2002:130
Rubrik: Förordning (2002:130) om ändring i förordningen (1980:759) om utbetalning av statliga tjänstepensions- och grupplivförmåner samt vissa socialförsäkringsförmåner
Omfattning: ändr. 1, 5 §§
Ikraft: 2002‑07‑01
Ändring, SFS 2002:869
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman