Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1994:1184) om ändring i förordningen (1994:563) om vårdnadsbidrag

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1994:1184) om ändring i förordningen (1994:563) om vårdnadsbidrag

» Läs förordningen (1994:563) om vårdnadsbidrag (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:1184 :
Jfr prop. 1993/94:100 Förslag till statsbudget för budgetåret 1994/95 (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ] bil.6, bet. 1993/94:SfU12 Socialförsäkring - inriktning och anslag, rskr. 1993/94:289

Ändringar i förordningen (1994:563) om vårdnadsbidrag

Förordning (1994:563) om vårdnadsbidrag
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1994‑07‑01
Upphävd: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1184
Rubrik: Förordning (1994:1184) om ändring i förordningen (1994:563) om vårdnadsbidrag
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1994‑10‑01
Ändring, SFS 1994:1574
Rubrik: Förordning (1994:1574) om upphävande av förordningen (1994:563) om vårdnadsbidrag
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman