Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1994:1183) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1994:1183) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

» Läs förordningen (1993:1091) om assistansersättning (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:1183 :
Jfr prop. 1993/94:100 Förslag till statsbudget för budgetåret 1994/95 (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ] bil.6, bet. 1993/94:SfU12 Socialförsäkring - inriktning och anslag, rskr. 1993/94:289

Ändringar i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Förordning (1993:1091) om assistansersättning
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1994‑01‑01
Ändring, SFS 1994:1183
Rubrik: Förordning (1994:1183) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1994‑10‑01
Ändring, SFS 1994:1522
Rubrik: Förordning (1994:1522) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1995:1216
Rubrik: Förordning (1995:1216) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1996‑01‑01
Ändring, SFS 1996:1432
Rubrik: Förordning (1996:1432) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 1997:597
Rubrik: Förordning (1997:597) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning
Omfattning: ändr. 5, 7, 8 §§
Ikraft: 1997‑09‑01
Ändring, SFS 1997:733
Rubrik: Förordning (1997:733) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1997‑11‑01
Ändring, SFS 1997:1309
Rubrik: Förordning (1997:1309) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1998‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:1393
Rubrik: Förordning (1998:1393) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1999‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1999:918
Rubrik: Förordning (1999:918) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2000‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:1076
Rubrik: Förordning (2000:1076) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2001‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2001:1197
Rubrik: Förordning (2001:1197) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning
Omfattning: ändr. 2, 5 §§
Ikraft: 2002‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2002:1103
Rubrik: Förordning (2002:1103) om ändring i lagen (1993:1091) om assistansersättning
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2003‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2003:878
Rubrik: Förordning (2003:878) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2004‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:717
Rubrik: Förordning (2004:717) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2005‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:898
Rubrik: Förordning (2004:898) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning
Omfattning: ändr. 4, 7, 8, 10, 11, 12 §§
Ikraft: 2005‑01‑01
Ändring, SFS 2004:971
Rubrik: Förordning (2004:971) om ändring i förordningen (2004:717) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning
Omfattning: ändr. 5 § i 2004:717
Ändring, SFS 2005:370
Rubrik: Förordning (2005:370) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2006‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:914
Rubrik: Förordning (2006:914) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2007‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:689
Rubrik: Förordning (2007:689) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2008‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:203
Rubrik: Förordning (2008:203) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning
Omfattning: nya 5 a, 11 a §§, rubr. närmast före 5 a §
Ikraft: 2008‑07‑01
Ändring, SFS 2008:479
Rubrik: Förordning (2008:479) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2009‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:871
Rubrik: Förordning (2008:871) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning
Omfattning: upph. 10 §
Ikraft: 2009‑01‑01
Ändring, SFS 2009:931
Rubrik: Förordning (2009:931) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2010‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:812
Rubrik: Förordning (2010:812) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2011‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:1684
Rubrik: Förordning (2010:1684) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning
Omfattning: upph. 2, 11 §§; ändr. 1, 3, 6, 7, 8, 9, 11 a, 12 §§
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2011:182
Rubrik: Förordning (2011:182) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning
Omfattning: upph. rubr. närmast efter 1 §; ändr. 5 a §
Ikraft: 2011‑04‑15
Ändring, SFS 2011:790
Rubrik: Förordning (2011:790) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2012‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2012:531
Rubrik: Förordning (2012:531) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2013‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:278
Rubrik: Förordning (2013:278) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning
Omfattning: ändr. 5, 7, 11 a §§
Ikraft: 2013‑07‑01
Ändring, SFS 2013:723
Rubrik: Förordning (2013:723) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2014‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:1311
Rubrik: Förordning (2014:1311) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2015‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:556
Rubrik: Förordning (2015:556) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2016‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:88
Rubrik: Förordning (2016:88) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning
Omfattning: ändr. 7, 8 §§
Ikraft: 2016‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:870
Rubrik: Förordning (2016:870) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2017‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:891
Rubrik: Förordning (2017:891) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2018‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:114
Rubrik: Förordning (2018:114) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2018‑04‑01
Ändring, SFS 2018:557
Rubrik: Förordning (2018:557) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning
Omfattning: ändr. 5, 8, 9 §§; nya 7 a, 10 §§
Ikraft: 2018‑10‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:1750
Rubrik: Förordning (2018:1750) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2019‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:576
Rubrik: Förordning (2019:576) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2020‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2020:791
Rubrik: Förordning (2020:791) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2021‑01‑01 överg.best.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman