Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1994:1182) om ändring i bostadsbidragsförordningen (1993:739)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1994:1182) om ändring i bostadsbidragsförordningen (1993:739)

» Läs bostadsbidragsförordningen (1993:739) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:1182 :
Jfr prop. 1993/94:100 Förslag till statsbudget för budgetåret 1994/95 (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ] bil.6, bet. 1993/94:SfU12 Socialförsäkring - inriktning och anslag, rskr. 1993/94:289

Ändringar i bostadsbidragsförordning (1993:739)

Bostadsbidragsförordning (1993:739)
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1993‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1182
Rubrik: Förordning (1994:1182) om ändring i bostadsbidragsförordningen (1993:739)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1994‑10‑01
Ändring, SFS 1995:1169
Rubrik: Förordning (1995:1169) om ändring i bostadsbidragsförordningen (1993:739)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1996‑03‑01
Ändring, SFS 1995:1284
Rubrik: Förordning (1995:1284) om ändring i förordningen (1995:1169) om ändring i bostadsbidragsförordningen (1993:739)
Omfattning: ändr. ikrafttr. best. till 1995:1169
Ändring, SFS 1996:883
Rubrik: Förordning (1996:883) om ändring i bostadsbidragsförordningen (1993:739)
Omfattning: ändr. 4 §; ny 1 a §
Ikraft: 1996‑10‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:1042
Rubrik: Förordning (1996:1042) om ändring i bostadsbidragsförordningen (1993:739)
Omfattning: ny 1 b §
Ikraft: 1996‑12‑01
Ändring, SFS 1999:1014
Rubrik: Förordning (1999:1014) om ändring i bostadsbidragsförordningen (1993:739)
Omfattning: ändr. 1 b, 3 §§
Ikraft: 2000‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2001:598
Rubrik: Förordning (2001:598) om ändring i bostadsbidragsförordningen (1993:739)
Omfattning: ändr. 1 b §
Ikraft: 2001‑10‑01
Ändring, SFS 2002:892
Rubrik: Förordning (2002:892) om ändring i bostadsbidragsförordningen (1993:739)
Omfattning: ändr. 1 b §
Ikraft: 2003‑01‑01
Ändring, SFS 2003:960
Rubrik: Förordning (2003:960) om ändring i bostadsbidragsförordningen (1993:739)
Omfattning: ändr. 1 b §
Ikraft: 2004‑01‑01
Ändring, SFS 2004:897
Rubrik: Förordning (2004:897) om ändring i bostadsbidragsförordningen (1993:739)
Omfattning: ändr. 1 b, 2, 4 §§
Ikraft: 2005‑01‑01
Ändring, SFS 2005:1082
Rubrik: Förordning (2005:1082) om ändring i bostadsbidragsförordningen (1993:739)
Omfattning: ändr. 1 b §
Ikraft: 2006‑01‑01
Ändring, SFS 2006:1476
Rubrik: Förordning (2006:1476) om ändring i bostadsbidragsförordningen (1993:739)
Omfattning: ändr. 1 b §
Ikraft: 2007‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:870
Rubrik: Förordning (2008:870) om ändring i bostadsbidragsförordningen (1993:739)
Omfattning: upph. 2 §; ändr. 1 b §
Ikraft: 2009‑01‑01
Ändring, SFS 2010:1683
Rubrik: Förordning (2010:1683) om ändring i bostadsbidragsförordningen (1993:739)
Omfattning: ändr. 1, 4 §§
Ikraft: 2011‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman