Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1994:1179) om ändring i förordningen (1982:366) om utbetalning av dagersättningar från de allmänna försäkringskassorna

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1994:1179) om ändring i förordningen (1982:366) om utbetalning av dagersättningar från de allmänna försäkringskassorna

» Läs förordningen (1982:366) om utbetalning av dagersättningar från de allmänna försäkringskassorna (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:1179 :
Jfr prop. 1993/94:100 Förslag till statsbudget för budgetåret 1994/95 (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ] bil.6, bet. 1993/94:SfU12 Socialförsäkring - inriktning och anslag, rskr. 1993/94:289

Ändringar i förordningen (1982:366) om utbetalning av dagersättningar från Försäkringskassan

Förordning (1982:366) om utbetalning av dagersättningar från Försäkringskassan
Departement: Socialdepartementet
Ändring, SFS 1986:387
Rubrik: Förordning (1986:387) om ändring i förordningen (1982:366) om utbetalning av dagersättningar från de allmänna försäkringskassorna
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 1986‑07‑01
Ändring, SFS 1989:227
Rubrik: Förordning (1989:227) om ändring i förordningen (1982:366) om utbetalning av dagersättningar från de allmänna försäkringskassorna
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 1989‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:1323
Rubrik: Förordning (1991:1323) om ändring i förordningen (1982:366) om utbetalning av dagersättningar från de allmänna försäkringskassorna
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 1992‑01‑01
Ändring, SFS 1993:828
Rubrik: Förordning (1993:828) om ändring i förordningen (1982:366) om utbetalning av dagersättningar från de allmänna försäkringskassorna
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1993‑07‑01
Ändring, SFS 1994:1179
Rubrik: Förordning (1994:1179) om ändring i förordningen (1982:366) om utbetalning av dagersättningar från de allmänna försäkringskassorna
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1994‑10‑01
Ändring, SFS 1995:430
Rubrik: Förordning (1995:430) om ändring i förordningen (1982:366) om utbetalning av dagersättningar från de allmänna försäkringskassorna
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1996:1111
Rubrik: Förordning (1996:1111) om ändring i förordningen (1982:366) om utbetalning av dagersättningar från de allmänna försäkringskassorna
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 1997:839
Rubrik: Förordning (1997:839) om ändring i förordningen (1982:366) om utbetalning av dagersättningar från de allmänna försäkringskassorna
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1998‑01‑01
Ändring, SFS 1998:288
Rubrik: Förordning (1998:288) om ändring i förordningen (1982:366) om utbetalning av dagersättningar från de allmänna försäkringskassorna
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1998‑07‑01
Ändring, SFS 2000:637
Rubrik: Förordning (2000:637) om ändring i förordningen (1982:366) om utbetalning av dagersättningar från de allmänna försäkringskassorna
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 2000‑08‑01
Ändring, SFS 2004:886
Rubrik: Förordning (2004:886) om ändring i förordningen (1982:366) om utbetalning av dagersättningar från de allmänna försäkringskassorna
Omfattning: ändr. författningsrubr., 3 §
Ikraft: 2005‑01‑01
Ändring, SFS 2008:868
Rubrik: Förordning (2008:868) om ändring i förordningen (1982:366) om utbetalning av dagersättningar från Försäkringskassan
Omfattning: upph. 3 §
Ikraft: 2009‑01‑01
Ändring, SFS 2010:1661
Rubrik: Förordning (2010:1661) om ändring i förordningen (1982:366) om utbetalning av dagersättningar från Försäkringskassan
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2017:839
Rubrik: Förordning (2017:839) om ändring i förordningen (1982:366) om utbetalning av dagersättningar från Försäkringskassan
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2018‑01‑01 överg.best.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman