Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1994:1178) om ändring i förordningen (1980:624) om sättet och tiden för utbetalning av pension enligt lagen om allmän försäkring

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1994:1178) om ändring i förordningen (1980:624) om sättet och tiden för utbetalning av pension enligt lagen om allmän försäkring

» Läs förordningen (1980:624) om sättet och tiden för utbetalning av pension enligt lagen om allmän försäkring (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:1178 :
Jfr prop. 1993/94:100 Förslag till statsbudget för budgetåret 1994/95 (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ] bil.6, bet. 1993/94:SfU12 Socialförsäkring - inriktning och anslag, rskr. 1993/94:289

Ändringar i förordningen (1980:624) om sättet och tiden för utbetalning av pension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, m.m.

Förordning (1980:624) om sättet och tiden för utbetalning av pension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, m.m.
Departement: Socialdepartementet
Upphävd: 2003‑01‑01
Ändring, SFS 1984:990
Rubrik: Förordning (1984:990) om ändring i förordningen (1980:624) om sättet och tiden för utbetalning av pension enligt lagen om allmän försäkring, m.m.
Omfattning: ändr. 1–4, 6 §§; omtryck
Ikraft: 1985‑01‑01
Ändring, SFS 1990:1409
Rubrik: Förordning (1990:1409) om ändring i förordningen (1980:624) om sättet och tiden för utbetalning av pension enligt lagen om allmän försäkring, m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1991‑01‑01
Ändring, SFS 1992:1530
Rubrik: Förordning (1992:1530) om ändring i förordningen (1980:624) om sättet och tiden för utbetalning av pension enligt lagen om allmän försäkring, m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1993‑01‑01
Ändring, SFS 1994:1178
Rubrik: Förordning (1994:1178) om ändring i förordningen (1980:624) om sättet och tiden för utbetalning av pension enligt lagen om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1994‑10‑01
Ändring, SFS 1994:1186
Rubrik: Förordning (1994:1186) om ändring i förordningen (1980:624) om sättet och tiden för utbetalning av pension enligt lagen om allmän försäkring, m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1995:1018
Rubrik: Förordning (1995:1018) om ändring i förordningen (1980:624) om sättet och tiden för utbetalning av pension enligt lagen om allmän försäkring, m.m.
Omfattning: ändr. författningsrubr., 4 §
Ikraft: 1995‑10‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:82
Rubrik: Förordning (1996:82) om ändring i förordningen (1980:624) om sättet och tiden för utbetalning av pension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, m.m.
Omfattning: ändr. 2, 4 §§
Ikraft: 1996‑04‑01
Ändring, SFS 1997:789
Rubrik: Förordning (1997:789) om ändring i förordningen (1980:624) om sättet och tiden för utbetalning av pension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1997‑12‑01
Ändring, SFS 1998:1398
Rubrik: Förordning (1998:1398) om ändring i förordningen (1980:624) om sättet och tiden för utbetalning av pension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, m.m.
Omfattning: ändr. 1, 2 §§; ny 8 §
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 2000:1049
Rubrik: Förordning (2000:1049) om ändring i förordningen (1980:624) om sättet och tiden för utbetalning av pension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2001‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2002:782
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman