Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:1171) om ändring i lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:1171) om ändring i lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa

» Läs lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:1171 :
prop. 1993/94:156 Vissa förändringar i studiestödssystemet (Utbildningsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:SfU25 Vissa studiestödsfrågor, rskr. 1993/94:438

Förarbeten till lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa och ändringar i lagen

Lag (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 1984‑01‑01
Upphävd: 2001‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1985:479
Rubrik: Lag (1985:479) om ändring i lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa
Omfattning: ändr. 2 §; ny 2 a §
Ikraft: 1985‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1986:252
Rubrik: Lag (1986:252) om ändring i lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa
Omfattning: ändr. 3, 4, 6 §§
Ikraft: 1986‑07‑01
Förarbeten: prop. 1985/86:128 om vissa sjukförsäkringsfrågor för studerande [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], Sfu 1985/86:17, rskr 1985/86:246
Ändring, SFS 1989:230
Rubrik: Lag (1989:230) om ändring i lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1989‑07‑01
Ändring, SFS 1992:401
Rubrik: Lag (1992:401) om ändring i lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa
Omfattning: ändr. 4, 5 §§
Ikraft: 1992‑07‑01
Förarbeten: prop. 1991/92:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1992/93 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] (bil.9 p.F 4), 1991/92:SfU9, rskr 1991/92:231
Ändring, SFS 1993:871
Rubrik: Lag (1993:871) om ändring i lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa
Omfattning: ändr. 2, 2 a §§
Ikraft: 1993‑07‑01
Ändring, SFS 1994:358
Rubrik: Lag (1994:358) om ändring i lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1994:1171
Rubrik: Lag (1994:1171) om ändring i lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1994:1825
Rubrik: Lag (1994:1825) om ändring i lagen (1994:1171) om ändring i lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa
Omfattning: upph. 1994:1171
Ändring, SFS 1995:481
Rubrik: Lag (1995:481) om ändring i lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1995:995
Rubrik: Lag (1995:995) om ändring i lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1996‑01‑01
Ändring, SFS 1997:574
Rubrik: Lag (1997:574) om ändring i lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1997‑07‑01
Förarbeten: prop. 1996/97:150, bet. 1996/97:FiU20, rskr. 1996/97:284
Ändring, SFS 1997:1216
Rubrik: Lag (1997:1216) om ändring i lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa
Omfattning: ändr. 2, 3 §§; ny 3 a §
Ikraft: 1998‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1997/98:1 Budgetpropositionen för 1998 (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] utg.omr. 15, bet. 1997/98:UbU2, rskr. 1997/98:110
Ändring, SFS 1999:1395
Omfattning: upph.
Ändring, SFS 2000:1373
Rubrik: Lag (2000:1373) om ändring i lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2001‑01‑01
Förarbeten: prop. 2000/01:1 Budgetpropositionen för 2001 (Finansdepartementet) [ pdf ], utg.omr. 15, bet. 2000/01:UbU2 [ pdf ], rskr. 2000/02:100
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman