Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1994:1169) om europeisk miljömärkning

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1994:1169) om europeisk miljömärkning

» Läs förordningen (1994:1169) om europeisk miljömärkning (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 1994:1169.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i förordningen (1994:1169) om europeisk miljömärkning

Förordning (1994:1169) om europeisk miljömärkning
Departement: Integrations- och jämställdhetsdepartementet KO
Ikraft: 1994‑08‑01
Upphävd: 2010‑06‑01
Ändring, SFS 1994:1773
Rubrik: Förordning (1994:1773) om ändring i förordningen (1994:1169) om europeisk miljömärkning
Omfattning: ändr. 1, 3 §§
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1996:465
Rubrik: Förordning (1996:465) om ändring i förordningen (1994:1169) om europeisk miljömärkning
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1996‑07‑01
Ändring, SFS 1998:54
Rubrik: Förordning (1998:54) om ändring i förordningen (1994:1169) om europeisk miljömärkning
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1998‑04‑01
Förarbeten: Jfr prop. 1997/98:1 Budgetpropositionen för 1998 (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] utg.omr. 24, bet. 1997/98:NU1, rskr. 1997/98:131
Ändring, SFS 2010:282
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman