Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1994:1159) om ändring i förordningen (1993:31) om finansiering genom stiftelsen Industri- och nyföretagarfonden

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1994:1159) om ändring i förordningen (1993:31) om finansiering genom stiftelsen Industri- och nyföretagarfonden

» Läs förordningen (1993:31) om finansiering genom stiftelsen Industri- och nyföretagarfonden (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:1159 :
Jfr bet. 1993/94:FiU20 Den ekonomiska politiken och slutlig budgetreglering för budgetåret 1994/95, rskr. 1993/94:453

Ändringar i förordningen (1993:31) om finansiering genom stiftelsen Industri- och nyföretagarfonden

Förordning (1993:31) om finansiering genom stiftelsen Industrifonden
Departement: Närings- och handelsdepartementet
Ikraft: 1993‑02‑01 överg.best.
Förarbeten: Jfr. prop. 1992/93:82 Kapital för nya företag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1992/93:NU19, rskr. 1992/93:145
Upphävd: 1996‑09‑15 överg.best.
Ändring, SFS 1993:192
Rubrik: Förordning (1993:192) om ändring i förordningen (1993:31) om finansiering genom stiftelsen Industri- och nyföretagarfonden
Omfattning: ändr. 3, 21 §§
Ikraft: 1993‑05‑01
Ändring, SFS 1994:1159
Rubrik: Förordning (1994:1159) om ändring i förordningen (1993:31) om finansiering genom stiftelsen Industri- och nyföretagarfonden
Omfattning: ändr. 2, 24, 27 §§
Ikraft: 1994‑08‑01
Förarbeten: Jfr bet. 1993/94:FiU20, rskr. 1993/94:453
Ändring, SFS 1995:760
Rubrik: Förordning (1995:760) om ändring i förordningen (1993:31) om finansiering genom stiftelsen Industri- och nyföretagarfonden
Omfattning: upph. 21–29 §§, rubr. närmast före 21 §; ändr. författningsrubr., 1, 2, 30, 31 §§
Ikraft: 1995‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:1608
Rubrik: Förordning (1995:1608) om ändring i förordningen (1993:31) om finansiering genom stiftelsen Industrifonden
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 1996‑01‑01
Ändring, SFS 1996:880
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman