Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1994:1157) om ändring i förordningen (1986:472) om statsbidrag till invandrarnas riksorganisationer

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1994:1157) om ändring i förordningen (1986:472) om statsbidrag till invandrarnas riksorganisationer

» Läs förordningen (1986:472) om statsbidrag till invandrarnas riksorganisationer (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:1157 :
Jfr prop. 1993/94:100 Förslag till statsbudget för budgetåret 1994/95 (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ] (bil.12 p.D 3), bet. 1993/94:SfU14 Invandrar- och flyktingpolitiken, rskr. 1993/94:263

Ändringar i förordningen (1986:472) om statsbidrag till invandrarnas riksorganisationer

Förordning (1986:472) om statsbidrag till invandrarnas riksorganisationer
Departement: Kulturdepartementet
Ikraft: 1986‑07‑01
Förarbeten: Jfr prop. 1985/86:98 om invandrarpolitiken [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1985/86:SfU20 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1985/86:301,
Upphävd: 2001‑01‑01
Ändring, SFS 1987:768
Rubrik: Förordning (1987:768) om ändring i förordningen (1986:472) om statsbidrag till invandrarnas riksorganisationer
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1987‑08‑01
Förarbeten: Jfr prop. 1986/87:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1987/88 [ pdf ] (bil.12), bet. 1986/87:SfU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:224
Ändring, SFS 1988:127
Rubrik: Förordning (1988:127) om ändring i förordningen (1986:472) om statsbidrag till invandrarnas riksorganisationer
Omfattning: ändr. 3, 9 §§
Ikraft: 1988‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1988:894
Rubrik: Förordning (1988:894) om ändring i förordningen (1986:472) om statsbidrag till invandrarnas riksorganisationer
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1988‑08‑01
Förarbeten: Jfr prop. 1987/88:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1988/89 [ pdf ] (bil. 12), bet. 1987/88:SfU21 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1987/88:255
Ändring, SFS 1990:891
Rubrik: Förordning (1990:891) om ändring i förordningen (1986:472) om statsbidrag till invandrarnas riksorganisationer
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1990‑09‑01
Förarbeten: Jfr prop. 1988/89:100 med förslag till statsbudgeten för budgetåret 1989/90 [ pdf ] (bil.12), bet. 1988/89:SfU17 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:225, prop. 1989/90:100 (bil.12), bet. 1989/90:SfU18 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:283
Ändring, SFS 1991:682
Rubrik: Förordning (1991:682) om ändring i förordningen (1986:472) om statsbidrag till invandrarnas riksorganisationer
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1991‑07‑01
Förarbeten: Jfr prop. 1990/91:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1991/92 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] (bil.12), 1990/91:SfU13, rskr 1990/91:337
Ändring, SFS 1992:612
Rubrik: Förordning (1992:612) om ändring i förordningen (1986:472) om statsbidrag till invandrarnas riksorganisationer
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1992‑07‑01
Förarbeten: Jfr prop. 1991/92:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1992/93 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] (bil.12), 1991/92:SfU10, rskr 1991/92:265
Ändring, SFS 1993:445
Rubrik: Förordning (1993:445) om ändring i förordningen (1986:472) om statsbidrag till invandrarnas riksorganisationer
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1993‑07‑01
Förarbeten: Jfr prop. 1992/93:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1993/94 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] (bil.12 p.D 3), bet. 1992/93:SfU7, rskr. 1992/93:261
Ändring, SFS 1994:1157
Rubrik: Förordning (1994:1157) om ändring i förordningen (1986:472) om statsbidrag till invandrarnas riksorganisationer
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1994‑08‑01
Ändring, SFS 1995:677
Rubrik: Förordning (1995:677) om ändring i förordningen (1986:472) om statsbidrag till invandrarnas riksorganisationer
Omfattning: ändr. 5, 9, 10 §§
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1996:1582
Rubrik: Förordning (1996:1582) om ändring i förordningen (1986:472) om statsbidrag till invandrarnas riksorganisationer
Omfattning: ändr. 5, 9, 10 §§
Ikraft: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 1997:1259
Rubrik: Förordning (1997:1259) om ändring i förordningen (1986:472) om statsbidrag till invandrarnas riksorganisationer
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1998‑01‑01
Förarbeten: Jfr prop. 1997/98:1 Budgetpropositionen för 1998 (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] utg.omr. 8, bet. 1997/98:SfU2, rskr. 1997/98:112
Ändring, SFS 1998:227
Rubrik: Förordning (1998:227) om ändring i förordningen (1986:472) om statsbidrag till invandrarnas riksorganisationer
Omfattning: ändr. 2, 3, 9, 12, 13, 14, 15 §§
Ikraft: 1998‑06‑01
Ändring, SFS 1998:1748
Rubrik: Förordning (1998:1748) om ändring i förordningen (1986:472) om statsbidrag till invandrarnas riksorganisationer
Omfattning: ändr. 3 §; ny 6 a §
Ikraft: 1999‑01‑01
Förarbeten: Jfr prop. 1998/99:1 Budgetpropositionen för 1999 (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ] utg.omr. 8, bet. 1998/99:SfU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:102
Ändring, SFS 1999:1348
Rubrik: Förordning (1999:1348) om ändring i förordningen (1986:472) om statsbidrag till invandrarnas riksorganisationer
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2000‑01‑01
Ändring, SFS 2000:216
Omfattning: upph.
Ändring, SFS 2000:217
Rubrik: Förordning (2000:217) om ändring i förordningen (1986:472) om statsbidrag till invandrarnas riksorganisationer
Omfattning: upph. 3 §
Ikraft: 2000‑05‑31
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman