Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1994:1155) om ändring i förordningen (1993:382) om statligt stöd till yrkesfisket m.m.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1994:1155) om ändring i förordningen (1993:382) om statligt stöd till yrkesfisket m.m.

» Läs förordningen (1993:382) om statligt stöd till yrkesfisket m.m. (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:1155 :
Jfr prop. 1993/94:158 Vissa fiskeripolitiska frågor (Jordbruksdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:JoU24 Vissa fiskeripolitiska frågor, rskr. 1993/94:274

Ändringar i förordningen (1993:382) om statligt stöd till yrkesfisket m.m.

Förordning (1993:382) om statligt stöd till yrkesfisket m.m.
Departement: Jordbruksdepartementet
Ikraft: 1993‑07‑01 överg.best.
Upphävd: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:975
Rubrik: Förordning (1993:975) om ändring i förordningen (1993:282) om statligt stöd till yrkesfisket m.m.
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 1993‑08‑01
Ändring, SFS 1994:1155
Rubrik: Förordning (1994:1155) om ändring i förordningen (1993:382) om statligt stöd till yrkesfisket m.m.
Omfattning: ändr. 12, 13 §§, rubr. närmast före 12 §
Ikraft: 1994‑08‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1716
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman