Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1994:1134) om avdrag för vissa utbildningsinsatser vid betalning av lönekostnadspålägg avseende budgetåret 1994/95

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1994:1134) om avdrag för vissa utbildningsinsatser vid betalning av lönekostnadspålägg avseende budgetåret 1994/95

» Läs förordningen (1994:1134) om avdrag för vissa utbildningsinsatser vid betalning av lönekostnadspålägg avseende budgetåret 1994/95 (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:1134 :
Jfr prop. 1993/94:100 Förslag till statsbudget för budgetåret 1994/95 (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ] bil.11, bet. 1993/94:AU11 Arbetsmarknadspolitik, rskr. 1993/94:189

Ändringar i förordningen (1994:1134) om avdrag för vissa utbildningsinsatser vid betalning av lönekostnadspålägg avseende budgetåret 1994/95

Förordning (1994:1134) om avdrag för vissa utbildningsinsatser vid betalning av lönekostnadspålägg avseende budgetåret 1994/95
Departement: Finansdepartementet BA5
Ikraft: 1994‑08‑01 överg.best.
Upphävd: 1997‑08‑01
Ändring, SFS 1997:631
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman