Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1994:1133) om tillgodoräknande av bosättningstid i Sverige vid studier i annat land

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1994:1133) om tillgodoräknande av bosättningstid i Sverige vid studier i annat land

» Läs förordningen (1994:1133) om tillgodoräknande av bosättningstid i Sverige vid studier i annat land (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:1133 :
Jfr prop. 1992/93:7 om rätten till folkpension m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1992/93:SfU4 Rätten till folkpension m.m., rskr. 1992/93:69

Ändringar i förordningen (1994:1133) om tillgodoräknande av bosättningstid i Sverige vid studier i annat land

Förordning (1994:1133) om tillgodoräknande av bosättningstid i Sverige vid studier i annat land
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1992/93:7 om rätten till folkpension m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1992/93:SfU4, rskr. 1992/93:69
Upphävd: 2003‑01‑01
Ändring, SFS 2002:965
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman