Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1994:1130) om ändring i renhållningsförordningen (1990:984)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1994:1130) om ändring i renhållningsförordningen (1990:984)

» Läs renhållningsförordningen (1990:984) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:1130 :
Jfr prop. 1993/94:110 Bättre kontroll över miljöfarligt avfall (Miljö- och naturresursdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:JoU16 Bättre kontroll över miljöfarligt avfall, rskr. 1993/94:210

Ändringar i renhållningsförordning (1990:984)

Renhållningsförordning (1990:984)
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 1991‑01‑01
Upphävd: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1991:1537
Rubrik: Förordning (1991:1537) om ändring i renhållningsförordningen (1990:984)
Omfattning: ny 4 a §
Ikraft: 1992‑01‑01
Ändring, SFS 1992:1228
Rubrik: Förordning (1992:1228) om ändring i renhållningsförordningen (1990:984)
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1993‑01‑01
Ändring, SFS 1993:1636
Rubrik: Förordning (1993:1636) om ändring i renhållningsförordningen (1990:984)
Omfattning: ny 13 a §
Ikraft: 1994‑04‑01
Ändring, SFS 1994:681
Rubrik: Förordning (1994:681) om ändring i renhållningsförordningen (1990:984)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1994:1130
Rubrik: Förordning (1994:1130) om ändring i renhållningsförordningen (1990:984)
Omfattning: upph. 9 §
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1994:1206
Rubrik: Förordning (1994:1206) om ändring i renhållningsförordningen (1990:984)
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1994‑10‑01
Ändring, SFS 1994:1344
Rubrik: Förordning (1994:1344) om ändring i renhållningsförordningen (1990:984)
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1995:1127
Rubrik: Förordning (1995:1127) om ändring i renhållningsförordningen (1990:984)
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 1996‑01‑01
Ändring, SFS 1996:1265
Rubrik: Förordning (1996:1265) om ändring i renhållningsförordningen (1990:984)
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 1997‑01‑01
Förarbeten: Jfr prop. 1995/96:224, bet. 1996/97:BoU4, rskr. 1996/97:2
Ändring, SFS 1997:110
Rubrik: Förordning (1997:110) om ändring i renhållningsförordningen (1990:984)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1997‑05‑01
Ändring, SFS 1998:902
Omfattning: upph.
Ändring, SFS 1998:1174
Rubrik: Förordning (1998:1174) om ändring i renhållningsförordningen (1990:984)
Omfattning: ny 15 §, rubr. närmast före 15 §
Ikraft: 1998‑10‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman