Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1994:1129) om ändring i förordningen (1985:841) om miljöfarligt avfall

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1994:1129) om ändring i förordningen (1985:841) om miljöfarligt avfall

» Läs förordningen (1985:841) om miljöfarligt avfall (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:1129 :
Jfr prop. 1993/94:110 Bättre kontroll över miljöfarligt avfall (Miljö- och naturresursdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:JoU16 Bättre kontroll över miljöfarligt avfall, rskr. 1993/94:210

Ändringar i förordningen (1985:841) om miljöfarligt avfall

Förordning (1985:841) om miljöfarligt avfall
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 1986‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: Regeringens förordningsmotiv 1985:8
Upphävd: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 1986:1238
Rubrik: Förordning (1986:1238) om ändring i förordningen (1985:841) om miljöfarligt avfall
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1987‑01‑01
Ändring, SFS 1990:977
Rubrik: Förordning (1990:977) om ändring i förordningen (1985:841) om miljöfarligt avfall
Omfattning: ändr. 19, 20 §§
Ikraft: 1991‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:32
Rubrik: Förordning (1991:32) om ändring i förordningen (1985:841) om miljöfarligt avfall
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 1991‑04‑01
Ändring, SFS 1991:1293
Rubrik: Förordning (1991:1293) om ändring i förordningen (1985:841) om miljöfarligt avfall
Omfattning: ändr. 14, 15 §§
Ikraft: 1992‑01‑01
Ändring, SFS 1991:1633
Rubrik: Förordning (1991:1633) om ändring i förordningen (1985:841) om miljöfarligt avfall
Omfattning: ändr. 18, 20 §§
Ikraft: 1992‑01‑01
Ändring, SFS 1992:231
Rubrik: Förordning (1992:231) om ändring i förordningen (1985:841) om miljöfarligt avfall
Omfattning: nya 21 a §, rubr. närmast före 21 a §
Ikraft: 1992‑07‑01
Ändring, SFS 1992:433
Rubrik: Förordning (1992:433) om ändring i förordningen (1985:841) om miljöfarligt avfall
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1992‑07‑01
Ändring, SFS 1992:917
Rubrik: Förordning (1992:917) om ändring i förordningen (1985:841) om miljöfarligt avfall
Omfattning: upph. 19, 20, 21 §§; ändr. 21 a, 23 §§
Ikraft: 1992‑08‑01 överg.best.
Förarbeten: Regeringens förordningsmotiv 1992:5
Ändring, SFS 1993:1266
Rubrik: Förordning (1993:1266) om ändring i förordningen (1985:841) om miljöfarligt avfall
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1994‑01‑01
Ändring, SFS 1993:1646
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1993:1266
Ändring, SFS 1994:1129
Rubrik: Förordning (1994:1129) om ändring i förordningen (1985:841) om miljöfarligt avfall
Omfattning: upph. 17, 18 §§; ändr. 4, 7–16, 21 a §§, rubr. närmast före 12 §; nya 13 a, 15 a §§
Ikraft: 1994‑10‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:1550
Rubrik: Förordning (1995:1550) om ändring i förordningen (1985:841) om miljöfarligt avfall
Omfattning: ändr. 8, 10 §§
Ikraft: 1996‑02‑01
Ändring, SFS 1996:971
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman