Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:1122) om avskaffande av diskriminering såvitt avser fraktsatser och befordringsvillkor

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:1122) om avskaffande av diskriminering såvitt avser fraktsatser och befordringsvillkor

» Läs lagen (1994:1122) om avskaffande av diskriminering såvitt avser fraktsatser och befordringsvillkor (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:1122 :
prop. 1993/94:194 Avskaffande av diskriminering såvitt avser fraktsatser och befordringsvillkor (Kommunikationsdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:TU33 Avskaffande av diskriminering såvitt avser fraktsatser och befordringsvillkor, rskr. 1993/94:388

Förarbeten till lagen (1994:1122) om avskaffande av diskriminering såvitt avser fraktsatser och befordringsvillkor och ändringar i lagen

Lag (1994:1122) om avskaffande av diskriminering såvitt avser fraktsatser och befordringsvillkor
Departement: Kommunikationsdepartementet
Ikraft: 1994‑07‑01
Upphävd: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:2040
Rubrik: Lag (1994:2040) om upphävande av lagen (1994:1122) om avskaffande av diskriminering såvitt avser fraktsatser och befordringsvillkor
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman