Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

» Läs förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 1994:1121.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Förordning (1994:1121) om läkarvårdsersättning
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:850
Rubrik: Förordning (1995:850) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 1995‑08‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:1220
Rubrik: Förordning (1995:1220) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning
Omfattning: ändr. 5, 6, 14, 17 §§; ny 6 a §
Ikraft: 1996‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:1360
Rubrik: Förordning (1996:1360) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning
Omfattning: ändr. 3, 7, 8, 9, 10, 16, 18 §§, bil. 1, 2
Ikraft: 1997‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:1361
Rubrik: Förordning (1996:1361) om ändring i förordningen (1995:1220) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning
Omfattning: ändr. 5, 6 §§ i 1995:1220
Ändring, SFS 1997:94
Rubrik: Förordning (1997:94) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning
Omfattning: ändr. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 17 §§, bil. 1
Ikraft: 1997‑04‑01 överg.best
Ändring, SFS 1997:197
Rubrik: Förordning (1997:197) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning
Omfattning: ändr. 3, 5, 6 §§
Ikraft: 1997‑06‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:891
Rubrik: Förordning (1997:891) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 1998‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:1542
Rubrik: Förordning (1998:1542) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning
Omfattning: ändr. 5, 6, 7, 9, 10, 11 §§, bil. 1; ny 7 a §
Ikraft: 1999‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:930
Rubrik: Förordning (2000:930) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2001‑01‑01
Ändring, SFS 2000:1033
Rubrik: Förordning (2000:1033) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning
Omfattning: ändr. 3, 5, 6, 7, 7 a, 9, 10, 11 §§, bil. 1
Ikraft: 2001‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2001:851
Rubrik: Förordning (2001:851) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning
Omfattning: ändr. 5, 6, 10 §§
Ikraft: 2002‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2002:793
Rubrik: Förordning (2002:793) om ändring i förordnngen (1994:1121) om läkarvårdsersättning
Omfattning: ändr. 5, 6, 7, 7 a, 9, 10, 11 §§, bil. 1
Ikraft: 2003‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2003:820
Rubrik: Förordning (2003:820) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning
Omfattning: ändr. 5, 6, 9, 10 §§, bil.
Ikraft: 2004‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:262
Rubrik: Förordning (2004:262) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2004‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:756
Rubrik: Förordning (2004:756) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning
Omfattning: ändr. 5, 6, 7, 7 a, 9, 10, 11 §§, bil. 1
Ikraft: 2005‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2005:785
Rubrik: Förordning (2005:785) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning
Omfattning: ändr. 5, 6, 7, 7 a, 9, 10, 11 §§, bil. 1
Ikraft: 2006‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:1261
Rubrik: Förordning (2006:1261) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning
Omfattning: ändr. 3, 5, 6, 7, 7 a, 9, 10, 11 §§, bil. 1
Ikraft: 2007‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:1207
Rubrik: Förordning (2007:1207) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning
Omfattning: ändr. 5, 6, 7, 7 a, 9, 10, 11 §§, bil. 1
Ikraft: 2008‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:960
Rubrik: Förordning (2008:960) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning
Omfattning: ändr. 5, 6, 7, 7 a, 9, 10, 11 §§, bil. 1
Ikraft: 2009‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:83
Rubrik: Förordning (2009:83) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning
Omfattning: upph. rubr. närmast före 11 §; ändr. 11, 18 §§; ny 10 a §, rubr. närmast före 10 a §
Ikraft: 2009‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:1381
Rubrik: Förordning (2009:1381) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning
Omfattning: ändr. 5, 6 §§, bil. 1
Ikraft: 2010‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:1372
Rubrik: Förordning (2010:1372) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2011‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:1646
Rubrik: Förordning (2010:1646) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning
Omfattning: ändr. 5, 6, 7, 7 a, 9, 10, 11 §§, bil. 1
Ikraft: 2011‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:1186
Rubrik: Förordning (2011:1186) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning
Omfattning: ändr. 5, 6, 7, 7 a, 9, 10, 11 §§, bil. 1
Ikraft: 2012‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:1450
Rubrik: Förordning (2011:1450) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2012‑01‑01
Ändring, SFS 2012:313
Rubrik: Förordning (2012:313) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2012‑07‑01
Ändring, SFS 2012:655
Rubrik: Förordning (2012:655) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning
Omfattning: ändr. 5, 6, 7, 7 a, 9, 10, 11 §§, bil. 1
Ikraft: 2013‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2012:965
Rubrik: Förordning (2012:965) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning
Omfattning: ändr. 14, 18 §§
Ikraft: 2013‑01‑01
Ändring, SFS 2013:67
Rubrik: Förordning (2013:67) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2013‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:277
Rubrik: Förordning (2013:277) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning
Omfattning: ändr. 6 §, bil. 1
Ikraft: 2013‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:889
Rubrik: Förordning (2013:889) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2014‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:1101
Rubrik: Förordning (2013:1101) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning
Omfattning: ändr. 5, 6, 7, 7 a, 9, 10, 11 §§, bil. 1
Ikraft: 2014‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:369
Rubrik: Förordning (2014:369) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning
Omfattning: ändr. 10 a §; ny 10 b §
Ikraft: 2014‑07‑01
Ändring, SFS 2014:1376
Rubrik: Förordning (2014:1376) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning
Omfattning: ändr. 5, 6, 7, 7 a, 9, 10, 11 §§, bil. 1
Ikraft: 2015‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:754
Rubrik: Förordning (2015:754) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning
Omfattning: ändr. 5, 6, 7, 7 a, 9, 10, 11 §§, bil. 1
Ikraft: 2016‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:985
Rubrik: Förordning (2016:985) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning
Omfattning: ändr. 5, 6, 7, 7 a, 9, 10, 11 §§, bil. 1
Ikraft: 2017‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:997
Rubrik: Förordning (2017:997) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning
Omfattning: ändr. 5, 6, 7, 7 a, 9, 10, 11 §§, bil. 1
Ikraft: 2018‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:2067
Rubrik: Förordning (2018:2067) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning
Omfattning: ändr. 5, 6, 7, 7 a, 9, 10, 11 §§, bil. 1
Ikraft: 2019‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:793
Rubrik: Förordning (2019:793) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning
Omfattning: ändr. 5, 6, 7, 7 a, 9, 10, 11 §§, bil. 1
Ikraft: 2020‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:1019
Rubrik: Förordning (2019:1019) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning
Omfattning: ändr. 13, 14, 15, 16, 17 §§
Ikraft: 2020‑01‑01
Ändring, SFS 2020:330
Rubrik: Förordning (2020:330) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning
Omfattning: ny 5 a §
Ikraft: 2020‑06‑08
Ändring, SFS 2020:331
Rubrik: Förordning (2020:331) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning
Omfattning: upph. 5 a §
Ändring, SFS 2020:1196
Rubrik: Förordning (2020:1196) om ändring i förordningen (2020:331) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning
Omfattning: utgår 2020:331
Ändring, SFS 2020:1198
Rubrik: Förordning (2020:1198) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning
Omfattning: upph. 5 a §
Ikraft: 2022‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman