Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap

» Läs lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:1117 :
bet. 1993/94:LU28 Registrerat partnerskap m.m., rskr. 1993/94:414

Förarbeten till lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap och ändringar i lagen

Lag (1994:1117) om registrerat partnerskap
Departement: Justitiedepartementet L2
Ikraft: 1995‑01‑01
Förarbeten: bet. 1993/94:LU28, rskr. 1993/94:414
Upphävd: 2009‑05‑01
Ändring, SFS 1995:1245
Rubrik: Lag (1995:1245) om ändring i lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap
Omfattning: ändr. 3 kap 2 §
Ikraft: 1996‑01‑01
Ändring, SFS 2000:374
Rubrik: Lag (2000:374) om ändring i lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §
Ikraft: 2000‑07‑01
Ändring, SFS 2002:603
Rubrik: Lag (2002:603) om ändring i lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap
Omfattning: ändr. 3 kap 2 §
Ikraft: 2003‑02‑01
Förarbeten: prop. 2001/02:123 Partnerskap och adoption (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2001/02:LU27 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2001/02:304
Ändring, SFS 2002:769
Rubrik: Förordning (2002:769) om ikraftträdande av lagen (2002:603) om ändring i lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2002:603
Ändring, SFS 2004:143
Rubrik: Lag (2004:143) om ändring i lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap
Omfattning: ändr. 1 kap 3 §
Ikraft: 2004‑05‑01
Ändring, SFS 2004:767
Rubrik: Lag (2004:767) om ändring i lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap
Omfattning: ändr. 1 kap 3 §
Ikraft: 2005‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2003/04:131 Internationella adoptionsfrågor (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2004/05:SoU3 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2004/05:10
Ändring, SFS 2005:447
Rubrik: Lag (2005:447) om ändring i lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap
Omfattning: upph. 3 kap 2 §; ändr. 3 kap 1 §
Ikraft: 2005‑07‑01
Ändring, SFS 2006:213
Rubrik: Lag (2006:213) om ändring i lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap
Omfattning: ändr. 1 kap 8 §
Ikraft: 2006‑04‑15 överg.best.
Ändring, SFS 2009:260
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman