Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:1111) om ändring i lagen (1990:578) om särskilt bidrag till kommuner

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:1111) om ändring i lagen (1990:578) om särskilt bidrag till kommuner

» Läs lagen (1990:578) om särskilt bidrag till kommuner (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:1111 :
prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m. (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ] (bil.5), bet. 1993/94:FiU20 Den ekonomiska politiken och slutlig budgetreglering för budgetåret 1994/95, rskr. 1993/94:454

Förarbeten till lagen (1990:578) om särskilt bidrag till kommuner m.fl. och ändringar i lagen

Lag (1990:578) om särskilt bidrag till kommuner m.fl.
Departement: Finansdepartementet BA
Ikraft: 1991‑01‑01
Förarbeten: prop. 1989/90:111 om reformerad mervärdeskatt m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1989/90:SkU31, rskr 1989/90:357
Upphävd: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1990:1154
Rubrik: Lag (1990:1154) om ändring i lagen (1990:578) om särskilt bidrag till kommuner
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1991‑01‑01
Ändring, SFS 1994:221
Rubrik: Lag (1994:221) om ändring i lagen (1990:578) om särskilt bidrag till kommuner
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1994:1110
Rubrik: Lag (1994:1110) om ändring i lagen (1994:221) om ändring i lagen (1990:578) om särskilt bidrag till kommuner
Omfattning: ändr. 1 § i 1994:221
Ändring, SFS 1994:1111
Rubrik: Lag (1994:1111) om ändring i lagen (1990:578) om särskilt bidrag till kommuner
Omfattning: ändr. författningsrubr.
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1994:1799
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman