Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:1110) om ändring i lagen (1994:221) om ändring i lagen (1990:578) om särskilt bidrag till kommuner

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:1110) om ändring i lagen (1994:221) om ändring i lagen (1990:578) om särskilt bidrag till kommuner

Förarbeten till SFS 1994:1110 :
prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m. (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ] (bil. 5), bet. 1993/94:FiU20 Den ekonomiska politiken och slutlig budgetreglering för budgetåret 1994/95, rskr. 1993/94:454

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman