Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1994:1106) om ändring i förordningen (1986:395) om timersättning vid vissa vuxenutbildningar

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1994:1106) om ändring i förordningen (1986:395) om timersättning vid vissa vuxenutbildningar

» Läs förordningen (1986:395) om timersättning vid vissa vuxenutbildningar (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:1106 :
Jfr prop. 1993/94:100 Förslag till statsbudget för budgetåret 1994/95 (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ] (bil.9 p.E), bet. 1993/94:SfU13 Studiestöd m.m., rskr. 1993/94:281

Ändringar i förordningen (1986:395) om timersättning vid vuxenutbildning för utvecklingsstörda

Förordning (1986:395) om timersättning vid vissa vuxenutbildning för utvecklingsstörda
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 1986‑07‑01 överg.best.
Upphävd: 2001‑07‑01
Ändring, SFS 1987:282
Rubrik: Förordning (1987:282) om ändring i förordningen (1986:395) om timersättning vid vissa vuxenutbildningar
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1987‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1986/87:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1987/88 [ pdf ] (bil.10 p.E 6), bet. 1986/87:SfU11 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:176
Ändring, SFS 1988:500
Rubrik: Förordning (1988:500) om ändring i förordningen (1986:395) om timersättning vid vissa vuxenutbildningar
Omfattning: ändr. 1–4 §§, rubr. närmast före 3 §
Ikraft: 1988‑07‑01
Förarbeten: Jfr prop. 1987/88:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1988/89 [ pdf ] (bil.10 p.E 6), 1987/88:113, bet. 1987/88:SfU20 [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1987/88:UbU33 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1987/88:216, 1987/88:323
Ändring, SFS 1989:498
Rubrik: Förordning (1989:498) om ändring i förordningen (1986:395) om timersättning vid vissa vuxenutbildningar
Omfattning: ändr. 2 §, rubr. närmast före 7 §; ny 7 a §
Ikraft: 1989‑07‑01
Förarbeten: Jfr prop. 1988/89:100 med förslag till statsbudgeten för budgetåret 1989/90 [ pdf ] (bil.10 p.E 6), bet. 1988/89:SfU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:173
Ändring, SFS 1990:568
Rubrik: Förordning (1990:568) om ändring i förordningen (1986:395) om timersättning vid vissa vuxenutbildningar
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1990‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1989/90:102 om reformerad svenskundervisning för vuxna invandrare [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1989/90:UbU27 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:279
Ändring, SFS 1991:965
Rubrik: Förordning (1991:965) om ändring i förordningen (1986:395) om timersättning vid vissa vuxenutbildningar
Omfattning: ändr. 1, 2, 4
Ikraft: 1991‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1990/91:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1991/92 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] (bil.10 p.F 5), 1990/91:SfU12, rskr 1990/91:240
Ändring, SFS 1992:744
Rubrik: Förordning (1992:744) om ändring i förordningen (1986:395) om timersättning vid vissa vuxenutbildningar
Omfattning: ändr. 1, 2, 4, 5, 7, 8 §§
Ikraft: 1992‑07‑01
Förarbeten: Jfr prop. 1991/92:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1992/93 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] (bil.9 p.F 5), 1991/92:SfU9, rskr 1991/92:231
Ändring, SFS 1993:869
Rubrik: Förordning (1993:869) om ändring i förordningen (1986:395) om timersättning vid vissa vuxenutbildningar
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1993‑07‑01
Förarbeten: Jfr prop. 1992/93:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1993/94 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] (bil. 9 p. F), bet. 1992/93:SfU13, rskr. 1992/93:208
Ändring, SFS 1994:1106
Rubrik: Förordning (1994:1106) om ändring i förordningen (1986:395) om timersättning vid vissa vuxenutbildningar
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1995:933
Rubrik: Förordning (1995:933) om ändring i förordningen (1986:395) om timersättning vid vissa vuxenutbildningar
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1996:1109
Rubrik: Förordning (1996:1109) om ändring i förordningen (1986:395) om timersättning vid vissa vuxenutbildningar
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 1997:1218
Rubrik: Förordning (1997:1218) om ändring i förordningen (1986:395) om timersättning vid vissa vuxenutbildningar
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2 §§
Ikraft: 1998‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1997/98:1 Budgetpropositionen för 1998 (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] utg.omr. 15, bet. 1997/98:UbU2, rskr. 1997/98:110
Ändring, SFS 1998:1796
Rubrik: Förordning (1998:1796) om ändring i förordningen (1986:395) om timersättning vid vuxenutbildning för utvecklingsstörda
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1999‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1998/99:1 Budgetpropositionen för 1999 (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ] utg.omr. 14, bet. 1998/99:AU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:105
Ändring, SFS 2000:635
Rubrik: Förordning (2000:635) om ändring i förordningen (1986:395) om timersättning vid vuxenutbildning för utvecklingsstörda
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2000‑08‑01
Ändring, SFS 2001:362
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman