Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1994:1105) om ändring i förordningen (1983:1031) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1994:1105) om ändring i förordningen (1983:1031) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa

» Läs förordningen (1983:1031) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:1105 :
Jfr prop. 1993/94:100 Förslag till statsbudget för budgetåret 1994/95 (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ] (bil.9 p.E), bet. 1993/94:SfU13 Studiestöd m.m., rskr. 1993/94:281

Ändringar i förordningen (1983:1031) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa

Förordning (1983:1031) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 1984‑01‑01
Upphävd: 2001‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1984:645
Rubrik: Förordning (1984:645) om ändring i förordningen (1983:1031) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa
Omfattning: ändr. 4 §; ny 2 a §
Ikraft: 1984‑07‑12
Ändring, SFS 1985:480
Rubrik: Förordning (1985:480) om ändring i förordningen (1983:1031) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa
Omfattning: ändr. 4, 7 §§
Ikraft: 1985‑07‑01
Ändring, SFS 1986:394
Rubrik: Förordning (1986:394) om ändring i förordningen (1983:1031) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa
Omfattning: ändr. 2, 4, 7 §§; ny 2 b §
Ikraft: 1986‑07‑01
Ändring, SFS 1987:537
Rubrik: Förordning (1987:537) om ändring i förordningen (1983:1031) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1987‑07‑01
Ändring, SFS 1988:501
Rubrik: Förordning (1988:501) om ändring i förordningen (1983:1031) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1988‑07‑01
Ändring, SFS 1988:1382
Rubrik: Förordning (1988:1382) om ändring i förordningen (1983:1031) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1989‑01‑01
Ändring, SFS 1991:966
Rubrik: Förordning (1991:966) om ändring i förordningen (1983:1031) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa
Omfattning: ändr. 2, 4 §§
Ikraft: 1991‑07‑01
Ändring, SFS 1992:811
Rubrik: Förordning (1992:811) om ändring i förordningen (1983:1031) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa
Omfattning: ändr. 1, 3, 4, 6, 7 §§
Ikraft: 1992‑07‑01
Ändring, SFS 1993:873
Rubrik: Förordning (1993:873) om ändring i förordningen (1983:1031) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa
Omfattning: upph. 3 §, ändr. 1, 2 a, 7 §§; ny 8 §
Ikraft: 1993‑07‑01
Ändring, SFS 1993:1680
Rubrik: Förordning (1993:1680) om ändring i förordningen (1983:1031) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1994‑02‑01 överg.best.
Förarbeten: Jfr bet. 1993/94:AU5, rskr. 1993/94:102
Ändring, SFS 1994:1105
Rubrik: Förordning (1994:1105) om ändring i förordningen (1983:1031) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1995:935
Rubrik: Förordning (1995:935) om ändring i förordningen (1983:1031) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa
Omfattning: ändr. 4, 7 §§
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1995:1173
Rubrik: Förordning (1995:1173) om ändring i förordningen (1983:1031) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1996‑01‑01
Ändring, SFS 1998:657
Rubrik: Förordning (1998:657) om ändring i förordningen (1983:1031) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1998‑07‑01
Ändring, SFS 2000:655
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman