Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1994:1104) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1994:1104) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)

» Läs studiestödsförordningen (1973:418) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:1104 :
Jfr prop. 1993/94:100 Förslag till statsbudget för budgetåret 1994/95 (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ] (bil.9 p.E), 1993/94:150 (bil.8 p.E), bet. 1993/94:SfU13 Studiestöd m.m., 1993/94:FiU20, rskr. 1993/94:281, 1993/94:456

Ändringar i studiestödsförordning (1973:418)

Studiestödsförordning (1973:418)
Departement: Utbildningsdepartementet
Upphävd: 2001‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1974:484
Omfattning: upph. 3 kap 3 §; ändr. 2 kap 7, 9 §§, 3 kap 2, 8, 12, 17, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 31–33, 36, 39, 41, 43–47 §§, 4 kap 3–5, 7, 10, 14, 16, 17, 20, 22, 27, 29–31 §§, 5 kap 2–11 §§, 6 kap 1–6 §§, 6 p övergångsbest., bil.; nya 5 kap 12–14 §§
Ändring, SFS 1974:979
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §, 3 kap 16–18, 20, 40 §§, 4 kap 2, 25 §§, 5 kap 14 §, 6 p övergångsbest.; ny 3 kap 39 a §
Ändring, SFS 1975:167
Omfattning: upph. 2 kap 5 §, 3 kap 28 §, 5 kap 12–14 §§, 4 p övergångsbest. till 1974:484 (se 1975:166); ändr. författningsrubr., 1 kap 1, 2 §§, 3 kap 1, 11, 12, 17, 27 §§, 4 kap 1, 3, 4, 16, 19, 20, 22, 29, 30 §§, 5 kap 1, 2, 10 §§, 6 kap 2–5 §§; ny 2 kap 5 §
Ändring, SFS 1975:390
Omfattning: upph. 1 kap 2 §, 4 kap 9, 14 §§; utgår rubr. närmast före 4 kap 9, 14 §§; nuvarande 5, 6 kap betecknas 8, 9 kap; ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 4, 5 §§, 3 kap 1, 2, 8, 16–18, 20, 21, 27, 29, 37, 40–42, 45 §§, 4 kap 1, 2, 4, 5, 11–13, 19–22, 26, 28–30 §§, nya 8 kap 2, 3, 5, 8–11 §§, nya 9 kap 1, 2, 4–6 §§, rubr. närmast före 4 kap 10 §, bil.; nya 3 kap 6 a §, 5–7 kap, 9 kap 5 a §, rubr. närmast före 3 kap 6 a §; omtryck
Ändring, SFS 1976:437
Rubrik: Förordning (1976:437) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)
Omfattning: ändr. 2 kap 9 §, 3 kap 1, 6, 8, 13, 14, 16–18, 20, 21, 43 §§, 6 kap 2 §, 9 kap 1 §, bil.
Ändring, SFS 1976:630
Rubrik: Förordning (1976:630) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)
Omfattning: ändr. 3 kap 12 §
Ändring, SFS 1976:883
Rubrik: Förordning (1976:883) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)
Omfattning: ändr. 3 kap 40, 45 §§, 4 kap 24–26 §§
Ändring, SFS 1977:545
Rubrik: Förordning (1977:545) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)
Omfattning: ändr. 3 kap 1, 6, 8, 16–18, 20, 21, 42, 43 §§, bil.
Ändring, SFS 1977:546
Rubrik: Förordning (1977:546) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)
Omfattning: ändr. 2 kap 9 §
Ändring, SFS 1977:1187
Rubrik: Förordning (1977:1187) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)
Omfattning: ändr. 2 kap 9 §
Ändring, SFS 1978:46
Rubrik: Förordning (1978:46) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)
Omfattning: upph. 9 kap 5 a §; ändr. 9 kap 2 §
Ändring, SFS 1978:501
Rubrik: Förordning (1978:501) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)
Omfattning: ändr. 3 kap 8, 16–18, 20, 21, 29 §§, 4 kap 4, 22 §§, 5 kap 7, 8, 14 §§, 6 kap 6, 7, 13 §§, 7 kap 13 §, bil.; ny 9 kap 7 §
Förarbeten: Jfr prop. 1977/78:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1978/79 [ pdf ] (bil. 12 p. F 2, IV:5), SfU 1977/78:18, rskr 1977/78:187, prop. 1977/78:109 om förskott på studiemedel m.m. [ pdf|Ikon för riksdagen ], SfU 1977/78:32, rskr 1977/78:300
Ändring, SFS 1978:502
Rubrik: Förordning (1978:502) om ändring i förordningen (1978:46) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)
Omfattning: ändr. 9 kap 2 §; ny 9 kap 5 a §; ändr. övergångsbest. till 1978:46
Ändring, SFS 1978:936
Rubrik: Förordning (1978:936) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)
Omfattning: ändr. 2 kap 9 §
Ändring, SFS 1979:444
Rubrik: Förordning (1979:444) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)
Omfattning: upph. 3 kap 31, 34 §§, 5 kap 10, 11 §§, 6 kap 9, 10 §§; ändr. 3 kap 6, 8, 16–18, 20, 21, 26, 27, 42 §§, 5 kap 13–15 §§, 6 kap 1, 6, 12–14 §§, 7 kap 3 §, 6 p övergångsbest., bil.; nya 3 kap 21 a §, 7 kap 3 a §
Ändring, SFS 1979:1145
Rubrik: Förordning (1979:1145) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)
Omfattning: ändr. 2 kap 9 §
Ändring, SFS 1980:482
Rubrik: Förordning (1980:482) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)
Omfattning: upph. 4 kap 10 §; ändr. 3 kap 6, 8, 13, 14, 16–18, 20, 21, 27, 29, 32, 33, 45–47 §§, 4 kap 11, 26, 28 §§, 5 kap 13 §, 6 kap 7 §, 8 kap 1, 10 §§, 9 kap 1, 4 §§, 6 p övergångsbest., bil.
Ändring, SFS 1980:694
Rubrik: Förordning (1980:694) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)
Omfattning: ändr. 2 kap 9 §
Ändring, SFS 1981:604
Rubrik: Förordning (1981:604) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)
Omfattning: ändr. 3 kap 6, 8, 13, 14, 16–18, 20, 22, 43 §§, 5 kap 1, 2 §§, 8 kap 1, 2, 4, 5 §§, bil.; nya 4 kap 14 §, 7 kap 6 a §
Ändring, SFS 1981:886
Rubrik: Förordning (1981:886) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)
Omfattning: ändr. 2 kap 7 §, 3 kap 39 §
Ändring, SFS 1981:1215
Rubrik: Förordning (1981:1215) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)
Omfattning: ändr. 3 kap 21 §
Ändring, SFS 1982:663
Rubrik: Förordning (1982:663) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)
Omfattning: upph. 7 kap 13 §; nuvarande 3 kap 21 a § betecknas 3 kap 21 c §; ändr. 3 kap 5, 6 a, 13, 14, 16–18, 20, 21, 21 c, 41, 43 §§, 4 kap 6, 13, 27 §§, 5 kap 1 §, 6 kap 1 §, 7 kap 6, 10, 12, 16, 24 §§, 8 kap 1 §, bil.; nya 3 kap 14 a, 21 a, 21 b, 21 d §§, 4 kap 14 a §, 7 kap 6 b §
Ändring, SFS 1982:1245
Rubrik: Förordning (1982:1245) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)
Omfattning: ändr. 2 kap 9 §
Förarbeten: Jfr prop. 1982/83:55 om upphävande av beslutet om karensdagar, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1982/83:SfU13 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1982/83:101
Ändring, SFS 1983:600
Rubrik: Förordning (1983:600) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)
Omfattning: upph. 3 kap 7–9 §§; utgår rubr. närmast före 3 kap 7 §; ändr. 2 kap 1 §, 3 kap 2, 6, 18, 20, 21 a, 27 §§, 4 kap 14 a §, 5 kap 4, 6, 8 §§, 6 kap 5, 7, 8, 13 §§, 7 kap 2 §, 8 kap 1 §, 9 kap 1 §, 6 p övergångsbest., bil.; ny 6 kap 12 a §
Ikraft: 1983‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1983:848
Rubrik: Förordning (1983:848) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)
Omfattning: ändr. 3 kap 40, 45 §§, 4 kap 26 §
Ikraft: 1983‑12‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1983:942
Rubrik: Förordning (1983:942) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)
Omfattning: ny 3 kap 1 a §
Ikraft: 1984‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1983/84:4 om ändring i studiestödslagen (1973:349) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1983/84:SfU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:31
Ändring, SFS 1983:1067
Rubrik: Förordning (1983:1067) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)
Omfattning: ändr. 5 kap 15 §, 6 kap 14 §, 7 kap 14, 18 §§
Ikraft: 1984‑01‑01
Ändring, SFS 1984:92
Rubrik: Förordning (1984:92) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)
Omfattning: ändr. 3 kap 16–18, 21, 21 a, 21 d, 33 §§
Ikraft: 1984‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1984:330
Rubrik: Förordning (1984:330) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)
Omfattning: ändr. 3 kap 20, 42 §§, 6 kap 2 §, 7 kap 3 a §, 9 kap 1 §, bil., rubr. närmast före 3 kap 20 §; omtryck
Ikraft: 1984‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1983/84:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1984/85 [ pdf ] (bil. 10 p. E 1, 5), bet. 1983/84:SfU16 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:184, prop. 1983/84:127 om förbättrad studiehjälp och vissa sjukförsäkringsfrågor [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1983/84:SfU26 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:336
Ändring, SFS 1984:824
Rubrik: Förordning (1984:824) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)
Omfattning: upph. 3 kap 16–18, 20, 39 a §§, rubr. närmast före 3 kap 20 §; ändr. 3 kap 10–14 a, 19, 27, 30 §§, rubr. närmast före 3 kap 10 §
Ikraft: 1985‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1985:54
Rubrik: Förordning (1985:54) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)
Omfattning: ändr. 2 kap 9 §
Ikraft: 1985‑03‑05 överg.best.
Ändring, SFS 1985:484
Rubrik: Förordning (1985:484) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)
Omfattning: ändr. 3 kap 6 a, 21 a, 43 §§, 5 kap 2 §, p 6 övergångsbest., bil.
Ikraft: 1985‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1984/85:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1985/86 [ pdf ] (bil. 10 p. E), bet. 1984/85:SfU16 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:212
Ändring, SFS 1985:734
Rubrik: Förordning (1985:734) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)
Omfattning: ändr. avd. A i bil.
Ikraft: 1985‑10‑01
Ändring, SFS 1985:762
Rubrik: Förordning (1985:762) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)
Omfattning: ändr. avd. A i bil.
Ikraft: 1985‑10‑29
Ändring, SFS 1986:534
Rubrik: Förordning (1986:534) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)
Omfattning: upph. 2 kap, 3 kap 6, 32, 33, 45 §§, 7 kap 14 §, p 7 övergångsbest.; ändr. 3 kap 1, 10, 13, 14, 21 a, 21 c, 24 , 26, 27, 29, 30, 36–42, 46, 47 §§, 4 kap 21, 22, 25–27, 30 §§, 5 kap 1, 4, 8, 13, 15, 16 §§, 6 kap 1, 3, 7, 12, 14, 15 §§, 7 kap 5, 8, 10, 12, 16, 18–20, 22, 24 §§, 8 kap 1 §, 9 kap 1, 3, 5, 6 §§, p 6 övergångsbest., avd. A, B i bil.; nya 3 kap 48, 49 §§, 4 kap 16 a, 32 §§, 9 kap 8 §
Ikraft: 1986‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1985/86:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1986/87 [ pdf |Paragraftecken ] (bil. 10 p.E), bet. 1985/86:SfU14 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1985/86:198
Ändring, SFS 1986:681
Rubrik: Förordning (1986:681) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)
Omfattning: ändr. avd. A i bil.
Ikraft: 1986‑09‑16
Ändring, SFS 1986:1141
Rubrik: Förordning (1986:1141) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)
Omfattning: upph. rubr. närmast efter 3 kap 5 §; ändr. 3 kap 4, 5, 21 a, 37, 42, 43, 46 §§, 8 kap 8 §; ny 3 kap 6 §
Ikraft: 1987‑01‑01
Förarbeten: Jfr prop. 1985/86:137 om ökat ekonomiskt stöd till barnfamiljer [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] (bil. 2), bet. 1985/86:SfU22 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1985/86:351
Ändring, SFS 1987:304
Rubrik: Förordning (1987:304) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)
Omfattning: ändr. 3 kap 5, 10, 12, 22, 38 §§, 4 kap 6, 26 §§, 5, 6 kap, 7 kap 5, 6 b §§, 9 kap 1, 2 §§, bil.; nya 3 kap 3 §, 4 kap 9, 10 §§, 7 kap 25 §; omtryck
Ikraft: 1987‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1986/87:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1987/88 [ pdf ] (bil.10 p.E), bet. 1986/87:SfU11 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:176
Ändring, SFS 1987:901
Rubrik: Förordning (1987:901) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)
Omfattning: ändr. avd. A, B i bil.
Ikraft: 1987‑10‑20 överg.best.
Ändring, SFS 1988:498
Rubrik: Förordning (1988:498) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)
Omfattning: ändr. 3 kap 43 §, 5 kap 1 §, 9 kap 2 §, avd. A, B i bil., 2 p övergångsbest. till 1987:304
Ikraft: 1988‑07‑01
Förarbeten: Jfr prop. 1987/88:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1988/89 [ pdf ] (bil.10 p.E), bet. 1987/88:SfU20 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1987/88:216
Ändring, SFS 1988:1381
Rubrik: Förordning (1988:1381) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)
Omfattning: upph. 9 kap 5 §, 6 p övergångsbest.; ändr. 3 kap 4, 21, 21 a–c, 24, 25, 38, 40 §§, 4 kap 2, 11, 16, 16 a, 18, 19, 23, 26, 29 §§, 5 kap 3, 12 §§, 6 kap 4 §, 7 kap 9–12, 18, 22 §§, 8 kap, 9 kap 4, 6 §§, rubr. närmast före 3 kap 21 §, 7 kap 11, 8 kap, avd. A, B i bil.; nya 1 kap 2 §, 4 kap 16 b–d §§
Ikraft: 1989‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1987/88:116 om studiemedel [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1987/88:SfU26 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1987/88:328
Ändring, SFS 1989:497
Rubrik: Förordning (1989:497) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)
Omfattning: upph. 3 kap 14 §; nuvarande 3 kap 14 a, 44 §§ betecknas 3 kap 14, 45 §§; ändr. 3 kap 10, 13, nya 14, 43, 49 §§, 4 kap 13, 16 d, 32 §§, 5 kap 1, 9, 11 §§, 6 kap 1 §, 7 kap 6 §, avd. A, B i bil.; ny 3 kap 44 §
Ikraft: 1989‑07‑01
Förarbeten: Jfr prop. 1988/89:100 med förslag till statsbudgeten för budgetåret 1989/90 [ pdf ] (bil.10 p.E), bet. 1988/89:SfU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:173
Ändring, SFS 1989:972
Rubrik: Förordning (1989:972) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)
Omfattning: ändr. 8 kap 1 §, 6 p, 1 p övergångsbest. till 1988:1381; nya 9 kap 1 a §, 1 a p övergångsbest. till 1988:1381
Ikraft: 1990‑01‑01
Förarbeten: Jfr prop. 1988/89:100 med förslag till statsbudgeten för budgetåret 1989/90 [ pdf ] (bil.10 p.E), bet. 1988/89:SfU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:173
Ändring, SFS 1990:764
Rubrik: Förordning (1990:764) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)
Omfattning: ändr. 3 kap 10, 23 §§, 4 kap 26 §, 9 kap 1 §, avd. A, B i bil.; nya 3 kap 23 a, 23 b §§, kap 7 a
Ikraft: 1990‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1989/90:100 (bil.10 p.F), bet. 1989/90:SfU14 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:202, prop. 1989/90:133 om utbildningsarvode till studerande vid vissa lärarutbildningar [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1989/90:SfU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:296
Ändring, SFS 1990:1113
Rubrik: Förordning (1990:1113) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)
Omfattning: ändr. 4 kap 16 b, 30 §§, 7 kap 11 §, 8 kap 1 §, 9 kap 1 a §, 6 p övergångsbest. till 1973:418, 1 a p övergångsbest. till 1988:1381, avd. A, B i bil.; ny 7 p övergångsbest. till 1988:1381; omtryck
Ikraft: 1991‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1989/90:100 (bil.10 p.F 5), bet. 1989/90:SfU14 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:202
Ändring, SFS 1991:964
Rubrik: Förordning (1991:964) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)
Omfattning: upph. 3 kap 1 a, 19 §§; ändr. 3 kap 3, 4, 5, 10, 21 a, 21 c, 23 a, 44, 46 §§, 4 kap 7, 9, 16 a §, 5 kap 1 §, 6 kap 1 §, 7 kap 2 § 7 a kap 1, 2 §§, avd. A, B i bil.; ny 4 kap 33 §
Ikraft: 1991‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:1797
Rubrik: Förordning (1991:1797) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)
Omfattning: ändr. 6 kap 1 §, 8 kap 5, 6 §§, avd. B i bil.; ny 8 p övergångsbest. till 1988:1381
Ikraft: 1992‑01‑01
Ändring, SFS 1992:810
Rubrik: Förordning (1992:810) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)
Omfattning: upph. 3 kap 21, 21 a, 21 b, 21 c, 21 d, 27, 40, 42, 45 §§, 4 kap 19, 20, 21, 31 §§, 5 kap 4, 6, 7, 8 §§, 6 kap 5, 7, 8, 9, 11 §§, 7 kap 16, 17, 24 §§, 7 a kap 8 §, 8 kap 6, 7 §§, 9 kap 1, 3 §§, rubr. närmast före 3 kap 21 §, 7 kap 16 §; ändr. 3 kap 5, 6, 6 a, 10, 13, 24, 25, 26, 29, 30, 35, 36, 41, 44, 46, 47, 48 §§, 4 kap 22, 25, 27, 28, 29, 30 §§, 5 kap 1, 2, 3, 5, 9, 11, 12 §§, 6 kap 1, 3, 4, 6, 10, 12, 13 §§, 7 kap 2, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 21, 22, 23 §§, 7 a kap 1, 2, 7, 10, 12, 14, 15 §§, 8 kap 5 §, 9 kap 2 §, rubr. närmast före 7 kap 11 §, 1, 8 p övergångsbest. till 1988:1381, avd. A, B i bil.; nya 3 kap 1 a §, 5 kap 1 a, 1 b §§, 6 kap 1 a, 1 b §§, 7 kap 1 a §; omtryck
Ikraft: 1992‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1991/92:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1992/93 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] (bil.9 P.F), 1991/92:SfU9, rskr 1991/92:231
Ändring, SFS 1992:1645
Rubrik: Förordning (1992:1645) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §, avd. A i bil.
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: Jfr bet. 1992/93:SfU9, rskr 1992/93:157
Ändring, SFS 1993:870
Rubrik: Förordning (1993:870) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)
Omfattning: upph. 7 a kap, p 2 övergångsbest. till 1987:304; ändr. 1 kap 1, 2, 3 kap 1, 5, 6, 10, 23, 23 a, 37 §§, 4 kap 1, 4, 16, 16 b §§, 5 kap 12 §, 7 kap 1 §, 8 kap 1, 5, 8 §§, 9 kap 1 a §, 6 p övergångsbest., 1 a p övergångsbest. till 1988:1381, bil.; nya 7 kap 2 a, 2 b §§, 9 kap 1 §
Ikraft: 1993‑07‑01
Förarbeten: Jfr prop. 1992/93:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1993/94 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] (bil. 9 p. F), bet. 1992/93:SfU13, rskr. 1992/93:208
Ändring, SFS 1993:1219
Rubrik: Förordning (1993:1219) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)
Omfattning: ändr. 7 kap 2 a, 2 b §§
Ikraft: 1994‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1104
Rubrik: Förordning (1994:1104) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)
Omfattning: upph. 7 kap 1 a §; ändr. 3 kap 10 §, 5 kap 1 b §, 6 kap 1 b §, 7 kap 2 a, 2 b §§, bil., nya 1 kap 3 §, 8 kap 1 a §
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1993/94:100 Förslag till statsbudget för budgetåret 1994/95 (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ] (bil.9 p.E), 1993/94:150 (bil.8 p.E), bet. 1993/94:SfU13, 1993/94:FiU20, rskr. 1993/94:281, 1993/94:456
Ändring, SFS 1994:1282
Rubrik: Förordning (1994:1282) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)
Omfattning: ny 1 b p övergångsbest. till 1988:1381
Ikraft: 1994‑10‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1530
Rubrik: Förordning (1994:1530) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)
Omfattning: ändr. 7 kap 2 a, 2 b §§, bil.
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:932
Rubrik: Förordning (1995:932) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)
Omfattning: upph. 3 kap 6, 22, 44 §§, 4 kap 15, 33 §§, 7 kap 7 §; rubr. närmast före 3 kap 22 §, 4 kap 15 §, 7 kap 7 §; ändr. 3 kap 43 §, 4 kap 13, 16, 16 a §§, 5 kap 3, 5, 9 §§, 6 kap 4, 6, 10, 12 §§, 7 kap 2 a, 2 b, 6, 20 §§, 8 kap 1 a §; nya 5 kap 1 c, 6, 7, 8 §§, 6 kap 2 a, 7, 8, 9, 11 §§, 9 kap 5 §
Ikraft: 1995‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1994/95:100 Förslag till statsbudget för budgetåret 1995/96 (Utrikesdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ] (bil.9 p.E), 1994/95:139, bet. 1994/95:SfU12, 1994/95:SfU15, rskr. 1994/95:278, 1994/95:279
Ändring, SFS 1995:1172
Rubrik: Förordning (1995:1172) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)
Omfattning: ändr. 4 kap 14 a §, bil.; nya 4 kap 10 a §, 7 kap 5 a §
Ikraft: 1996‑01‑01
Ändring, SFS 1996:553
Rubrik: Förordning (1996:553) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)
Omfattning: ändr. 3 kap 6 a §, bil.
Ikraft: 1996‑07‑01
Förarbeten: Jfr prop. 1995/96:89, bet. 1995/96:UbU6, rskr. 1995/96:149
Ändring, SFS 1996:1316
Rubrik: Förordning (1996:1316) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)
Omfattning: ändr. 3 kap 43 §, bil.
Ikraft: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 1997:135
Rubrik: Förordning (1997:135) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)
Omfattning: ändr. 8 kap 5 §, bil., 8 p övergångsbest. till 1988:1381
Ikraft: 1997‑05‑01
Ändring, SFS 1997:833
Rubrik: Förordning (1997:833) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1998‑01‑01
Ändring, SFS 1997:1234
Rubrik: Förordning (1997:1234) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)
Omfattning: ändr. 9 kap 1 a §
Ikraft: 1998‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1997/98:1 Budgetpropositionen för 1998 (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] utg.omr. 15, bet. 1997/98:UbU2, rskr. 1997/98:110
Ändring, SFS 1998:656
Rubrik: Förordning (1998:656) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)
Omfattning: ändr. 7 kap 2 a §, 8 kap 1, 5 §§, 9 kap 1 a §, bil., 1 a, 8 p övergångsbest. till 1988:1381
Ikraft: 1998‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:1744
Rubrik: Förordning (1998:1744) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)
Omfattning: ändr. 3 kap 23 a, 43 §§
Ikraft: 1999‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1998/99:1 Budgetpropositionen för 1999 (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ] utg.omr. 14, bet. 1998/99:AU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:105
Ändring, SFS 1999:796
Rubrik: Förordning (1999:796) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)
Omfattning: ändr. 3 kap 23 a §
Ikraft: 1999‑12‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:522
Rubrik: Förordning (2000:522) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)
Omfattning: ändr. 3 kap 14 §, 4 kap 4 §, 5 kap 1 c §, 6 kap 2 a §, bil.
Ikraft: 2000‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:636
Rubrik: Förordning (2000:636) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)
Omfattning: ändr. 3 kap 43 §
Ikraft: 2000‑08‑01
Ändring, SFS 2000:655
Omfattning: upph.
Ändring, SFS 2000:831
Rubrik: Förordning (2000:831) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)
Omfattning: ändr. 4 kap 29 §, 5 kap 12 §, bil.
Ikraft: 2001‑01‑01 överg.best.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman