Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1994:1102) om dels fortsatt giltighet av förordningen (1992:925) om försöksverksamhet med studiesocialt stöd vid teckenspråksutbildning, dels ändring i samma förordning

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1994:1102) om dels fortsatt giltighet av förordningen (1992:925) om försöksverksamhet med studiesocialt stöd vid teckenspråksutbildning, dels ändring i samma förordning

Förarbeten till SFS 1994:1102 :
Jfr prop. 1993/94:100 Förslag till statsbudget för budgetåret 1994/95 (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ] (bil. 9 p. E), bet. 1993/94:SfU13 Studiestöd m.m., rskr. 1993/94:281

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman